Avoin AMK koulutukset arkisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin amk

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op Kuuntele Arvo-ohjatut hankinnat 4 op Tavoite Opiskelija: ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä osaa suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin perehtyy tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitsee joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita perehtyy ostosopimusten ja toimituslausekkeiden sisältöön omaksuucontinue reading

Business Design 5 op

Business Design 5 op Kuuntele Business Design 5 op Tavoite Opiskelija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, luoda tulevaisuuden visioita, havainnoida ja kyseenalaistaa, rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaacontinue reading
Kirjasto

Business Design 5 op (YAMK)

Business Design 5 op (YAMK) Kuuntele Business Design 5 op (YAMK) Tavoite Opiskelija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseencontinue reading
Geometria ja lineaarialgebra

Geometria ja lineaarialgebra 3 op

Geometria ja lineaarialgebra 3 op Kuuntele Geometria ja lineaarialgebra 3 op Tavoite Geometrian ja lineaarialgebran keskeisiä tavoitteita ovat, että omaksut trigonometrian ja geometrian peruskäsitteet ymmärrät vektorin käsitteen ja osaat soveltaa niitä käytännön ongelmissa opit matriisin käsitteen ja yleisimmät laskutoimitukset sekäcontinue reading
Integraalilaskenta

Integraalilaskenta 2 op

Integraalilaskenta 2 op Kuuntele Integraalilaskenta 2 op Tavoite Integraalilaskennan keskeisiä tavoitteita ovat, että ymmärrät integraalin käsitteen määritelmään perustuen hallitset integraalifunktion laskemisen taulukoita tai laskinta käyttäen osaat soveltaa integraalilaskentaa käytännön ongelmissa Sisältö Määräämätön ja määrätty integraali määritelmään perustuen. Symbolinen ja numeerinencontinue reading
Avoin amk

IoT, Microcontrollers 5 cr

IoT, Microcontrollers 5 cr Kuuntele IoT, Microcontrollers 5 cr Tavoite Micro controller operating principles, interfacing technologies and programming techniques will be studied. The aim is in the knowledge level where it will be possible to evaluate microcontroller solutions on differentcontinue reading
Avoin amk

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Kuuntele Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Tavoite Opiskelija osaa tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän markkinoinnin osa-alueet ja tavoitteet. Hän osaa tutkia ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä vastuullisuuden näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa vastuullisuuden periaatteita jacontinue reading

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus)

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus) Kuuntele Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus) Tervetuloa opiskelemaan kestävää kehitystä – tärkeintä tulevaisuuden osaamista! Tavoite Kestävä kehitys.nyt -verkkokurssilla opit kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät megatrendien vaikutukset kestävään kehitykseen. Lisäksi opit, mitä kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii.continue reading

Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op

Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää korkeakouluopiskelussa tarvittavia englannin kielen rakenteita ja sanastoa kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja urasuunnitelmistasi. Sisältö Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentavacontinue reading
Avoin amk

Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op

Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa selkeää ja sujuvaa tekstiä tilanteeseen sopivalla tyylillä käyttää tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa tekstin ymmärtämisessä tunnistaacontinue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU