Panimoteknologia 5 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Panimoteknologia 5 op
Avoin amk
Avoin amk

Panimoteknologia 5 op

Panimoteknologia 5 op

Tavoite

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin panimotuotteiden valmistusmenetelmiin sekä niiden raaka-aineisiin. Lisäksi tutustutaan raaka-aineiden merkitykseen tuotteen laadussa unohtamatta tuotannon laadun merkitystä kokonaisuuteen.

Sisältö

Suomeksi

Opinnot koostuvat neljästä erillisestä kokonaisuudesta. Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Toteutuksen itsenäiseen etenemiseen suositellaan laadittavaksi aluksi oma etenemissuunnitelma. Erilliset osiot rytmittävät opiskelijan etenemistä ja auttavat opiskelijan oman ajankäytön suunnittelussa.

Opintojaksossa perehdytään seuraavanlaisiin teemoihin:
* Panimotuotteiden valmistusmenetelmät sekä niiden raaka-aineet
* Raaka-aineiden merkitykseen tuotteen laadussa
* Tuotannon laatu

Laajuus

5 op

Koulutusmuoto

Verkko-opinnot. Oppimisympäristönä toimii moodle. 

Kohderyhmä

Opintojakso on tarjolla avoimena opintojaksona kaikille teemasta kiinnostuneille. Opintojakson esitietona on Viljan prosessoinnin perusteet 5 op opintojakso, jolle pitää olla osallistuttu ennen tämän opintojakson alkua. Opintojaksosta voi vielä puuttua kuitenkin lopullinen arviointi.

Aikataulu

Opintojakso suoritetaan 09.01. – 10.02.2023 välisenä aikana omaan tahtiin verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä.
Opintojakso on osa Elintarviketietäjä -osaamiskokonaisuutta.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikkoja on rajallisesti.
Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Opintojakson ilmoittautuminen on avoinna 1.-14.12.2022.

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU