Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot 15 op (YAMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot 15 op (YAMK)
Avoin yamk
Avoin yamk

Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot 15 op (YAMK)

Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot 15 op (YAMK)

Ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) avointa opintotarjontaa. Opintoja suositellaan henkilöille, joita kiinnostaa tulevaisuudessa YAMK-opinnot Liiketoiminnan kehittäminen – tai Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksissa.

Tavoite

Opintokokonaisuus sisältää kolme opintojaksoa: Strateginen johtaminen 5 op, Osaamisen johtaminen 5 op ja Muutoksen johtaminen 5 op.

Strateginen johtaminen 5 op
Opiskelija osaa tunnistaa organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset strategiaan ja operatiiviseen toimintaan. Hän osaa analysoida organisaation nykytilaa ja soveltaa sitä strategiseen suunnitteluun. Hän ymmärtää strategisen ajattelun ja osaa strategiaprosessin. Lisäksi hän hallitsee strategisen johtamisen keskeiset käsitteet. Hän osaa laatia organisaatiolle strategian ja sen toteuttamissuunnitelman periaatteet.

Osaamisen johtaminen 5 op
Opiskelija syventää valmiuksiaan strategialähtöisesti johtaa ja kehittää organisaation osaamispääomaa ennakoimalla toimialan tulevaisuuden osaamistarpeet. Opiskelija ymmärtää osaamistarpeiden ja osaamisen johtamisen merkityksen osana henkilöstöjohtamista. Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen osa-alueita.

Muutoksen johtaminen 5 op
Opiskelija saa valmiudet muutoksen johtamiseen. Hän hallitsee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet ja muutosprosessin vaiheet. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja osallistavan toiminnan merkityksen erilaisissa muutostilanteissa. Opiskelija osaa arvioida onnistuneen muutosprosessin tekijöitä ja hyödyntää tätä osaamista käytännössä.

Sisältö

Strateginen johtaminen

 • strategisen johtamisen keskeiset käsitteet
 • organisaation strategian johtamisprosessi
 • toimintaympäristön muutosten vaikutukset strategiseen suunnitteluun

Osaamisen johtaminen 

 • ennakoiva ja strategialähtöinen henkilöstön ja henkilöstöresurssien johtaminen
 • organisaation osaamispääoman tulevaisuussuuntautunut johtaminen ja kehittäminen
 • osaamistarpeet ja osaamisen merkitys osana hyvää henkilöstöjohtamista

Muutoksen johtaminen

 • muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet ja muutosprosessin vaiheet
 • muutosjohtajuuden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
 • työyhteisöviestinnän merkitys muutoksen johtamisessa
 • vastuullinen viestintä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa

Laajuus

15 op

Koulutusmuoto

Opintokokonaisuus toteutetaan ohjattuna verkko-opiskeluna.

Opintoihin kuuluu pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävät ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Opintokokonaisuuteen sisältyy kerran kuukaudessa pidettävä verkkotyöpajapäivä Zoomissa (n. 3-4 tuntia). Oppimisympäristönä käytetään Moodlea.

HAMKissa toimitaan BYOD-periaatteen mukaisesti eli opiskelijat käyttävät opinnoissa omia ja itse hankkimiaan tietokoneita sekä muita tietoteknisiä laitteita.

Kohderyhmä

Opintoja suositellaan henkilöille, joita kiinnostaa tulevaisuudessa YAMK-opinnot Liiketoiminnan kehittäminen – tai Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksissa.

Opintokokonaisuudelle otetaan mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta opiskelijaa.

Aikataulu

13.1. – 28.4.2023

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Opintokokonaisuuden kolme opintojaksoa toteutuvat keväällä 2023 seuraavasti:

 • Strateginen johtaminen: 13.1.-17.2.2023
 • Osaamisen johtaminen: 17.2.-24.3.2023
 • Muutoksen johtaminen: 24.3.-28.4.2023

Opintokokonaisuuden aikana järjestetään kolme yhteistä Zoom-istuntoa, jotka ajoittuvat päiville 17.2., 24.3. ja 28.4. Istunnot toteutuvat ryhmäkohtaisesti joko aamupäivällä klo 9-12.30 tai iltapäivällä klo 13.15-16.15. Zoom-istunnoissa puretaan opintojaksokohtaiset tehtävät ja alustetaan seuraavan opintojakson opinnot.

Opintoihin ilmoittaudutaan ajalla 1.-14.12.2022. Opiskelupaikkoja on 20 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU