Valmennus uusista teknologioista opetuksen tukena käynnistyi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Valmennus uusista teknologioista opetuksen tukena käynnistyi

Valmennus uusista teknologioista opetuksen tukena käynnistyi

27.04.2022 08:45

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) järjestää valmennusta uusista teknologioista opetuksen tukena Kanta-Hämeen toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Valmennussarja käynnistyi verkkosessiolla 22.4. Paikalla oli noin parikymmentä uteliasta ennakkoilmoittautumisten perusteella valittua kohderyhmän osallistujaa. Toiminta jatkuu kaksipäiväisenä lähitapaamisena Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella toukokuun alussa, sekä yksittäisenä koulutuspäivänä elokuun lopussa.  

Valmennukseen osallistuneet suunnittelevat ja toteuttavat tulevana lukuvuonna yksilö tai ryhmätyönä kokeilun, jossa he uudella tavalla soveltavat uusia digitaalisia ratkaisuja opetus- ja ohjaustyössään. HAMKin valmentajat ovat näiden pilottien toteutuksessa tukena. Osana koulutusta hyödynnetään myös ulkopuolisia teknologiaosaajia. 

Valmennuksen tavoitteena on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, kuten ohjelmistoroboteista, VR/AR-teknologioista, oppimis- ja osaamisanalytiikasta sekä pelimoottoreista sekä näiden soveltamisesta toisen asteen opinnoissa. Osallistujilta kerätyt toiveet otetaan valmennuksessa huomioon ja heille rakennetaan henkilökohtaiset opintopolut. Ensimmäisinä lähipäivinä mm. tutustutaan terminologiaan ja käytännön esimerkkeihin, sekä kokeillaan eri teknologioita ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. 

Valmennus toteutetaan osana ”UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen” -hanketta, jossa yhdistyy HAMKin teknologiaosaaminen ja pedagoginen osaaminen, sekä toisen asteen oppilaitoksissa jo tehty kehittämistyö toisen asteen oppimisratkaisujen uudistamiseksi Kanta-Hämeen alueella. Hanke toteutetaan HAMK Edu ja HAMK Smart tutkimusyksiköiden välisenä yhteistyönä ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.hamk.fi/utelias