Avoin AMK koulutukset arkisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin yamk

Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 op

Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 op Kuuntele Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija: Syventää osaamistaan näyttöön perustuen asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa, asiakaslähtöisen hoidon erityiskysymyksissä sekä omahoidon tukemisessa avohoitotyön ympäristöissä Hallitsee lääkelaskennan ja tuntee keskeiset avohoitotyössäcontinue reading
Algebra

Algebra 3 op

Algebra 3 op Kuuntele Algebra 3 op Tavoite Algebra -opintojakson keskeisiä tavoitteita on, että hallitset algebran peruskäsitteistön opit funktioiden ja kuvaajien peruskäsitteet osaat muodostaa ongelmasta tarvittavat lausekkeet ja yhtälöt ja ratkaista ne. Sisältö Opiskelijan tulee opiskella kunkin viikon aiheita ennakkooncontinue reading
Avoin amk

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus)

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) Kuuntele Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) Tavoite Opiskelija: ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä osaa suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin perehtyy tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitsee joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita perehtyy ostosopimusten ja toimituslausekkeidencontinue reading

Betonirakentamisen perusteet 2 op

Betonirakentamisen perusteet 2 op Kuuntele Betonirakentamisen perusteet 2 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuasi tunnet betonin ja betonituotteiden käytön suomalaisessa rakentamisessa. tiedät perusteet betonimassan ominaisuuksista ja eri osa-aineiden vaikutuksesta. muistat betonimassan käsittelyn ja betonin lujuuden kehitymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kovettuneen betonincontinue reading
Avoin amk

Biotalouden mahdollisuudet 15 op

Biotalouden mahdollisuudet 15 op Kuuntele Biotalouden mahdollisuudet 15 op Mitä on biotalous? Mikä on biotalouden merkitys nyt ja tulevaisuudessa? Voiko biotalous pelastaa maailman kestävyysongelmilta? Tavoite Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja erilaisten biomassojen merkityksen osana kestävää yhteiskuntaa. Tunnistat ja osaat pohtia biotaloudencontinue reading

Business Design 5 op

Business Design 5 op Kuuntele Business Design 5 op Tavoite Opiskelija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, luoda tulevaisuuden visioita, havainnoida ja kyseenalaistaa, rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaacontinue reading
Kirjasto

Business Design 5 op (YAMK)

Business Design 5 op (YAMK) Kuuntele Business Design 5 op (YAMK) Tavoite Opiskelija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseencontinue reading
Differentiaalilaskenta

Differentiaalilaskenta 2 op

Differentiaalilaskenta 2 op Kuuntele Differentiaalilaskenta 2 op Tavoite Differentiaalilaskennan keskeisiä tavoitteita ovat, että ymmärrät derivaatan käsitteen määritelmään perustuen, osaat funktioiden derivoinnin taulukoita tai laskinta käyttäen, ymmärrät ja osaat soveltaa derivaattaa työkaluna optimoinnissa ja muissa ongelmissa. Sisältö Raja-arvon käsite, derivaatan määritelmä,continue reading
Aikuisia tietokoneen äärellä

DigiTalousNyt – Kestävää osaamista talouteen ja palkkahallintoon

DigiTalousNyt – Kestävää osaamista talouteen ja palkkahallintoon Kuuntele DigiTalousNyt – Kestävää osaamista talouteen ja palkkahallintoon   Tarvitsetko uutta osaamista talous- tai palkkahallinnossa? DigitalousNyt tarjoaa monipuolisen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon osista koostuvan opintotarjottimen, joka mahdollistaa uuden osaamisen hankkimisen tai aiemman osaamisen päivittämisen jacontinue reading
Avoin aokk

Erityinen tuki 3 op

Erityinen tuki 3 op Kuuntele Erityinen tuki 3 op Opintojakso on HAMKin ammatillisen opettajankorkeakoulun avointa opintotarjontaa. Tavoite Opintojaksolla opitaan tunnistamaan ja ottamaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä erityisen tuen tarpeita ohjauksessa, opetuksessa ja arvioinnissa. Sisältö Opintojaksolla opiskelija perehtyy seuraaviin teemoihin: Opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien tunnistaminencontinue reading