Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)
Biotalouden opiskelijat katselevat pientä robottia
Biotalouden opiskelijat katselevat pientä robottia

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, web-sovelluskehityksestä, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) -koulutuksesta valmistutaan bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööri- ja suunnittelutoimistojen tai julkisten toimijoiden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Ammattinimikkeitä ovat mm. It-asiantuntija, järjestelmäarkkitehti, ohjelmistosuunnittelija, projektipäällikkö ja tuotannon suunnittelija.


HAKUAJAT

 • Kevään 2021 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 30 (päiväopiskelu)
 • Hakuaika alkaa: 17.3.2021
 • Hakuaika päättyy: 31.3.2021 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: AMK-valintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Tulokset: 9.7.2021
 • Paikan vastaanotto: 16.7.2021 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2021
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 2
 • Hakuaika alkaa: 1.8.2020
 • Hakuaika päättyy: 31.12.2020 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2020-2021 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Insinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU Forssa, Verkkototeutus
KIELI  Suomi

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden opetussuunnitelmat

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksesta valmistut digitaalisuuden soveltajaksi bio- ja kiertotalouteen. Lähtökohtana on ICT-alan insinöörikoulutus, jonka toimintaympäristönä ja tutkimuskohteena toimii biotalous. Tavoitteena on yhdistää tekniikan ja luonnonvara-alan osaaminen palvelemaan biotalouden ja kiertotalouden maailmaa.

Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, web-sovelluskehityksestä, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa. Modernin digitalisaation hallintaan liittyvän osaamisen lisäksi koulutuksen ydinsisältöä on bio- ja kiertotalouden toimintakokonaisuus. Nämä yhdessä luovat perustan, jolle rakennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalitehokkuuteen perustuvia älykkäitä tuotteita ja palveluita.

Opintojen aikana kehität taitojasi myös yleisten työelämätaitojen osalta. Monipuoliset työskentelytavat, mielenkiintoiset projektit ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa sekä monialaisuus opinnoissa tarjoavat mahdollisuuksia oman osaamisen laajaan kehittämiseen läpi opintojen. Lisäksi hankit asiantuntijatehtävissä tarvittavaa viestintäosaamista sekä vahvistat kielitaitoasi.

Oman ammatillisen suuntautumisen tueksi voit valita tutkintoon opintoja myös muun muassa biotalouden ja tekniikan muista koulutusvastuista. Voit lisäksi vahvistaa kansainvälistä osaamistasi sisällyttämällä opintoihin vaihto- tai harjoittelujakson ulkomailla. 

Opiskelutavat: päivä- ja monimuoto-opiskelu

Voit opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena, katso lisätietoja eri opiskelutavoista täällä.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Kevään 2021 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
17.3.2021 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
31.3.2021 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
7.4.2021 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2021 valmistuvien osalta 16.7.2021 klo 15.00 mennessä).
7.4.2021 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
vk xx 2021 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
vk 21 2021 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
31.5.2021 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
vk xx 2021 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) ** Huom. AMK-valintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
1.6.2021 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe
9.7.2021 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
16.7.2021 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
2.8.2021 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

*  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

Koulutuskohtaiset valintaperusteet päivitetään verkkosivulle marraskuun 2020 aikana.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

VALINTAPERUSTEET

 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, monimuotototeutus
 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, päivätoteutus.

Ensikertalaisten kiintiö monimuotototeutuksessa on 60% aloituspaikoista ja päivätoteutuksessa 80% aloituspaikoista.

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

Valintatapa 1: todistusvalinta

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

 • monimuotototeutus 11 aloituspaikkaa
 • päivätoteutus 13 aloituspaikkaa

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Yo-tutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta ( https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

 • monimuotototeutus 11 aloituspaikkaa
 • päivätoteutus 13 aloituspaikkaa

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Ammatillisen perustutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys )

Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Todistusvalinnan tulosten julkaiseminen

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Näet hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintatapa 2: AMK-valintakoe

monimuotototeutus 8 aloituspaikkaa
päivätoteutus 9 aloituspaikkaa

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) kokeeseen, löydät ohjeet edellä mainituilta verkkosivuilta.

Tässä valintatavassa ovat mukana kaikki hakukelpoiset hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

 

 

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa tai HAMKin omassa erillishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-31.12.2020 klo 15.00 välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopio 2. asteen tutkintotodistuksesta (väyläopiskelijat, jotka ovat suorittaneet 30 opintopisteen laajuiset väyläopinnot osana 2. asteen tutkintoa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

Nainen hymyilee tietokoneen ääressä

Instagram

Hei! Olen Anne, toisen vuoden biotalouden monimuoto-opiskelija. Halusin kertoa, että näihin opintoihin lähteminen on ollut yksi elämäni parhaista päätöksistä! Olen tavannut paljon kaiken ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia mielenkiintoisia, taitavia, hauskoja ja innovatiivisia ihmisiä. Tällä viikolla pääsin aloittamaan kiinnostavan työharjoittelun @fmhaus :lla mm. tavarantoimittajien ympäristöauditoinnin parissa. Siellä oli vastassa taas uusi ja upea yhteisö, joka otti minut lämpimästi vastaan, kuten kuvasta näkyy 🥰 #bioinssit #biotaloudeninsinööri #forssa #hamk #fmhaus #tilaatulevaisuudelle ...

Tämä tässä on @b_inssi , robotti, joka päätti muuttaa elämänsä suunnan! B.Inssi on saapunut luoksemme tulevaisuudesta, joka oli hänen kohdallaan varsin synkkä paikka. Tulevaisuudessa maapallomme on melkoisissa vaikeuksissa resurssipulan ja ilmastonmuutoksen takia, ja ystäväämme B.Inssiä säälitti kotiplaneettansa kurja tila. Toki häntä harmitti myös oma työttömyytensä.

B.Inssi makasi sohvallaan päivät pitkät ja katseli kadehtien tulevaisuuden sankareita, biotalousinsinöörejä, jotka innovaatioillaan ja ajanmukaisella toiminnallaan auttoivat maapalloa paranemaan hiukan joka päivä. Juuri sellainen B.Inssi halusi olla. Hän rohkaisi mielensä, täytti yhteishakupaperit ja piti itselleen peukkua. Turhaan, sillä tulevaisuudessa biotalousinsinöörin koulutukseen oli aivan mielettömän vaikea päästä johtuen ihmiskunnan suuresta arvostuksesta tuota tarunhohtoista koulutushaaraa kohtaan! B.Inssi on kuitenkin neuvokas kaveri, ja päättikin hakea opiskelemaan vuoteen 2020, jolloin koulukseen oli vielä mahdollista päästä hänenkin papereillaan.

Nyt B.Inssi on saanut päätökseen pitkän matkansa tulevaisuudesta nykypäivän Forssaan, ja on syystäkin varsin jännittynyt. Vastassa on uusi kaupunki ilman yhtään tuttua kasvoa, ja vieläpä täysin eri ajassa! Onneksi B.Inssillä on apunaan HAMK:n ystävällinen ja osaava henkilökunta ja innokkaat tuutorit, jotka auttavat häntä kotiutumaan ja ottamaan kaiken irti tästä ainutlaatuisesta koulutusohjelmasta.

Seuraa B.Inssin matkaa tulevaisuuden sankariksi Instagramissa @b_inssi
...

Millainen ihminen on tuleva bioinsinööri? Tätä pohdimme markkinointikokouksessa, ja tiimimme johdolla onkin jo tukeva sydänote aiheesta! /// What kind of people are future Bioeconomy Engineers? The headman of our marketing squad has a firm grip on the subject! #bioinssi #biotaloudeninsinööri #hamk #forssa #bioeconomyengineering #bioeconomy #engineer #ylpeästiamk #universityofappliedsciences #häme #amk #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #student #education #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire ...

Vähän erilaiset valmistujaiset.

Onnea valmistuneille, tsemppiä urakkaansa jatkaville ja menestystä tulevaan jokaiselle!

Hyvää kesää toivottavat bioinssit!

Slightly different graduation party.

Congratulations to graduated and good luck to those who carry on their studies!

Bioeconomy engineers wish you all have a great summer!

#bioinssi #biotaloudeninsinööri #hamk #forssa #bioeconomyengineering #bioeconomy #engineer #ylpeästiamk #universityofappliedsciences #häme #amk #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #student #education #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire #graduation #summerholiday
...

Biotalouden insinöörin koulutus rakentuu 15 opintopisteen moduuleista, joita lukuvuodessa on neljä. Moduulin aiheen alla opiskelijat toteuttavat projekteja, joissa soveltavat opittuja asioita. Projektien aiheet saadaan pääsääntöisesti suoraan työelämän tarpeista ja todellisilta toimeksiantajilta. Näin opiskelun aikana löydetään harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita ja tutustutaan tuleviin työnantajiin.

The bioeconomy engineering studies are based on modules of 15 credits, one academic year includes four modules. Under the topic of the module, students implement projects in which they apply what they have learned. Most of the topics of the projects are obtained directly from the needs of working life and from real companies. In this way, internships, thesis topics and future employers are found during the studies.

#bioinssi #biotaloudeninsinööri #hamk #forssa #bioeconomyengineering #bioeconomy #engineer #ylpeästiamk #universityofappliedsciences #häme #amk #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #student #education #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire
...

