Valmensimme Ohjaamoja osaaviksi ja osaamistaan kehittäviksi! - Hämeen ammattikorkeakoulu
Valmensimme Ohjaamoja osaaviksi ja osaamistaan kehittäviksi!

Valmensimme Ohjaamoja osaaviksi ja osaamistaan kehittäviksi!

11.04.2022 16:42

TESSU-projektien yli 6 vuoden mittainen matka Ohjaamojen kanssa on tullut – ainakin tällä erää – päätökseen. Matka alkoi TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektilla (2015-2019) ja jatkui TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektina 1.4.2019 – 31.3.2022.

Projektit tarjosivat 60 Ohjaamolle erilaista tukea monialaisen työn kehittämiseen.  Vuosien 2015-2022 aikana Ohjaamot ovat kehittyneet dynaamisiksi nuorten palvelukeskuksiksi, joissa henkii uudenlainen monialainen yhteistyön ja ohjauksen toimintakulttuuri. TESSU2-valmennukset mahdollistivat yhteiset tapaamiset, joiden aikana ohjaamolaiset pääsivät ratkomaan monialaisen ohjauksen ja yhteistyön kysymyksiä vertaisten kesken. Samalla valmennus toimi tärkeänä peilinä Ohjaamojen arvioidessa toimintansa ilmiöitä ja senhetkisiä kehitysvaiheita. Ohjaamolaisten palautteista nousi vahvasti esiin se, että valmennus kokosi toimijoita yhteiseen tilaan, jossa virisi avoin keskustelu Ohjaamon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Erityisesti vertaisuuden merkitys, luottamuksellinen ja toista kunnioittava keskusteluilmapiiri mahdollisti avautumisen sellaisissakin asioissa, joissa tuntui, ettei niistä voinut muualla puhua. Oman työhyvinvoinnin kannalta tämä oli ratkaisevaa ja auttoi jaksamaan.

TESSU2:n loppumetreillä saimme kuulla huojentavan tiedon, että myös Suomen valtio uskoo Ohjaamojen voimaan, kun niiden toiminta vihdoin vakiinnutetaan tekemällä Ohjaamoista lakisääteisiä – olihan Ohjaamoja koskevasta laista puhuttu niin moneen otteeseen TESSU-projektien aikana.

TESSU2-projektissa tuotettiin monenlaisia julkaisuja ja materiaaleja. Niistä löytyy hyödyllistä ja innostavaa sisältöä kaikille monialaisesta yhteistyö- ja ohjausosaamisesta kiinnostuneille. Näistä löydät tietoa projektin verkkosivuilta. Samoin pääset tutustumaan tarkemmin Ohjaamoille tarjottuihin palveluihin ja valmennusten sisältöihin.
https://www.jamk.fi/fi/projekti/tessu2-aitoon-monialaiseen-yhteistyo-ja-ohjausosaamiseen-ohjaamoissa

TESSU-projektien toteuttajat olivat JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu (hallinnoija), HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Edu ja Åbo Akademi. Projekteja rahoitettiin Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka oli osa valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta. ESR-koordinaattorina ja valtakunnallisena rahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

HAMKin projektivastaavana toimi TESSU-projektissa Päivi Pukkila ja TESSU2-projektissa Jaakko Helander.
Valmentajina, asiantuntijoina ja projektitukena  vuosien varrella toimivat Sanna Heino, Jaakko Helander, Mikko Kekki, Taru Lilja, Heidi Lindholm, Niina Mero, Kati Pakkala, Päivi Pukkila, Elina Rantala, Soili Rinne, Elisa Tuominen ja Simo Uusinoka.