Uudet teknologiat tutuksi opetuksessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uudet teknologiat tutuksi opetuksessa
Nainen kokeilee VR-laseja

Uudet teknologiat tutuksi opetuksessa

11.05.2022 07:50

Miten virtuaalitodellisuus, videopeleistä tutut tekniikat ja oppimisanalytiikka voisivat hyödyttää opetusta? Yli kaksikymmentä toisen asteen opettajaa ottaa siitä pian selvää.

Array

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Adobe Photostock

Keitä olette ja mitä tutkitte?

Henry Paananen, kehittämispäällikkö HAMK Edu-tutkimusyksikössä. Tutkimuksissani digitalisaatio on läpileikkaava teema.

Juha-Matti Torkkel, ratkaisuasiantuntija HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Tutkin pelimoottoreihin liittyvän teknologian hyötykäyttöä esimerkiksi koulutuksessa.

Olemme molemmat mukana juuri alkaneessa hankkeessa, jossa valmennetaan uusien teknologioiden käyttöä opetuksen tukena Kanta-Hämeen toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Smartista tuodaan teknologia-asiantuntijuutta, ja Edun näkökulmana on sitoa teknologian käyttö hyviin pedagogisiin käytänteisiin.

Miksi aihe on tärkeä?

Maailma teknologisoituu, eikä siltä välty myöskään opetus. Opettajien osaamisvaatimukset päivittyvät nopeasti, joten täsmäavulle on tarvetta.

Voimme valmennuksilla lisätä opettajien teknologiaosaamista niin, jotta he saavat tukea teknologian käyttöön opetuksessa. Lähestymistapamme mahdollistaa myös kokeilemisen: millaisesta teknologiasta on hyötyä ja mistä ei. Käyttökohteet ovat vielä avoinna, mutta esimerkiksi kotihoidon puolella on virtuaalitodellisuudella simuloitu esimerkiksi hankalia asiakaspalvelutilanteita – jotain vastaavaa voidaan miettiä myös opetustilanteita ajatellen.

Valmennukseen on ilmoittautunut 24 opettajaa monesta eri oppilaitoksesta, ja enemmänkin tulijoita olisi ollut.

Mikä on tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Valmennuksen tavoitteena on lisätä toisen asteen, eli lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, sekä vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten ohjelmistoroboteista, VR/AR-teknologioista, oppimis- ja osaamisanalytiikasta sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta opinnoissa. Osallistujilta kerätyt toiveet otetaan valmennuksessa huomioon ja ensi lukuvuoden aikana tehdään pilottikokeiluja opettajien valitsemiin aihealueisiin.

Tuloksia saadaan pitkin matkaa ja johtopäätökset sekä suunnitelma teknologian hyödyntämismahdollisuuksista Kanta-Hämeen oppilaitoksille tehdään hankkeen päättyessä elokuussa 2023. Teemme myös 24/7 saatavilla olevan, itsenäisesti opiskeltavan kurssin tästä teemasta.

Ketkä tästä hyötyvät ja miten?

Oppilaitokset Kanta-Hämeessä, mutta havainnot kiinnostavat myös valtakunnallisesti. Hyötyjiä ovat myös näitä teknologioita valmistavat yritykset. Myös HAMK Smartin ja HAMK Edun tutkimusyhteistyö kasvattaa omaa osaamistamme.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten tämä hanke kytkeytyy niihin?

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen on ollut pitkään pinnalla, mutta hype-vaiheen yli on päästy ja nyt keskustellaan oikeista hyödyistä.

Etätyöskentelyn lisääntyminen on iso ilmiö ja aiheuttaa kysymyksiä, miten erilaisia fyysisiä tilanteita voidaan hoitaa toisin. Virtuaaliteknologian käyttö on siihen yksi vastaus.

Miten opiskelijat ovat mukana?

Opiskelijat ovat tehneet paljon alkukartoitusta, jotka osaltaan lisäävät ymmärrystä näistä teknologioista. Esimerkiksi HAMK Smart-tutkimusyksikössä on myös työssäoppimis- ja opinnäytetyömahdollisuuksia aiheisiin liittyen.

UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Hanke toteutetaan 1.2.2022-31.8.2023 HAMK Edu- ja HAMK Smart -tutkimusyksiköiden yhteistyönä ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus. Hankkeen verkkosivut.