Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)
Kolme opiskelijaa kesäisellä nurmella läppärin kanssa
Biotalouden opiskelijat katselevat pientä robottia

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) -koulutuksesta valmistutaan bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööri- ja suunnittelutoimistojen tai julkisten toimijoiden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Ammattinimikkeitä ovat mm. IT-asiantuntija, järjestelmäarkkitehti, ohjelmistosuunnittelija, projektipäällikkö ja tuotannon suunnittelija.

HAKUAJAT

 • Kevään 2022 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 35 (päiväopiskelu), 30 (monimuoto)
 • Hakuaika alkaa: 16.3.2022
 • Hakuaika päättyy: 30.3.2022 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: AMK-valintakoe vk 22
 • Tulokset: todistusvalinnat 30.5.2022, muut valintatavat viim. 8.7.2022
 • Paikan vastaanotto: 15.7.2022 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2022
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 4
 • Hakuaika alkaa: 1.8.
 • Hakuaika päättyy: 31.12. klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2021-2022 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Insinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU Forssa, Verkkototeutus
KIELI  Suomi

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden opetussuunnitelmat

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksesta valmistut digitaalisuuden soveltajaksi bio- ja kiertotalouteen. Lähtökohtana on ICT-alan insinöörikoulutus, jonka toimintaympäristönä ja tutkimuskohteena toimii biotalous. Tavoitteena on yhdistää tekniikan ja luonnonvara-alan osaaminen palvelemaan biotalouden ja kiertotalouden maailmaa.

Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa. Modernin digitalisaation hallintaan liittyvän osaamisen lisäksi koulutuksen ydinsisältöä on bio- ja kiertotalouden toimintakokonaisuus. Nämä yhdessä luovat perustan, jolle rakennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalitehokkuuteen perustuvia älykkäitä tuotteita ja palveluita.

Opintojen aikana kehität taitojasi myös yleisten työelämätaitojen osalta. Monipuoliset työskentelytavat, mielenkiintoiset projektit ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa sekä monialaisuus opinnoissa tarjoavat mahdollisuuksia oman osaamisen laajaan kehittämiseen läpi opintojen. Lisäksi hankit asiantuntijatehtävissä tarvittavaa viestintäosaamista sekä vahvistat kielitaitoasi.

Oman ammatillisen suuntautumisen tueksi voit valita tutkintoon opintoja myös muun muassa biotalouden ja tekniikan muista koulutusvastuista. Voit lisäksi vahvistaa kansainvälistä osaamistasi sisällyttämällä opintoihin vaihto- tai harjoittelujakson ulkomailla. 

Opiskelutavat: päivä- ja monimuoto-opiskelu

Voit opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena, katso lisätietoja eri opiskelutavoista täällä.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Kevään 2022 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
16.3.2022 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
30.3.2022 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
6.4.2022 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2022 valmistuvien osalta 15.7.2022 klo 15.00 mennessä).
6.4.2022 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
vk 21 2022 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
vk 21 2022 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
30.5.2022 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
vk 22 2022 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) **
31.5.2022 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe (HAMKin oma valintakoe)
8.7.2022 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
15.7.2022 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
2.8.2022 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

*  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

 

VALINTAPERUSTEET

 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, monimuotototeutus
 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, päivätoteutus.

Ensikertalaisten kiintiö monimuotototeutuksessa on 60% aloituspaikoista ja päivätoteutuksessa 80% aloituspaikoista.

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

 

Valintatapa 1: todistusvalinta

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

 • monimuotototeutus 11 aloituspaikkaa
 • päivätoteutus 13 aloituspaikkaa

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Yo-tutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta ( https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

 • monimuotototeutus 11 aloituspaikkaa
 • päivätoteutus 13 aloituspaikkaa

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Ammatillisen perustutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys )

Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Todistusvalinnan tulosten julkaiseminen

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan viimeistään 30.5.2022. Näet hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

 

Valintatapa 2: AMK-valintakoe

monimuotototeutus 8 aloituspaikkaa
päivätoteutus 9 aloituspaikkaa

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) kokeeseen, löydät ohjeet edellä mainituilta verkkosivuilta.

Tässä valintatavassa ovat mukana kaikki hakukelpoiset hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

 

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 30.5.2022. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2022.

Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siten on suositeltavaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa tai HAMKin omassa erillishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8. - 31.5. klo 15.00 välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopio 2. asteen tutkintotodistuksesta (väyläopiskelijat, jotka ovat suorittaneet 30 opintopisteen laajuiset väyläopinnot osana 2. asteen tutkintoa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

Nainen hymyilee tietokoneen ääressä

Tekniikan alojen Instagram

Engineering students alert! 📣 On the upcoming Sunday, October 31st, Finland moves back the clocks by one hour. That's right! You have one more hour to party/sleep/study/swim or postpone your homework. 😱⁣

🕓 ➡ 🕒⁣

Samma på finska: Muistakaahan sunnuntaina siirtää kelloja taaksepäin tunnilla.⁣

#HAMK #talviaika #wintertime #insinööri #engineering #engineers #liikenneala #konetekniikka #tietotekniikka #sähkötekniikka #rakennustekniikka #biotalous
...

HAMK tähtää hiilineutraaliksi korkeakouluksi vuoteen 2030 mennessä. 🤩 Jotta tavoite ei ole ihan sanahelinää, biotalouden tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat lyöttäytyivät tänään yhteen HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden ja Oulun seudun lukiolaisten kanssa. 💡⁣

Yhteisen innovoinnin tuloksena opiskelijat esittelevät huomenna ideat koulujen ilmastolaskurista, jolla asiat voidaan muuttaa teoriatasolta konkretiaksi. Innovaatiopäivien ideoiden työstö jatkuu aina ensi kevääseen asti demovaiheeseen. Can't wait!⁣

Yhteistyössä mukana:⁣
@hamk_keke⁣
@ilmastonmuutoslukioihin⁣
@hamkdf⁣

Let's do this! 💪⁣

#HAMK #biotalous #insinööri #kestäväkehitys #kestävätulevaisuus #innovaatio
...

⭐Viimeinen viikonloppu⭐ aikaa liittyä HAMKilaiseksi ja aloittaa opinnot jo tänä syksynä! Polkuopintojen ilmoittautuminen auki sunnuntaihin 8.8. asti. 👍⁣

Ilmoittautumalla polkuopintoihin voit aloittaa opinnot heti ja päästä AMK- ja YAMK-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Polkuvaihtoehto on tarjolla sekä päiväopiskelijaksi että monimuotoon.⁣

Polkujen kautta tarjolla esimerkiksi:⁣
👉 Konetekniikan insinöörin päiväopinnot⁣
👉 Biotalouden tieto- ja viestintätekniikan insinöörin päiväopinnot⁣
👉 Tulevaisuuden liikennejärjestelmien YAMK-opinnot⁣
👉 Ensimmäistä kertaa järjestettävät Sustainable Technologies YAMK-opinnot⁣

Napauta bion linkistä lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeelle.⁣

Nähdään lukuvuoden alussa!⁣

#tervetuloa #syksyksiopiskelemaan #HAMK #biotalous #konetekniikka #tulevaisuudenliikennejärjestelmät #YAMK #sustainabletechnologies #sustainabledevelopment #amk #opiskelemaan #polkuopinnot #opiskelu #liikenneala #liikenne #rakennustekniikka #sähkötekniikka #tietotekniikka #insinööriopiskelija #insinööri #rakennusmestari
...

Biotalouden tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat haastettiin auttamaan kasvatuskontin kasvuolosuhteiden hallinnassa.⁣

Käytännön projekti sisälsi muun muassa data-analytiikkaa, 3D-mallinnusta ja liikkuvan ilmanottoaukon testaamista ja automatisointia.⁣

Kuvan Aleksi Heinilän mukaan "parasta oli päästä työskentelemään osana isompaa kokonaisuutta mielenkiintoisessa projektissa loistavan tiimin voimin".⁣

Lue ja katso bion blogista, miten haasteen taklaaminen sujui ja miltä avuksi luotu ilmanvaihdon prototyyppi näyttää liikkeessä!⁣

Jos ala kiinnostaa, HAMKin kesähaussa ehdit vielä hakea mukaan syksyllä alkaviin opintoihin. Kesähaku auki keskiviikkoon 4.8. klo 15.00 asti. Hakulinkki biossa!⁣

#biotalous #hamk #forssa #insinöörit #insinööri #työelämäprojekti #diy #teeseitse #hamksmart
...

Vielä ehdit hakea mukaan ja aloittaa AMK tai YAMK -opinnot jo tänä syksynä! 🤩⁣

👉 HAMKin kesähaussa mukana biotalouden tieto- ja viestintätekniikan päiväopinnot. Kesähaku parhaillaan auki 4.8. klo 15 asti. Lue hakuohjeet ja lisää biotalouden ICT-insinööreistä bion linkistä.⁣

👉 Maanantaina 2.8. aukeaa mahdollisuus hakea myös polkuopintoihin, joiden kautta voit aloittaa myös YAMK-opinnot vielä tänä syksynä. Miltä kuulostaisi perehtyä lisää tulevaisuuden liikennejärjestelmiin tai upouuteen Sustainable Technologies YAMK-koulutukseen? Lue lisää bion linkistä ja ole heti maanantaina hakuvalmiudessa: polkuopintoihin hyväksytyt valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. ⚠⁣

#kesähaku #polkuopinnot #HAMK #biotalous #amk #yamk #insinööri #lisähaku #opiskelemaan #tekniikka #liikennesuunnittelu #konetekniikka⁣
#tietotekniikka⁣
#sähkötekniikka⁣
#rakennustekniikka #engineer #engineering
...

Nyt on settiä! 🤯
Hologrammien kanssa on aina vähän 🦧, että mitä tässä oikein tapahtui.

Biotalouden ICT-insinöörit ja kestävän kehityksen opiskelijat haastettiin kehittämään HAMKin kampusten vedenkulutusta. 💦

🔀 Lue bion linkistä opiskelijoiden ratkaisu ja katso samalla koko video.

Kiitos tallenteesta ja haasteesta @hamkdf 👈

#HAMK #biotalous #hologram #insinööri
...

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 weeks ago
HAMK Biotalouden tieto- ja viestintätekniikka / ICT Bioeconomy Engineering

Shoe Designer Ville Siipola opetti meille tänään, miten tehdään täydellinen tuote! Menestyksen salaisuus on prototypointi & iterointi ‼️

Esimerkkinä Ville esitteli omia low, medium ja high fidelity prototyyppejään. 🤩

Hmm.. mitäs Villellä onkaan itsellään jalassa..? 🤔

#hamkdf
... Lue lisääNäytä vähemmän

Shoe Designer Ville Siipola opetti meille tänään, miten tehdään täydellinen tuote! Menestyksen salaisuus on prototypointi & iterointi ‼️ 

Esimerkkinä Ville esitteli omia low, medium ja high fidelity prototyyppejään. 🤩

Hmm.. mitäs Villellä onkaan itsellään jalassa..? 🤔

#hamkdfImage attachmentImage attachment
4 weeks ago
HAMK Biotalouden tieto- ja viestintätekniikka / ICT Bioeconomy Engineering

Ykkösten videotuotantoprojektit ovat kuvausvaiheessa - teemana tulevaisuuden ruoantuotanto. Tiimit levittäytyvät Forssan kampukselle ja studioomme. 🎥 Tämä on kyllä hauskimpia tehtäviä - lehtorikin saa nauraa vedet silmissä ideoille 😂

Video production projects of the first year students are in the video recording phase - the theme is food production in the future. Teams will spread to the Forssa campus and our studio. 🎥 This is one of the funniest assignments - even the lecturer has also laughed tears in her eyes for ideas 😂

#bioinssi #biotaloudeninsinöö #bieconomyengineering #forssa #hamk #videotuotanto #videoproduction
... Lue lisääNäytä vähemmän

Ykkösten videotuotantoprojektit ovat kuvausvaiheessa - teemana tulevaisuuden ruoantuotanto. Tiimit levittäytyvät Forssan kampukselle ja studioomme. 🎥 Tämä on kyllä hauskimpia tehtäviä - lehtorikin saa nauraa vedet silmissä ideoille 😂

Video production projects of the first year students are in the video recording phase - the theme is food production in the future. Teams will spread to the Forssa campus and our studio. 🎥 This is one of the funniest assignments - even the lecturer has also laughed tears in her eyes for ideas 😂

#bioinssi #biotaloudeninsinööri #bieconomyengineering #forssa #hamk #videotuotanto #videoproductionImage attachmentImage attachment
4 weeks ago
HAMK Biotalouden tieto- ja viestintätekniikka / ICT Bioeconomy Engineering

Älyä logistiikkaan! Tänään olimme Stera Technologies Oy:n Tammelan tehtaalla keräämällä aineistoa havainnoiden ja haastatellen sisä- ja ulkologistiikan kehittämistehtäviimme, joissa tarkastelemme materiaalivirtaa, trukkiliikennettä ja kuljetuksia.

Tätä projektia teemme osana kolmannen vuoden Älykäs logistiikka -opintomoduulia ja tulokset on esittelyssä 8.12.2021. Ehkäpä HAMK Smart -tutkimusyksikkö ottaa koppia jatkokehittämisestä meidän jälkeen... ✌
... Lue lisääNäytä vähemmän

Älyä logistiikkaan! Tänään olimme Stera Technologies Oy:n Tammelan tehtaalla keräämällä aineistoa havainnoiden ja haastatellen sisä- ja ulkologistiikan kehittämistehtäviimme, joissa tarkastelemme materiaalivirtaa, trukkiliikennettä ja kuljetuksia. 

Tätä projektia teemme osana kolmannen vuoden Älykäs logistiikka -opintomoduulia ja tulokset on esittelyssä 8.12.2021. Ehkäpä HAMK Smart -tutkimusyksikkö ottaa koppia jatkokehittämisestä meidän jälkeen... ✌Image attachment

PROTOTYPING ‼️ Design Sprint viikko on siinä asennossa, että tänään rakennettiin prototyypit ja huomenna niiden avulla testaamme kehitettyjä ratkaisuja käyttäjillä.

Kuvassa jäteasema odottaa asiakkaita testaamaan palvelukokemusta, testauksessa myös jäteaseman asiakkaille on valmistettu mobiilisovelluksen prototyyppi 🤩

Huomenna nämä testataan, paketoidaan palaute ja viikon opit ✌
... Lue lisääNäytä vähemmän

PROTOTYPING ‼️ Design Sprint viikko on siinä asennossa, että tänään rakennettiin prototyypit ja huomenna niiden avulla testaamme kehitettyjä ratkaisuja käyttäjillä. 

Kuvassa jäteasema odottaa asiakkaita testaamaan palvelukokemusta, testauksessa myös jäteaseman asiakkaille on valmistettu mobiilisovelluksen prototyyppi 🤩 

Huomenna nämä testataan, paketoidaan palaute ja viikon opit ✌Image attachment

MORE DOING AND LESS PLANNING‼️ Design Sprint -viikko alkoi tänään, jossa HAMK Design Factoryn Jari Jussilan johdolla ratkaisemme toimeksiantajiemme haasteita:
♻️ Kiertokapula Oy
♻️ Kausal Oy
♻️ Helsingin kaupunki
♻️ Pohjois-Pohjanmaan ilmastolukiot

Tehtävämme on tuottaa ratkaisuja, jotka on houkuttelevia käyttäjilleen ja sellaisia, joita toimeksiantajat eivät itse olisi keksineet! 🤩

Työskentelemme yhdessä HAMKin kestävän kehityksen sekä Forssan ammatti-instituutti liiketalous ja IT opiskelijoiden kanssa. 💪

Huikee viikko tulossa ✌
... Lue lisääNäytä vähemmän

Load more

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU