Biotalous, insinööri (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu

Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka), insinööri (AMK)

Perustiedot

MITÄ OPIT?

Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, web-sovelluskehityksestä, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa.


MIHIN VALMISTUT?

Biotalouden insinööri (AMK) -koulutuksesta valmistutaan bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööri- ja suunnittelutoimistojen tai julkisten toimijoiden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Ammattinimikkeitä ovat mm. It-asiantuntija, järjestelmäarkkitehti, ohjelmistosuunnittelija, projektipäällikkö ja tuotannon suunnittelija.


HAKUAJAT

 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Siirtohaku
 • -
 • 1.11.2018
 • 15.11.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kevään yhteishaku
 • 30 (päiväopiskelu)
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Insinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUVerkkototeutus
KIELI suomi

Biotalouden opetussuunnitelmat

Biotalouden koulutuksen sisältö

Biotalousinsinöörin koulutus on sisällöltään insinööri-amk-koulutusta, mutta lähtökohdiltaan uusi. Koulutuksessa tekniikan ja luonnonvara-alan osaaminen yhdistetään palvelemaan biotalouden ja kiertotalouden maailmaa.

Opinnot koostuvat 15 opintopisteen moduulikokonaisuuksista. Ydinosaamisen muodostavat kaikille yhteiset moduuliopinnot, joita syvennetään opintoja tukevilla profiloivilla moduuleilla. Opintoihin sisältyy myös 30 opintopisteen harjoittelu sekä 15 opintopisteen opinnäytetyö.

Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, web-sovelluskehityksestä, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa. Sinulla on mahdollisuus valita henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti opintoja myös muista koulutusvastuista tai suorittaa opintoja jossakin yhteistyöoppilaitoksessa ulkomailla. ​ Lisäksi kehität kielitaitoasi ja viestinnän osaamista, perehdyt yrittäjyyteen ja opit laatu- ja talousajattelun perusteet.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

HANNA KANERVA
Opintosihteeri
Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)
Puh. +358 3 646 2229
hanna.kanerva@hamk.fi

 

RIITTA RYTKÖNEN
Opintojen ohjaaja
Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)
Puh. +358 46 921 3869
riitta.rytkonen@hamk.fi

 

JARI MUSTAJÄRVI
Koulutuspäällikkö
Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)
Puh. +358 40 829 3710
jari.mustajarvi@hamk.fi

 

KAMPUSTUUTORIT, VERTAISOHJAUS
Katja Pouta
Henri Toukola
Aleksi Saarinen

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa. Tarkemmat tiedot avoimessa amkissa suoritetuista opinnoista löytyy sivulta Opiskelijavalinta.

 

Kielitaitovaatimukset

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

- äidinkieleni on suomi

- olen suorittanut avoimet AMK-opintoni suomen kielellä

- koulusivistyskieleni* on suomi

- olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4

- olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'

- äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä

- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa

- ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava ohje auttaa sinua löytämään haluamasi hakukohteen Opintopolusta:

Täytettyäsi hakulomakkeen toimita liitteet 10 vuorokauden kuluessa hakijapalveluihin:

- virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

- todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

- Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksytystä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. avoimessa AMKssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

- Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

- Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

- Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

- Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.

- Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.

- Opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

- Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

- hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

- Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).

- Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

- Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

- Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

- Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset

- Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista

- Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

Nainen hymyilee tietokoneen ääressä

Biotalous sosiaalisessa mediassa

6 days ago

HAMK Biotalous

Evon kampus vetää tänä syksynä puoleensa erinäisiä tapahtumia. Ensi viikinloppuna Evo Trail Weekend tapahtuman lähtölistalta voi bongata olympiavoittajan.
#hamkbiotalous #evo #metsätalousSami Jauhojärvi kertoi Jukolan viestin jälkeen, että seuraavan kerran kilpailunumero on rinnassa Evolla ja Evo Trail Runissa. Matkana on Samilla 24 kilometriä, mutta lyhyempiäkin matkoja on tarjolla (16 ja 8,5km).
Ja jos et halua kiireellä taivaltaa, niin Evo Ilvesvaellus on tapahtuma sinulle. Mukavat reitit kutsuvat vaeltamaan. Matkat 3.5, 8.5, 16 ja 24 km. Vaeltajille mahdollistamme linja-autokyydit niin Hämeenlinnasta kuin Lahdesta.
Ilmoittaudu mukaan: ilmoittaudu.evotrailweekend.fi
(kuva: Sami Jauhojärvi)
... Lue lisääNäytä vähemmän

Evon kampus vetää tänä syksynä puoleensa erinäisiä tapahtumia. Ensi viikinloppuna Evo Trail Weekend tapahtuman lähtölistalta voi bongata olympiavoittajan.
#hamkbiotalous #evo #metsätalous

2 weeks ago

HAMK Biotalous

Biotalouden insinööri -tubekanavalla tapahtuu taas. Mistä koostuvat Biotalouden insinööri -opinnot - katso täältä: youtu.be/FvRX2W5Wq4Y #HAMK #biotalous #bioinssiBiotlaouden insinööriksi koulutetaan HAMKin Forssan kampuksella. Mistä opinnot koostuvat? Yhteydetnotot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi & johanna.salmia@hamk.fi ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

2 weeks ago

HAMK Biotalous

Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa tapahtuu: #HAMK #Uudistuvametsayrittaja #julkisethankinnatMiten tiedon avulla voi parantaa toiminnan tehokkuutta? Miten saat asiakkaan kiinnostumaan yrityksestäsi? Mitä huomioitavaa tarjouspyynnössä? Miten laadit tarjouksen ja sopimuksen?

Tervetuloa Kehitä liiketoimintaasi ja hallitse julkiset hankinnat metsänhoidossa 3.-4.10.2018 Joensuuhun! Lue lisää:
... Lue lisääNäytä vähemmän

Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa tapahtuu: #HAMK #Uudistuvametsayrittaja #julkisethankinnat

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU