Geometria ja lineaarialgebra 3 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Geometria ja lineaarialgebra 3 op
Geometria ja lineaarialgebra
Geometria ja lineaarialgebra

Geometria ja lineaarialgebra 3 op

Geometria ja lineaarialgebra 3 op

Tavoite

Geometrian ja lineaarialgebran keskeisiä tavoitteita ovat, että
• omaksut trigonometrian ja geometrian peruskäsitteet
• ymmärrät vektorin käsitteen ja osaat soveltaa niitä käytännön ongelmissa
• opit matriisin käsitteen ja yleisimmät laskutoimitukset sekä osaat soveltaa matriiseja lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa

Sisältö

Suorakulmaisen ja yleisen kolmion ratkaiseminen, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, vektorit erilaisine sovelluksineen, vektorin koordinaatti- ja napakoordinaattimuoto, matriisien alkeet, yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla.

Laajuus

3 op

Koulutusmuoto

Luento-opetus kampuksella ja samanaikaisesti etänä Zoomissa. Luennot kaksi kertaa viikossa ja lisäksi erilliset laskuharjoitukset kampuksella aikataulun mukaisesti. Erillinen perinteinen paperitentti toteutuksen lopuksi muodostaa valtaosan kurssin arvosanasta.

Kaikki opiskelumateriaali (luentonauhoitteet, kirjallinen luentomateriaali, harjoitustehtävät) on saatavilla Moodlessa (learn.hamk.fi). Ei erillistä oppikirjaa. HUOM! Laskimeksi suositellaan TI-Nspire CX CAS -laskinta, jonka käyttöä opettaja käy läpi kurssin aikana. 

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa.

Aikataulu

24.10. – 16.12.2022.

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU