Penetraatiotestaus, auditointi ja kyberturvallisuusharjoittelu 5 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Penetraatiotestaus, auditointi ja kyberturvallisuusharjoittelu 5 op
Penetraatiotestaus, auditointi ja kyberturvallisuusharjoittelu
Penetraatiotestaus, auditointi ja kyberturvallisuusharjoittelu

Penetraatiotestaus, auditointi ja kyberturvallisuusharjoittelu 5 op

Penetraatiotestaus, auditointi ja kyberturvallisuusharjoittelu 5 op

Tavoite

Opiskelija:

  • tuntee tietoverkkojen ja -järjestelmien turvallisuustestauksessa käytettävät yleiset tietoturvan arviointi- ja auditointiperusteet.
  • tuntee yleisimmät tietoturvastandardit.
  • osaa soveltaa turvallisuuden testausmenetelmiä, tekniikoita ja työkaluja käytännössä.
  • hallitsee lisäksi turvallisuustestauksen käsitteistöä ja toteutuskriteereitä sekä osaa dokumentoida ja raportoida tietoturvatestauksen tulokset.

Sisältö

ks. Tavoite

Laajuus

5 op

Koulutusmuoto

Teoriaosuus käydään kahden-kolmen viikon aikana sisältäen noin 20 h tallennettuja teorialuentoja, itsenäistä opiskelua sekä harjoitustehtäviä. Lisäksi järjestetään 10 h Zoom-luentoja.

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun kaikille avointa opintotarjontaa.

Aikataulu

24.10. – 16.12.2022

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU