Hevostalous, agrologi (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hevostalous, agrologi (AMK)
Hämeen ammattikorkeakoulu
hevostalous opiskelijat valjastavat hevosta

Hevostalous, agrologi (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Koulutuksen aikana perehdyt monipuolisesti hevostalouteen osana maaseutuyrittäjyyttä, suosittua harrastusta ja kansainvälistä kilpailutoimintaa. Hevostalouden agrologina ymmärrät suomalaisen hevosalan kokonaisuuden ja vaikuttavuuden. Opit mm. suunnittelemaan hevosen ruokinnan ja toiminnallisen ympäristön sekä johtamaan kannattavaa hevosalan yritystoimintaa.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

​Hevostalous on itsenäinen toimiala ja merkittävä maatalouden sivuelinkeino. Siihen liittyy paljon yrittäjyyden ja työelämän mahdollisuuksia. Hevostalouden agrologien tehtävänimikkeitä ​​ovat mm. yrit​täjä, yritysneuvoja, toiminnanjohtaja, aluesihteeri, kilpailusihteeri, projektipäällikkö, hankekoordinaattori, opettaja, tuotepäällikkö, tutkimusapulainen, myyntipäällikkö, myyjä, asiakaspalvelu​vastaava ja myymälävastaava​.


HAKUAJAT

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Aloituspaikat: 3
 • Hakuaika alkaa: 1.8.2019
 • Hakuaika päättyy: 29.5.2020 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2019-2020 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Agrologi (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Mustiala
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUMustiala
KIELI suomi

Hevostalouden opetussuunnitelmat

Hevostalouden koulutuksen sisältö

Sinulla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa hevostalouden opintoihisi. Kun valitset itsellesi sopivia opintokokonaisuuksia, rakennat henkilökohtaisen oppimispolun.
Kaikille yhteisissä opinnoissa opiskelet

 • kotieläintaloutta
 • kasvinviljelyä
 • tuotannon ja talouden suunnittelua
 • maaseudun yritystoimintaa

Näiden lisäksi laajennat ja syvennät osaamistasi profiloivien opintojen kautta. Hevostalouden koulutuksessa on neljä hevosaiheista profiloivaa moduulia, joiden lisäksi voit valita moduuleita maaseutuelinkeinojen koulutuksen tarjonnasta, tai muista koulutuksista.

​Opintojen loppupuolella valmentaudut hevostalouden asiantuntijaksi ja yrittäjäksi, joka osaa hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

EIJA OIKARINEN
Opintosihteeri
Hevostalous
Puh. +358 3 6465522 ​
eija.oikarinen@hamk.fi

 

HARRI LUUKKO
Opintojen ohjaaja
Hevostalous
Puh. +358 3 6465546
harri.luukko@hamk.fi

 

TERHI THUNEBERG
Lehtori
Hevostalous
Puh. +358 3 646 5552​​
terhi.thuneberg@hamk.fi

 

JUKKA KORHONEN
Koulutuspäällikkö
Hevostalous
Puh. +358 3 6465633
jukka.korhonen@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-29.5. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

hevostalous opiskelijat poseeraavat traktorissa

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Valmista tulee ja kykyajan vaatimuksiin vastaten 😅FL 15.9.2019 ...

Valmista tulee ja kykyajan vaatimuksiin vastaten 😅FL 15.9.2019

Ja Mustiala-kuvia luvassa lisää. Kiitos huippumalli-tuutoreille! ...

HAMKin markkinointikuvaukset käynnissä ...

Sunnuntaita lukuunottamatta koko viime viikko mentiin vuorokauden keskiarvolämpötilojen suhteen laskevassa trendissä. Vuorokauden keskiarvolämpötila Mustialassa viikolla 36 oli 13,49 °C.

Tehoisan lämpötilan summaan tuli lisäystä 59 °Cvrk. Viljelykauden lämpösumma Mustialassa on nyt yhteensä 1302 °Cvrk. Viime vuosina Jokioisten sääasemalta mitattuna vastaavaan aikaan tehoisat lämpösummat olivat 1519 °Cvrk (2018) ja 1013 °Cvrk (2017).
...

