Sähköpätevyysopinnot, osa 3, 13 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sähköpätevyysopinnot, osa 3, 13 op
Avoin amk
Avoin amk

Sähköpätevyysopinnot, osa 3, 13 op

Sähköpätevyysopinnot, osa 3, 13 op

Tavoite

Opintojaksolla perehdytään sähköenergian pientuotannon ja varastoinnin toteutusratkaisuihin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin hyödyntäen mittauksia, joustavaa ja tarkkaa ohjausta ja säätötekniikkaa. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aurinkopaneeleilla tuotetun sähköenergian kannalta järjestelmän suunnitteluun, mitoitukseen ja asennusperiaatteisiin sekä järjestelmään mahdollisesti liitettävän sähköauton latauksen edellyttämiin suunnittelu- ja mitoitusvaatimuksiin.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät aurinkoenergian mahdollisuudet ja rajoitukset sekä sähköenergian varastoinnin vaikutukset rakennusyksikön energiatalouteen ja paikallisen tuotannon optimointiin. Osaat hyödyntää mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan menetelmiä järjestelmän suunnittelussa ja toiminnan optimoinnissa

Opintojaksolla perehdytään teorian ja käytännön kautta kiinteistöjen sähkökäyttöihin, eri ohjaus- sekä mittausjärjestelmiin ja niiden suomiin uusiin tapoihin toteuttaa älykkäitä ohjauksia, energiansäästöratkaisuja sekä keinoja toteuttaa terveellinen sisäilmasto. Moduulin keskeisiä aihealueita ovat erilaiset rakennusten automaatiojärjestelmät sekä langattomat tekniikat sekä järjestelmään mahdollisesti liitettävän sähköauton latauksen edellyttämiin suunnittelu- ja mitoitusvaatimuksiin. Olennaisia aihealueita ovat myös rakennusten etä- ja mobiiliohjaukset.

Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan menetelmiä järjestelmän suunnittelussa ja toiminnan optimoinnissa. Lisäksi osaat hyödyntää nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa älykkäitä sovelluksia kiinteistöihin. Pystyt yhdistämään eri teknologioita toteuttaessasi resurssiviisaita ratkaisuja energiatehokkaaseen, turvalliseen sekä terveelliseen asuinympäristöön.

Opintojaksolla opiskellaan rakennussähköistykseen liittyviä viranomaismääräyksiä, joita ovat esimerkiksi standardit, direktiivit sekä sähköalan lainsäädäntö.

Opintojakson suoritettuasi sinulle on syntynyt vahva ymmärrys sähköalaan liittyvistä viranomaismääräyksistä sekä lainsäädännöstä ja niiden soveltamiskohteista.

Sisältö

Pienjännitesähkön tuotanto ja varastointi, 4 op
Rakennusten sähköverkkojen automaatio, 6 op
Sähköalan standardit ja direktiivit, 3 op

Laajuus

13 op

Koulutusmuoto

Opintojakso toteutetaan pääosin itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisympäristönä on Moodle.

Kohderyhmä

Opinto sisältää osan Sähköpätevyys 2 -vaatimuksista. Tarkat tiedot sähköpätevyysvaatimuksista (opinnot ja työkokemus) löydät sivulta https://www.seti.fi/sahkopatevyydet.

Tämä toteutus täydentää ’Sähköpätevyysopinnot, osa 1’, ’Sähköpätevyysopinnot, osa 2’ ja ’Sähköpätevyysopinnot, osa 4’ opintotarjontaa. Osat 1 ja 2 ovat tarjolla kevätlukukaudella, osat 3 ja 4 syyslukukaudella.

Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää sähköalan perusosaamista.

Aikataulu

Opintojakson toteutusajankohta on 22.8.2022 – 14.10.2022.

Moduulistartti on 22.8.2022 Zoomissa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin ja on löydettävissä sekä Moodlesta että osoitteesta https://lukkarit.hamk.fi, hakemalla ryhmän INSAM22Y7.

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU