Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)
Opiskelijat 3D-tulostamassa
Biotalouden opiskelijat katselevat pientä robottia

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot data-analytiikasta, IoT-ratkaisuista, älykkäistä antureista ja järjestelmistä, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista bio- ja kiertotaloudessa.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) -koulutuksesta valmistutaan bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööri- ja suunnittelutoimistojen tai julkisten toimijoiden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Ammattinimikkeitä ovat mm. IoT-asiantuntija, data-analyytikko, kiertotalousinsinööri, projektipäällikkö ja tuotekehittäjä.

HAKUAJAT

 • Kevään 2023 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 30 (päiväopiskelu), 35 (monimuoto)
 • Hakuaika alkaa: 15.3.2023
 • Hakuaika päättyy: 30.3.2023 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: AMK-valintakoe vk 22
 • Tulokset: todistusvalinnat 29.5.2023, muut valintatavat viim. 7.7.2023
 • Paikan vastaanotto: 14.7.2023 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2023
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 4
 • Hakuaika alkaa: 1.8.
 • Hakuaika päättyy: 31.5. klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2022-2023 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Insinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU Forssa, Verkkototeutus
KIELI  Suomi

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden opetussuunnitelmat

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksesta valmistut digitaalisuuden soveltajaksi bio- ja kiertotalouteen. Lähtökohtana on ICT-alan insinöörikoulutus, jonka toimintaympäristönä ja tutkimuskohteena toimii biotalous. Tavoitteena on yhdistää tekniikan ja luonnonvara-alan osaaminen palvelemaan biotalouden ja kiertotalouden maailmaa.

Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot data-analytiikasta, IoT-ratkaisuista, älykkäistä järjestelmistä ja antureista, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa. Modernin digitalisaation hallintaan liittyvän osaamisen lisäksi koulutuksen ydinsisältöä on bio- ja kiertotalouden toimintakokonaisuus. Nämä yhdessä luovat perustan, jolle rakennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalitehokkuuteen perustuvia älykkäitä tuotteita ja palveluita.

Opintojen aikana kehität taitojasi myös yleisten työelämätaitojen osalta. Monipuoliset työskentelytavat, mielenkiintoiset projektit ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa sekä monialaisuus opinnoissa tarjoavat mahdollisuuksia oman osaamisen laajaan kehittämiseen läpi opintojen. Lisäksi hankit asiantuntijatehtävissä tarvittavaa viestintäosaamista sekä vahvistat kielitaitoasi.

Oman ammatillisen suuntautumisen tueksi voit valita tutkintoon opintoja myös muun muassa biotalouden ja tekniikan muista koulutusvastuista. Voit lisäksi vahvistaa kansainvälistä osaamistasi sisällyttämällä opintoihin vaihto- tai harjoittelujakson ulkomailla. 

 

Opiskelutavat: päivä- ja monimuoto-opiskelu

Voit opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena, katso lisätietoja eri opiskelutavoista täällä.

 

Tutustu biotalouden tieto- ja viestintätekniikkaan videolta

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna
 • Hakijapalveluiden käyntiosoite
 • Visamäentie 35 A, Hämeenlinna
 • Korkeakoulukeskus (Visamäki), A-rak. 1. krs

HAKUOHJEET

Kevään 2023 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
15.3.2023 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
30.3.2023 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
6.4.2023 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2023 valmistuvien osalta 14.7.2023 klo 15.00 mennessä).
6.4.2023 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
vk 21 2023 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
vk 21 2023 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
29.5.2023 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
vk 22 2023 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) **
30. - 31.5.2023 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe (HAMKin oma valintakoe verkossa)
7.7.2023 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
14.7.2023 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
1.8.2023 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

*  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

 

VALINTAPERUSTEET

 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, monimuotototeutus
 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, päivätoteutus.

Ensikertalaisten kiintiö monimuotototeutuksessa on 60% aloituspaikoista ja päivätoteutuksessa 80% aloituspaikoista.

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

 

Valintatapa 1: todistusvalinta

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

 • monimuotototeutus 13 aloituspaikkaa
 • päivätoteutus 11 aloituspaikkaa

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Yo-tutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta ( https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

 • monimuotototeutus 13 aloituspaikkaa
 • päivätoteutus 11 aloituspaikkaa

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Ammatillisen perustutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys )

Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Todistusvalinnan tulosten julkaiseminen

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Näet hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

 

Valintatapa 2: AMK-valintakoe

monimuotototeutus 9 aloituspaikkaa
päivätoteutus 8 aloituspaikkaa

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) kokeeseen, löydät ohjeet edellä mainituilta verkkosivuilta.

Tässä valintatavassa ovat mukana kaikki hakukelpoiset hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

 

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.

Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)hamk.fi), kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna, email: tutkintolautakunta(at)hamk.fi).

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi hakijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Lisätietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

 

Kielitaitovaatimukset

Jos avoimen amk:n opinnot on suoritettu eri kielellä kuin koulutuksen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

 

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8. - 31.5. klo 15.00 välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintomenestys, opintojen suoritusajankohta, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko). Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

Hakeminen opiskelijaksi kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella on jatkuva hakuaika välillä 1.8.-31.5.

HAMKiin voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka haluaa suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintonsa loppuun. Hänet voidaan ottaa samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa hän on suorittanut tutkintoaan aikaisemmin.

Huom. HAMKin entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen, voi hakea opiskeluoikeutta uudelleen osallistumatta tähän hakuun, ks. Opiskeluoikeus > Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

 

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi opiskelijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

 

Hakukelpoisuus

Tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jonka korkeakoulututkinto on jäänyt kesken suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettavia opintoja saa puuttua enintään

 • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
 • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)
  • Ylempään AMK -tutkintoon hakevan tulee täyttää HAMKin ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset.

 

Valintaperusteet

Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

 

Kielitaito

Jos aiemmat korkeakouluopinnot on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

 

Hakeminen ja aikataulu

Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa (Haun nimi: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella, HAMK)

Hakuaika on välillä 1.8.-31.5.

 

Liitteiden toimittaminen

Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

 • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
 • virallinen opiskelutodistus/erotodistus
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

OPISKELIJAT KERTOVAT

Opiskelijoita Forssassa

Tekniikan alojen Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Huikean kokoinen porukka suoritti tänäkin keväänä Rotarien tarjoaman nuoren johtajan eli RYLA-koulutuksen. Mukana oli HAMKista sekä bioinssi- että kestävän kehityksen opiskelijoita ja tämön lisäksi FAIn opiskelijoita. Päätöslounas ja todistustenjakotilaisuus pidettiin FAIn tiloissa. Kiitos Rotarit ja FAI jälleen hienosta yhteistyöstä!

#ryla #rotarit #hamk #fai
... Lue lisääNäytä vähemmän

Huikean kokoinen porukka suoritti tänäkin keväänä Rotarien tarjoaman nuoren johtajan eli RYLA-koulutuksen. Mukana oli HAMKista sekä bioinssi- että kestävän kehityksen opiskelijoita ja tämön lisäksi FAIn opiskelijoita. Päätöslounas ja todistustenjakotilaisuus pidettiin FAIn tiloissa. Kiitos Rotarit ja FAI jälleen hienosta yhteistyöstä!

#ryla #rotarit #hamk #fai
1 week ago
HAMK Biotalouden tieto- ja viestintätekniikka / ICT Bioeconomy Engineering

1️⃣ HAMK Design Factoryn data-analytiikan projektien viikolla tutustuttiin toimeksiantoihin ja yrityksiin niiden takana. 🧐
2️⃣ Toisella viikolla katsotaan saatua dataa ja pohditaan, voidaanko sen avulla vastata siihen, mitä toimeksiantaja haluaa saada siitä selville. 🤔 Käydään myös keskustelua toimeksiantajien kanssa.
3️⃣ Ensi viikolla onkin sitten ensimmäisten visualisointien vuoro. 🤩

Tämän kevään toimeksiannot liittyvät kiertotalouden materiaalivirtoihin, jätelainsäädännön noudattamisen varmistamiseen sekä kiinteistön olosuhteisiin.

Yhteistyössä: SER-tuottajayhteisö ry, Cool-Finland Oy, Forssan kaupungin jätelautakunta ja hotelli Waltikka.
... Lue lisääNäytä vähemmän

1️⃣ HAMK Design Factoryn data-analytiikan projektien viikolla tutustuttiin toimeksiantoihin ja yrityksiin niiden takana. 🧐 
2️⃣ Toisella viikolla katsotaan saatua dataa ja pohditaan, voidaanko sen avulla vastata siihen, mitä toimeksiantaja haluaa saada siitä selville. 🤔 Käydään myös keskustelua toimeksiantajien kanssa. 
3️⃣ Ensi viikolla onkin sitten ensimmäisten visualisointien vuoro. 🤩 

Tämän kevään toimeksiannot liittyvät kiertotalouden materiaalivirtoihin, jätelainsäädännön noudattamisen varmistamiseen sekä kiinteistön olosuhteisiin. 
 
Yhteistyössä: SER-tuottajayhteisö ry, Cool-Finland Oy, Forssan kaupungin jätelautakunta ja hotelli Waltikka.Image attachment

Comment on Facebook

Tässä Tomi Kuparinen kuvaus mitä ollaan tekemässä parasta aikaa. Ensi viikolla olisi tarjolla ensimmäiset visualisoinnit Hotelli Waltikka datasta.

2 weeks ago
HAMK Biotalouden tieto- ja viestintätekniikka / ICT Bioeconomy Engineering

Desing Factoryn data-analytiikan projektit potkaistiin käyntiin! Tänä keväänä toimeksiannot liittyvät kiertotalouden materiaalivirtoihin, jätelainsäädännön noudattamisen varmistamiseen sekä kiinteistön olosuhteisiin.

Tulevien analyysien ja visualisointien avulla pyritään ymmärtämään
👉markkinoilla vipuvaikutuksia ja kuvaamaan ennakoimattomuutta
👉selvittämään toteutuuko kiinteistöillä jätteiden tyhjennys asianmukaisesti,
👉tuottaa historiatiedosta tukea työnjohdolle kiiretilanteisiin ja aikataulutukseen sekä
👉 kartoittaa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja säätää lämmityksen ja ilmanvaihdon toimintaa.

Tästä käynnistyy viikoittainen tiimityö ja vuorovaikutus toimeksiantajien kanssa. Tulokset esitellään 4.5.2023. 🤩

Kiitokset: SER-tuottajayhteisö ry, Cool-Finland Oy, Forssan kaupungin jätelautakunta ja hotelli Waltikka.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Desing Factoryn data-analytiikan projektit potkaistiin käyntiin! Tänä keväänä toimeksiannot liittyvät kiertotalouden materiaalivirtoihin, jätelainsäädännön noudattamisen varmistamiseen sekä kiinteistön olosuhteisiin. 

Tulevien analyysien ja visualisointien avulla pyritään ymmärtämään 
👉markkinoilla vipuvaikutuksia ja kuvaamaan ennakoimattomuutta
👉selvittämään toteutuuko kiinteistöillä jätteiden tyhjennys asianmukaisesti, 
👉tuottaa historiatiedosta tukea työnjohdolle kiiretilanteisiin ja aikataulutukseen sekä 
👉 kartoittaa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja säätää lämmityksen ja ilmanvaihdon toimintaa.

Tästä käynnistyy viikoittainen tiimityö ja vuorovaikutus toimeksiantajien kanssa. Tulokset esitellään 4.5.2023. 🤩

Kiitokset: SER-tuottajayhteisö ry, Cool-Finland Oy, Forssan kaupungin jätelautakunta ja hotelli Waltikka.
3 weeks ago
HAMK Biotalouden tieto- ja viestintätekniikka / ICT Bioeconomy Engineering

Kehitysprojekti 2023 starttasi tänään, kun kolmannen vuoden opiskelijatiimi pääsee näyttämään kykynsä HAMK Bio -tutkimusyksikölle. 🤩

Nimittäin, HiiletIn -hankkeessa tutkitaan, miten hiiltä kerryttävät toimenpiteet vaikuttavat peltomaan rakenteeseen ja hiilensidontaan - käytännössä mitataan kaasumittauskammioiden avulla kasvukauden aikana maasta vapautuvan hiilen määrää.

- Tähän liittyy haasteena se, että kun mittausaika on suhteellisen pitkä (45 min), voi ympäröivät olosuhteet (sää) muuttua ja vaikuttaa mittaustuloksiin. 🌾☀️☁️🌧

Opiskelijatiimin tehtävänä on nyt kehittää kaasumittauskammioille tarkka ja luotettava lämpötilanmittaus. Vaatimukset ovat:
🌿 Tarkka ja luotettava lämpötilanmittaus
🌿 Mittadatan tallennus
🌿 Mittatulokset kohdentaminen tietylle mittauspaikalle
🌿 Soveltuvuus pelto-olosuhteisiin.​
🌿 Kaasukammion sisällä maanpintaan ei saa koskea mittauksen aikana.​
🌿 Isot muutokset mittauskammioiden rakenteeseen tulee välttää.​

Meidän alumni, HAMK Bion projekti-insinööri Petri Niemi toimii tässä projektissa tilaajana, jonka kanssa tiimi vuorovaikuttaa viikoittain. 👌

Kahdeksan viikon päästä esitellään tulokset! 🤩

HAMK Bio
Häme University of Applied Sciences, HAM

PS: Jos olet kiinnostunut aikasempien vuosien Kehitysprojekteista tutkimusyksiköille, kurkkaa tästä kevään 2022 case missä kehitettään mittausratkaisua lehmän vedenjuonnin seurantaan
blog.hamk.fi/hamk-beat/insinooriopiskelijat-tutkimusyksikon-apuna/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Kehitysprojekti 2023 starttasi tänään, kun kolmannen vuoden opiskelijatiimi pääsee näyttämään kykynsä HAMK Bio -tutkimusyksikölle. 🤩 

Nimittäin, HiiletIn -hankkeessa tutkitaan, miten hiiltä kerryttävät toimenpiteet vaikuttavat peltomaan rakenteeseen ja hiilensidontaan - käytännössä mitataan kaasumittauskammioiden avulla kasvukauden aikana maasta vapautuvan hiilen määrää. 

- Tähän liittyy haasteena se, että kun mittausaika on suhteellisen pitkä (45 min), voi ympäröivät olosuhteet (sää) muuttua ja vaikuttaa mittaustuloksiin. 🌾☀️☁️🌧

Opiskelijatiimin tehtävänä on nyt kehittää kaasumittauskammioille tarkka ja luotettava lämpötilanmittaus. Vaatimukset ovat:
🌿 Tarkka ja luotettava lämpötilanmittaus
🌿 Mittadatan tallennus
🌿 Mittatulokset kohdentaminen tietylle mittauspaikalle
🌿 Soveltuvuus pelto-olosuhteisiin.​
🌿 Kaasukammion sisällä maanpintaan ei saa koskea mittauksen aikana.​
🌿 Isot muutokset mittauskammioiden rakenteeseen tulee välttää.​

Meidän alumni, HAMK Bion projekti-insinööri Petri Niemi toimii tässä projektissa tilaajana, jonka kanssa tiimi vuorovaikuttaa viikoittain. 👌

Kahdeksan viikon päästä esitellään tulokset! 🤩

HAMK Bio
Häme University of Applied Sciences, HAMK

PS: Jos olet kiinnostunut aikasempien vuosien Kehitysprojekteista tutkimusyksiköille, kurkkaa tästä kevään 2022 case missä kehitettään mittausratkaisua lehmän vedenjuonnin seurantaan 
https://blog.hamk.fi/hamk-beat/insinooriopiskelijat-tutkimusyksikon-apuna/Image attachmentImage attachment

HAMK tarjoaa Forssan Ammatti-instituutin opiskelijoille suoran ja nopeutetun väylän toisen asteen tutkinnosta ammattikorkeakouluopintoihin. Tällä AMK-polulla suoritetaan HAMKin opintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Tänäkin lukuvuonna mm. Forssan Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalouden insinööri -opinnoissa (Bioinssi) on ollut mukana FAI:n opiskelijoita.

Myös HAMKin Bioinssikoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla Sadulla ja Janikalla on takana aiempia tutkintoja FAI:lta.

Sadulla on FAI:lta kaksikin tutkintoa. Peruskoulun jälkeen hän opiskeli kokiksi ja myöhemmin CNC-koneistajaksi valmistuen 2022. Satu kertoo tarkemmin:
- Opettajien kannustuksesta päädyin hakemaan HAMKiin, vaikka aluksi hiukan epäröinkin. HAMK tuntui luontevalta valinnalta koko ikäni Forssassa asuneena, en edes miettinyt olisiko jokin muu AMK ollut vaihtoehto. Ensin harkitsin koneinsinööri-opintoja Riihimäellä, mutta ala ei tuntunut omalta. Päädyin Forssaan opiskelemaan Bioinssi-koulutukseen. CNC-koneistajan koulutuskaan ei ole mennyt hukkaan. CNC-koneiden käyttö antoi pohjaa robottiohjelmointiin, jonka ansiosta ohjelmoinnin sisäistäminen oli helpompaa ja koneistuksessa opittu 3D-mallinnus ja kolmiulotteinen ajattelu ovat olleet hyödyksi myös bioinssiopinnoissa. Etenkin tuleva 3D-kurssi tulee olemaan helpompi, kun tietoa mallinnuksesta jo löytyy ja ohjelmat ovat tuttuja. Hetkeäkään en ole katunut, että jatkoin opiskelua ammattikoulun jälkeen.

Janika on suorittanut FAIssa liiketalouden perustutkinnon valmistuen merkonomiksi 2019. Näin Janika kertoo jatkosta:
- Kerroin FAI:n opinnonohjauksessa mielenkiinnostani tietojenkäsittelyn alaa kohtaan. Minulle ehdotettiin HAMKia, jossa voi Forssan kampuksella opiskella tieto-ja viestintätekniikkaa ja valmistua biotalouden insinööriksi. Olin kiinnostunut, ja tähtäsin kesällä 2022 pidettäviin pääsykokeisiin. Pääsinkin opiskelemaan Bioinssi-opintoihin ja jo nyt ensimmäisen vuoden aikana olen oppinut paljon uusia asioita. Olen kokenut opiskeluilmapiirin kannustavana. Odotan mielenkiinnolla tulevia oppimiskokemuksia!

#hamk #fai #väyläopinnot #bioinssi #biotaloudeninsinööri

Forssan ammatti-instituutti
Häme University of Applied Sciences, HAM
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK tarjoaa Forssan Ammatti-instituutin opiskelijoille suoran ja nopeutetun väylän toisen asteen tutkinnosta ammattikorkeakouluopintoihin. Tällä AMK-polulla suoritetaan HAMKin opintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Tänäkin lukuvuonna mm. Forssan Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalouden insinööri -opinnoissa (Bioinssi) on ollut mukana FAI:n opiskelijoita.

Myös HAMKin Bioinssikoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla Sadulla ja Janikalla on takana aiempia tutkintoja FAI:lta.

Sadulla on FAI:lta kaksikin tutkintoa. Peruskoulun jälkeen hän opiskeli kokiksi ja myöhemmin CNC-koneistajaksi valmistuen 2022. Satu kertoo tarkemmin:
- Opettajien kannustuksesta päädyin hakemaan HAMKiin, vaikka aluksi hiukan epäröinkin. HAMK tuntui luontevalta valinnalta koko ikäni Forssassa asuneena, en edes miettinyt olisiko jokin muu AMK ollut vaihtoehto. Ensin harkitsin koneinsinööri-opintoja Riihimäellä, mutta ala ei tuntunut omalta. Päädyin Forssaan opiskelemaan Bioinssi-koulutukseen. CNC-koneistajan koulutuskaan ei ole mennyt hukkaan. CNC-koneiden käyttö antoi pohjaa robottiohjelmointiin, jonka ansiosta ohjelmoinnin sisäistäminen oli helpompaa ja koneistuksessa opittu 3D-mallinnus ja kolmiulotteinen ajattelu ovat olleet hyödyksi myös bioinssiopinnoissa. Etenkin tuleva 3D-kurssi tulee olemaan helpompi, kun tietoa mallinnuksesta jo löytyy ja ohjelmat ovat tuttuja. Hetkeäkään en ole katunut, että jatkoin opiskelua ammattikoulun jälkeen.

Janika on suorittanut FAIssa liiketalouden perustutkinnon valmistuen merkonomiksi 2019. Näin Janika kertoo jatkosta:
- Kerroin FAI:n opinnonohjauksessa mielenkiinnostani tietojenkäsittelyn alaa kohtaan. Minulle ehdotettiin HAMKia, jossa voi Forssan kampuksella opiskella tieto-ja viestintätekniikkaa ja valmistua biotalouden insinööriksi. Olin kiinnostunut, ja tähtäsin kesällä 2022 pidettäviin pääsykokeisiin. Pääsinkin opiskelemaan Bioinssi-opintoihin ja jo nyt ensimmäisen vuoden aikana olen oppinut paljon uusia asioita. Olen kokenut opiskeluilmapiirin kannustavana. Odotan mielenkiinnolla tulevia oppimiskokemuksia!

#hamk #fai #väyläopinnot #bioinssi #biotaloudeninsinööri

Forssan ammatti-instituutti
Häme University of Applied Sciences, HAMK
Load more

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU