Muotoilu, artenomi (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu
muotoilu opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle

Muotoilu (jalkine-, lasi- ja keramiikka- ja vaatetusmuotoilu), artenomi (AMK)

Perustiedot

Lamppu ikoni

MITÄ OPIT?

​Muotoilun artenomiksi valmistutaan kolmelta opintopolulta: vaatetus, jalkinemuotoilu sekä lasi- ja keramiikkamuotoilu. Valmistuttuasi muotoilijaksi (artenomi AMK) hallitset kaikki vaiheet tuotteen suunnittelusta sen valmistukseen. Ymmärrät myös niihin liittyviä tuotannollisia ja taloudellisia tekijöitä.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Kun olet valmistunut muotoilijaksi (artenomi AMK), voit työskennellä eri alojen yrityksissä ja julkisissa yhteisöissä tai toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluvat myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja neuvontatyöt. Ammattinimikkeitä ovat mm. muotoilija, yrittäjä, tuoteassistentti, tuotesuunnittelija, tuotepäällikkö, ostaja, projektimyyjä ja projektipäällikkö.


HAKUAJAT


 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Siirtohaku
 • -
 • 1.12.2019
 • 15.12.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Kevään yhteishaku 2019
 • 40 (päiväopiskelu)
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019 klo 15.00
 • -
 • 3.6.2019
 • 28.6.2019
 • 8.7.2019 klo 15.00
 • syksy 2019
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Artenomi (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU-
KIELI suomi

Muotoilun opetussuunnitelmat

Muotoilun koulutuksen sisältö

Artenomin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Koulutuksen painoalueet ovat vaatetus, jalkine sekä lasi ja keramiikka. Tue ainevalinnoilla ammatillista uraasi!

Voit valita opintopoluksesi

 • vaatetuksen – opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja
 • jalkineen – opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet
 • lasin ja keramiikan – opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtoonisia sovelluksia.

Osaamistasi syvennät opintopolkusi ohella kiinnostuksesi mukaan. Voit valita opintokokonaisuuksia myös toisista HAMKin koulutuksista. Voit syventyä opinnoissasi

 • tekstiilin osaamiseen
 • Global Fashion Business
 • yrittäjyyteen
 • liiketoiminnan kehittämiseen
 • Smart Design.

Voit hankkia osaamista myös opiskelijavaihdossa suoritetuissa kansainvälisissä opinnoista.

 

Näin kehityt muotoilijaksi

Ensimmäisinä opiskeluvuosina

 • löydät oman oppimistavan
 • hahmotat suunnittelun ja valmistuksen työskentelyprosessin
 • opit muotoiluosaamista
 • syvennät käsitystä tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teollisesta toimintaympäristöstä
 • sovellat opittua käytäntöön ensimmäisessä työharjoittelussa.

Myöhemmin opinnoissa

 • suuntaat tutkivaa oppimista asiakas- ja käyttäjänäkökulmien avulla ympäristöön, jossa tuotteita käytetään
 • harjoittelet jaettua asiantuntijuutta ja tiimityöskentelyä erilaisissa projekteissa
 • hiot ammattimaista toimintaa sekä suunnitelmallisuutta ja tutkimuksellisuutta
 • kehität taitojasi harjoittelussa
 • teet opinnäytetyön.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

PIRKKO HOLSTILA
Opintosihteeri
Muotoilu
Puh. +358 3 6466417
pirkko.holstila@hamk.fi

 

AIJA LUNDAHL
Opintojen ohjaaja
Muotoilu
Puh. +358 3 6463720
aija.lundahl@hamk.fi

 

JUHA LAURIKAINEN
Koulutuspäällikkö
Muotoilu
Puh. +358 3 646 3660
juha.laurikainen@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksyty​stä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.
  • hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)
  • Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).
 • Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

muotoilu opiskelijat kasittelevat kangasta

Muotoilu sosiaalisessa mediassa

4 days ago

HAMK Muotoilu Wetterhoff

Pokkailua ja pöhinää. KontrastiW18 tapahtuma Forumissa onnistui loistavasti. Kiitos ! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Pokkailua ja pöhinää. KontrastiW18 tapahtuma Forumissa onnistui loistavasti. Kiitos !Image attachment

HAMK järjestää oman osastonsa myös tänä vuonna Suomen Kädentaidot -messuille Tampereelle 16.-.18.11., jossa tuodaan esille muotoilun koulutukseen kuuluvia linjoja ja mahdollisuuksia. Osastolle rakennetaan HAMKin esittelyosaston lisäksi työpaja, joka on kohdennettu nuorille. Työpajassa hyödynnetään perinteisiä kädentaitotekniikoita ja etukäteen suunniteltuja, 3D-tulostettuja muotteja.

3D-tulostinta hyödynnetään kolmiulotteisten mallien tuottamisessa. Viime vuosina 3D-suunnittelu ja -tulostaminen on yleistynyt, joka on johtanut uusiin mahdollisuuksiin eri ammattialoilla. Tulostinmateriaaleja on monia eri laatuja, esim. muovi-, keramiikka- tai puufilamentteja. Hämeen Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään ahkerasti 3D-tulostimen mahdollisuuksia, joiden avulla muotoilijat voivat tuottaa esim. kengänpohjia, -korkoja, tai keramiikkatuotemalleja.
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK järjestää oman osastonsa myös tänä vuonna Suomen Kädentaidot -messuille Tampereelle 16.-.18.11., jossa tuodaan esille muotoilun koulutukseen kuuluvia linjoja ja mahdollisuuksia. Osastolle rakennetaan HAMKin esittelyosaston lisäksi työpaja, joka on kohdennettu nuorille. Työpajassa hyödynnetään perinteisiä kädentaitotekniikoita ja etukäteen suunniteltuja, 3D-tulostettuja muotteja.3D-tulostinta hyödynnetään kolmiulotteisten mallien tuottamisessa. Viime vuosina 3D-suunnittelu ja -tulostaminen on yleistynyt, joka on johtanut uusiin mahdollisuuksiin eri ammattialoilla. Tulostinmateriaaleja on monia eri laatuja, esim. muovi-, keramiikka- tai puufilamentteja. Hämeen Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään ahkerasti 3D-tulostimen mahdollisuuksia, joiden avulla muotoilijat voivat tuottaa esim. kengänpohjia, -korkoja, tai keramiikkatuotemalleja.

Ensimmäisen vuoden muotoilun opiskelijoiden tutustuminen kaikkiin eri muotoilun profiileihimme, tässä jalkineen muotoilulabran tuotoksia!

"Meillä on koulussa ollut viime viikkoina kaikkien muotoilun linjojen työpajoja, missä päästiin kokeilemaan kaikkia uusia juttuja. Kyllä tuo nahka materiaalina vaan vei mennessään ja tämmöinen sieltä syntyi🤗 vitsit miten kivaa tuolla koulussa oikeesti onkaan!! #hamk #muotoilu #laukku #asuste #nahka #käsityö #tarmoatäynnä" näin kertoo meillä muotoilua opiskeleva Anni Mäkelä.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Ensimmäisen vuoden muotoilun opiskelijoiden tutustuminen kaikkiin eri muotoilun profiileihimme, tässä jalkineen muotoilulabran tuotoksia!Meillä on koulussa ollut viime viikkoina kaikkien muotoilun linjojen työpajoja, missä päästiin kokeilemaan kaikkia uusia juttuja. Kyllä tuo nahka materiaalina vaan vei mennessään ja tämmöinen sieltä syntyi🤗 vitsit miten kivaa tuolla koulussa oikeesti onkaan!! #hamk #muotoilu #laukku #asuste #nahka #käsityö #tarmoatäynnä näin kertoo meillä muotoilua opiskeleva Anni Mäkelä.

 

Comment on Facebook

Silhouette-proportion-fit, three key elements to skilled approach to fit-for-purpose design, it is HAMK design. Not forgetting redesign, remake, reproduced life- post-growth-creativity and custome/end user. The first year students: jump with open minded to our train- it can take you where you want. Regards from Merianne, footwear.

Jos HAMKia pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, mikä se sana olisi? Ohessa sanapilvi liiketalouden, tietojenkäsittelijöiden ja muotoilijoiden vastauksista, millä sanoilla he kuvasivat HAMKia. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Jos HAMKia pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, mikä se sana olisi? Ohessa sanapilvi liiketalouden, tietojenkäsittelijöiden ja muotoilijoiden vastauksista, millä sanoilla he kuvasivat HAMKia.

W18 Kontrasti-muotinäytöksen liput saatavilla HAMKOn toimistolta C-talosta Visamäestä! Muotinäytös järjestetään 19.10. Teatteri Forumissa, Helsingissä. Liput näytökseen 9€/kpl, hae omasi nyt! (Maksu käteisellä.) ... Lue lisääNäytä vähemmän

W18 Kontrasti-muotinäytöksen liput saatavilla HAMKOn toimistolta C-talosta Visamäestä! Muotinäytös järjestetään 19.10. Teatteri Forumissa, Helsingissä. Liput näytökseen 9€/kpl, hae omasi nyt! (Maksu käteisellä.)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU