Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op
Avoin amk
Avoin amk

Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op

Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op

Sujuvuutta suomen kieleen – tule valmentavalle opintojaksolle!

Tavoite

Opintojakso on itsenäisesti opiskeltava ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto, jonka suoritettuasi osaat

  • tunnistaa puhe- ja yleiskielen eroja
  • lukea asiatekstiä ja analysoida sen kieltä sekä rakennetta
  • käyttää monipuolisesti kielen rakenteita.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti suomea toisena kielenä opiskeleville tai opiskelleille. Opintojakson opetuskieli on suomi.

Sisältö

Opintojakso valmentaa sinua kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviin kirjoittamista vaativiin opintoihin. Tutkinto-opiskelijoille valmentavia opintoja suositellaan ennen tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.

  • Kirjoittaminen AMK-opintoja ja työelämää varten
  • Asiatekstin ominaisuudet ja rakenne
  • Suomen kielen keskeiset rakenteet

Laajuus

2 op

Koulutusmuoto

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkkototeutuksena.

Opettajan säännöllinen kyselytunti (nk. klinikkatunti) verkossa tukee opiskelua koko toteutuksen ajan. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-oppimisalustaa. Opintojen tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa.

Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, sillä opinnoissa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja -materiaaleja. https://www.hamk.fi/it-palvelut-ja-tietohallinto/oman-tietokoneen-kaytto-opiskelussa/

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa. Se on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti suomea toisena kielenä opiskeleville/opiskelleille.

Aikataulu

8.1. – 8.3.2024

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Tutustu myös muihin opintoihin:

Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op

Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op

Kohti AMK-opintoja: matematiikka 2 op

Kohti AMK-opintoja: ruotsi 2 op

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.