1 week ago

Mustiala, Hämeen ammattikorkeakoulu

Erinomaista suomenhevosen päivää! Meillä on hieno kansallishevonen, joka on taatusti päivänsä ansainnut 🇫🇮Suomessa hevoset ovat toimineet ihmisten apuna työssä ja sodassa ehkä jo kivikaudelta saakka. Suomen hevosen on ajateltu polveutuvan pohjoiseurooppalaisesta yleisrodusta. Uusimmat tutkimustulokset viittaavat kuitenkin siihen, että suomenhevosen läheisiä sukulaisia ovat vanhat itäiset rodut, jakutianhevonen ja mongolianhevonen, sekä Viron eestinhevonen ja Vienanmeren rannoilla elävä mezenhevonen.

Hevosen varhaista asemaa kotieläimenä tukee muun muassa se, että sanat hepo ja hevonen tunnetaan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Samaten näiden kielten sanat ratsu ja ratsastaa ovat etymologisesti yhteneväisiä. Suomesta hevosen varusteita kuten kuolaimia on säilynyt keskiseltä ja myöhemmältä rautakaudelta. Esineiden säilyminen kertoo hevosten arvostamisesta. Hevosia haudattiin merkittävien miesten ja naisten mukana hautoihin.

Keskiajan Euroopassa hämäläiset ja karjalaiset tunnettiin hevosistaan ja hevosmiehistään. Hansakauppiaiden kerrotaan vieneen »Tamma-Karjalan» hevosia Keski-Eurooppaan asti. Vuonna 1229 paavi Gregorius IX myös tuskasteli kirjeessään sitä, että vuojolalaiset (gotlantilaiset) kauppiaat julkenivat myydä hevosia kastamattomille suomalaisille.

Kansanrunoissa hevosen alku on rautainen. Se saa alkunsa sepän pajassa hiidessä tai vuoren sisässä. Pään hevonen saa kivestä, kaviot kalliosta ja sääret raudasta. Selkä alkuvarsalle taotaan teräksestä. Väinämöisen kerrotaan ratsastavan taotulla hevosella, jonka selästä kyyttösilmä lappalainen ampuu hänet alkumereen. Tapahtuma aloittaa kertomuksen maailman synnystä.

Hevoset esiintyvät myös loitsuissa. Yleisin hevosloitsu on suojaus, jolla kesälaitumelle päästettyjä hevosia varjeltiin vaaroilta ja estettiin karkaamasta. Loitsuissa hevosta myös kutsutaan karkottamaan pahansuopia kateita ja auttamaan tietäjää työssään. Verenvuotoa seisauttamaan kutsuttiin myyttinen »Hiiden varsa».

Hyvää Suomenhevosen päivää!

Kuva: Satulaseppä Alpini perheineen niityllä. Uusikaupunki 1920-luku. Uudenkaupungin museo, Creative Commons BY-ND 4.0.
...

Erinomaista suomenhevosen päivää! Meillä on hieno kansallishevonen, joka on taatusti päivänsä ansainnut 🇫🇮

Comment on Facebook

<3 Sain ilon aloittaa hevostelun 70-luvun alussa Mustialan omien kasvattien Arilon, Amorin ja Ikon kera. Viimeiset Suomenhevoset tallissa ja paljon sai hyviä muistoja.

View more comments

🙃 Taitaa olla ensiapukurssi meneillään ...

🙃 Taitaa olla ensiapukurssi meneillään

Mustialan kasvukauden tehoisan lämpötilan summa on nyt 1243 °Cvrk, kun lämmin viime viikko kasvatti summaa 90 °Cvrk:lla.

Viime vuonna samaan aikaan Jokioisten sääasemalta mitattuna tehoisa lämpösumma oli 1447 °Cvrk ja vuonna 2017 se oli 972 °Cvrk.
...

Uudet opiskelijat saapuivat maanantaina kampukselle - kunnanjohtaja Kalle Larsson toivotti heidät tervetulleiksi Tammelaan. Niin se jälleen starttaa uusi lukuvuosi! ...

Uudet opiskelijat saapuivat maanantaina kampukselle - kunnanjohtaja Kalle Larsson toivotti heidät tervetulleiksi Tammelaan. Niin se jälleen starttaa uusi lukuvuosi!

Comment on Facebook

Alkaakos opinnot uusilla opiskelijoilla vielä tällä vuosikymmenellä siellä "sulanmaan moduulilla"? 🙂

View more comments

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU