Algebra 3 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Algebra 3 op
Algebra 3 op
Algebra 3 op

Algebra 3 op

Algebra 3 op

Tavoite

Algebra -opintojakson keskeisiä tavoitteita on, että

  • hallitset algebran peruskäsitteistön.
  • opit funktioiden ja kuvaajien peruskäsitteet.
  • osaat muodostaa ongelmasta tarvittavat lausekkeet ja yhtälöt ja ratkaista ne.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat lausekkeiden sieventäminen, mm. potenssi ja polynomilausekkeet, sekä 1. ja 2. asteen yhtälö, 1. ja 2. asteen polynomifunktio ja funktioiden kuvaajat sovelluksineen, yhtälöryhmät. Eksponentti- ja logaritmifunktiot, eksponenttiyhtälöt sovelluksineen.

Merkittävä osa opiskelua on itsenäisesti tai ryhmissä tehtävät harjoitustehtävät.

Laajuus

3 op

Koulutusmuoto

Luennot kaksi kertaa viikossa ja lisäksi erilliset laskuharjoitukset kampuksella aikataulun mukaisesti. Noin puolet luennoista HAMKin Valkeakosken kampuksella (Lotilantie 16) ja puolet Hämeenlinnan kampuksella Visamäessä (Vankanlähde 9).

Jokainen luento katsottavissa myös etänä Zoomissa. Huom! Toteutuksen lopuksi tehdään perinteinen paperitentti. Ajankohtainen tieto luentoajoista ja lähikerroista näkyy kalenterista (lukkarit.hamk.fi / Tuudo / Pakki / Moodle).

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa.

Aikataulu

22.08. – 14.10.2022

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU