Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus)
Avoin amk
Avoin amk

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus)

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus)

Tavoite

Opiskelija:

 • ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä
 • osaa suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin
 • perehtyy tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitsee joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita
 • perehtyy ostosopimusten ja toimituslausekkeiden sisältöön
 • omaksuu julkisen hankinnan pääperiaatteet

Sisältö

Ostoprosessi kokonaisuudessaan:

 • Ostaminen/hankinnat; asema toimitusketjujen kokonaisuudessa
 • Organisaation arvot, visio ja strategia
 • Tarpeen määrittely
 • Mahdollisten toimittajien etsintä
 • Tarjouskyselyt
 • Toimituslausekkeet
 • Tarjoukset ja arviointi
 • Liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)
 • Päätöksenteko
 • Ostotilaus ja sen dokumentaatio
 • Toimituksen valvonta
 • Tavaran vastaanotto ja tarkastus
 • Laskutus ja maksatus
 • Puutteiden reklamoinnit

Julkiset hankinnat:

 • Hankintalaki ja sen mukanaan tuomat velvollisuudet

Laajuus

4 op

Opiskelijan työmäärä on noin 27 h/opintopiste.

Koulutusmuoto

Nonstop-verkkototeutus.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodle-oppimisalustalla olevan materiaalin perusteella.

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa.

Aikataulu

Nonstop-verkkototeutus. Opintojakson suoritusaika on 3 kuukautta ilmoittautumisesta.
Opiskelijan työmäärä on noin 27 h/opintopiste.
Arviointeja ei tehdä kesä-heinäkuun aikana.
Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta. Opinnolle voi ilmoittautua milloin tahansa.

ILMOITTAUDU OPINNOLLE TÄSTÄ 

Mikäli sinulla ei ole Suomi.fi -palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää ota yhteyttä: avoinamk@hamk.fi

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/
Huom! Opintosuorituksia ei kirjata heinäkuussa.


Tutustu myös muuhun avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan:

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.