Mmus (YAMK) Sanna Ryökkysen väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa 20.1.2023 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mmus (YAMK) Sanna Ryökkysen väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa 20.1.2023

Mmus (YAMK) Sanna Ryökkysen väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa 20.1.2023

10.01.2023 11:21

Tutkimusyksikkö HAMK Edun lehtori Sanna Ryökkynen väittelee 20.1.2023 kello 12 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “They did not give up on me – Vocational students’ perceptions of the special support in their studying.”. 

Ryökkynen selvitti väitöskirjatyössään, mitkä elementit opiskelijoiden kokemusten mukaan vahvistavat heidän opintojensa onnistumista ja osallisuuttaan vaativaa erityistä tukea järjestävässä ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi hän tutki opiskelijoiden näkemyksiä hyvän ammatillisen koulutuksen lähtökohdista. Tutkimukset osoittivat, että vaativaa erityistä tukea saaneet opiskelijat arvostivat mahdollisuuttaan opiskella, oppia uusia taitoja ja tietoja sekä kasvaa itsenäisemmiksi kansalaisiksi. Ymmärrystä ja tukea tarjoava opetushenkilöstö oli merkittävä tukipilari heidän opintojensa onnistumisessa.

Vastaväittäjänä on dosentti Tanja Äärelä, Lapin yliopisto, ja kustoksena Elina Kontu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Helsinki Studies in Education.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Lisätietoja:
Sanna Ryökkynen
Puh. +358504784638
sanna.ryokkynen@hamk.fi

Linkki tapahtumaan: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=64649