Toisen vuoden opiskelijoilla on alkanut vuoden viimeinen moduuli, pilvipalvelut ja tiedonhallinta. Opiskelijat oppivat moduulin aikana käyttöliittymän ulkoasun suunnittelusta, käyttöliittymien ohjelmoinnista ja tietokantojen luonnista. Moduulin aikana opiskelijat soveltava käsiteltäviä aiheita oma projektinsa viimeistelyyn.
▪️
Second year students have started years last module cloud services and data management. In the module the students learn to design user interface, code it and to create databases. During the module the students adapt the topics to finish their own projects.
▪️
#bioinssit #bioinssi #biotaloudeninsinööri #hamk #forssa #bioeconomyengineering #bioeconomy #engineer #ylpeästiamk #universityofappliedsciences #häme #amk #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #student #education #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire #tietokanta #käyttöliittymä #phpmyadmin #visualstudio #pilvipalvelut #cloudcomputing #adobexd
...

Koululla on hiljaista, mutta siitä huolimatta ykkösilläkin riittää hommia data-analytiikan moduulin parissa. Tässä moduulissa puuhastellaan excel-tehtävien, tilastomatematiikan sekä eri toimeksiantajien laatimien projektien äärellä. Työtä on paljon, mutta aikaa täytyy jäädä myös rentoutumiselle ja hallituksen tiedotustilaisuuksille. Muistakaa pysyä terveenä ja poissa ihmisten ilmoilta!

#bioinssi #biotaloudeninsinööri #hamk #forssa #bioeconomyengineering #bioeconomy #engineer #ylpeästiamk #universityofappliedsciences #häme #amk #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #student #education #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire #coronavirus #covid19 #isolation #quarantine #stayhome #staysafe
...

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Luomme aktiivisesti pitkäjänteisiä yhteistyösuhteita toteuttamalla erilaisia opiskelijaprojekteja yritysten toimeksiannoista. Tämä palvelee sekä opiskelijoiden että yritysten kehittymistä, mutta rakentaa myös sillan opinnoista työelämään siirtymiseen.

Uusin yhteistyökumppanimme on Wega, jolle kolmannen vuoden opiskelijamme visualisoivat liiketoimintamahdollisuuksia paikkatiedon avulla. 👍
... Lue lisääNäytä vähemmän

Yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Luomme aktiivisesti pitkäjänteisiä yhteistyösuhteita toteuttamalla erilaisia opiskelijaprojekteja yritysten toimeksiannoista. Tämä palvelee sekä opiskelijoiden että yritysten kehittymistä, mutta rakentaa myös sillan opinnoista työelämään siirtymiseen. 

Uusin yhteistyökumppanimme on Wega, jolle kolmannen vuoden opiskelijamme visualisoivat liiketoimintamahdollisuuksia paikkatiedon avulla. 👍

Terveisiä mielenkiintoisesta Product Development Projetista! 🤩Olen bioinssiopiskelija Anne Räsänen ja monialaisen tiimimme tehtävänä on kehittää jätteen erilliskeräystä Forssan alueella yhteistyössä Envor Group Oy:n kanssa. Haluamme paikalliset mukaan kehittämään kanssamme 😍 Toivomme, että lähtisitte mukaamme seuraamaan projektin edistymistä ja osallistuisitte ideointiin iloisessa porukassamme! Tykkääthän sivustamme Jätekamut , niin pääset osallistumaan keskusteluun tai vain oppimaan yhdessä kanssamme. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Terveisiä mielenkiintoisesta Product Development Projetista! 🤩Olen bioinssiopiskelija Anne Räsänen ja monialaisen tiimimme tehtävänä on kehittää jätteen erilliskeräystä Forssan alueella yhteistyössä Envor Group Oy:n kanssa. Haluamme paikalliset mukaan kehittämään kanssamme 😍 Toivomme, että lähtisitte mukaamme seuraamaan projektin edistymistä ja osallistuisitte ideointiin iloisessa porukassamme! Tykkääthän sivustamme Jätekamut , niin pääset osallistumaan keskusteluun tai vain oppimaan yhdessä kanssamme.

7 days ago

HAMK Biotalouden insinööri - Bioeconomy Engineering

Vaikka koronaviruksen takia onkin siirrytty lähinnä etäopetukseen, on myös lähiopetuspäiviä ja koulullakin pääsee tarpeen tullen käymään. Tulimme koululle tekemään pienen kuvauskeikan ja videon päätähtikin näkyy kuvassa, jonka osa saattaa tunnistaakin, meidän oma B Inssimme! B Inssin tarinaa olet päässyt seuraamaan instagramin puolella. Jos B Inssin tarinat on jäänyt näkemättä, käyhän katsomassa!

www.instagram.com/b_inssi

Kunhan saadaan video kuvattua ja muokattua, mene katsomaan valmis video YouTubesta!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Vaikka koronaviruksen takia onkin siirrytty lähinnä etäopetukseen, on myös lähiopetuspäiviä ja koulullakin pääsee tarpeen tullen käymään. Tulimme koululle tekemään pienen kuvauskeikan ja videon päätähtikin näkyy kuvassa, jonka osa saattaa tunnistaakin, meidän oma B Inssimme! B Inssin tarinaa olet päässyt seuraamaan instagramin puolella. Jos B Inssin tarinat on jäänyt näkemättä, käyhän katsomassa!

www.instagram.com/b_inssi

Kunhan saadaan video kuvattua ja muokattua, mene katsomaan valmis video YouTubesta!

Innostunut bioinssiopiskelija työharjoittelussa! Anne Räsänen opiskelee toista vuotta biotalouden insinöörikoulutuksessa monimuotona. Koulutukseen kuuluu 30 opintopistettä työharjoittelua, jonka voi suorittaa kahdessa tai useammassa erässä, ja semmoisena aikana, joka opiskelijalle parhaiten sopii. Viime keväänä Anne pääsi lapion varteen, vaikka varsinainen harjoittelu tapahtui etänä tietokoneella istuen lämpötiladatan analysoinnin ja visualisoinnin parissa. Mutta täytyyhän niihin mittausdataa tuottaviin vehkeisiin käydä tutustumassa! Harjoittelu tehtiin Mustiala, Hämeen ammattikorkeakoulu tutkimus- ja opetusmaatilalle. Linkistä pääset tutustumaan, kuinka Annen seuraava työharjoittelupätkä FM-Hausilla on alkanut: www.linkedin.com/in/anne-räsänen-67362318b ... Lue lisääNäytä vähemmän

Innostunut bioinssiopiskelija työharjoittelussa! Anne Räsänen opiskelee toista vuotta biotalouden insinöörikoulutuksessa monimuotona. Koulutukseen kuuluu 30 opintopistettä työharjoittelua, jonka voi suorittaa kahdessa tai useammassa erässä, ja semmoisena aikana, joka opiskelijalle parhaiten sopii. Viime keväänä Anne pääsi lapion varteen, vaikka varsinainen harjoittelu tapahtui etänä tietokoneella istuen lämpötiladatan analysoinnin ja visualisoinnin parissa. Mutta täytyyhän niihin mittausdataa tuottaviin vehkeisiin käydä tutustumassa! Harjoittelu tehtiin Mustiala, Hämeen ammattikorkeakoulu tutkimus- ja opetusmaatilalle. Linkistä pääset tutustumaan, kuinka Annen seuraava työharjoittelupätkä FM-Hausilla on alkanut: https://www.linkedin.com/in/anne-räsänen-67362318b

Mitä mobiilisovelluksilla voisi tehdä kasvinjalostuksessa tai jätehuollossa? Tähän tarttuivat kolmannen vuosikurssin Bioinssiopiskelijat, jotka toteuttivat oppimisprojekteina Mobiiliratkaisut-moduulissa Boreal kasvinjalostus Oy:lle työohjemobiilisovelluksen sekä Loimi-Hämeen Jätehuollolle kierrätykseen ja jätteenlajitteluun liittyviä mobiilisovelluksia. Hienoa työtä ideointi- ja suunnitteluvaiheista ohjelmointiin! Kiitos vielä myös mainioille toimeksiantajille Boreal Kasvinjalostus Oy ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

#bioeconomyengineering #bioeconomy #biotalous #hamk #AMK #student #studentlife #universityofappliedsciences #bioinssi #biotaloudeninsinööri #engineer #forssa #engineering #häme #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #YlpeästiAMK #education #tutoring #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire
... Lue lisääNäytä vähemmän

Mitä mobiilisovelluksilla voisi tehdä kasvinjalostuksessa tai jätehuollossa? Tähän tarttuivat kolmannen vuosikurssin Bioinssiopiskelijat, jotka toteuttivat oppimisprojekteina Mobiiliratkaisut-moduulissa Boreal kasvinjalostus Oy:lle työohjemobiilisovelluksen sekä Loimi-Hämeen Jätehuollolle kierrätykseen ja jätteenlajitteluun liittyviä mobiilisovelluksia. Hienoa työtä ideointi- ja suunnitteluvaiheista ohjelmointiin! Kiitos vielä myös mainioille toimeksiantajille Boreal Kasvinjalostus Oy ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

#bioeconomyengineering #bioeconomy #biotalous #hamk #amk #student #studentlife #universityofappliedsciences #bioinssi #biotaloudeninsinööri #engineer #forssa #engineering #häme #bachelorofengineering #circulareconomy #technology #ylpeästiamk #education #tutoring #kiertotalous #savetheplanet #vihreämaailma #tietotekniikka #kehitykasvainnostu #developgrowinspire

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU