Sähköpätevyysopinnot, osa 4, 15 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sähköpätevyysopinnot, osa 4, 15 op
avoin amk
avoin amk

Sähköpätevyysopinnot, osa 4, 15 op

Sähköpätevyysopinnot, osa 4, 15 op

Tavoite

Opintojaksolla opiskellaan rakennussähköistyksen asennuksia sekä teorian että käytännön harjoitusten kautta. Sisältönä käydään läpi mm. sähköasennusten komponentteja, määräyksiä sekä ohjeita ja niitä sovelletaan käytäntöön eri tehtävien kautta. Lisäksi opintojaksolla opiskellaan sähköasennusten käyttöönottotarkastuksien perusteet.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät kiinteistöjen sähköverkkojen asennusten periaatteet. Osaat valita oikeat komponentit ja kaapelit eri käyttötarkoituksiin standardien ja ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tiedät käyttöönottotarkastusten vaatimukset sekä mittausperiaatteet.

Opintojaksolla opiskellaan rakennussähköistyksen suunnittelua sekä teorian että käytännön suunnitteluprojektin kautta. Suunnitteluprojekti toteutetaan tietokantapohjaisella cad-ohjelmalla tuotemalleja hyödyntäen. Ennen suunnitteluprojektin aloitusta perehdytään ohjelman toimintaan. Suunnitteluprojektissa opiskelija laatii kattavan dokumentaation projektin kohteena olevaan kiinteistöön. Projektidokumentaatio sisältää myös kohteen valaistussuunnittelun suunnitteluohjelmaa hyödyntäen.

Opintojakson suoritettuasi hallitset tietokantapohjaisen suunnitteluohjelman käytön ja osaat laatia kattavan dokumentaation rakennussähköistyksen tarpeisiin alan säädöksiä ja määräyksiä noudattaen. Ymmärrät valaistussuunnittelun perusperiaatteet ja pystyt tuottamaan valaistussuunnitelman projektin kohdekiinteistöön.

Opinjakson suoritettuasi ymmärrät osoitinlaskennan edut vaihtovirtapiirien ratkaisemisessa. Ratkaiset sarja- ja rinnakkaispiirien lisäksi myös yleiset piirit. Ymmärrät tehon käsitteen vaihtovirtapiirien yhteydessä ja osaat mitoittaa tehokertoimein korjauksen.

Sisältö

Rakennusten sähköverkkojen asennukset ja asennustarkastukset, 4 op
Rakennusten sähköverkkojen suunnittelu, 6 op
Sähkövoimatekniikan matematiikka, 5 op

Laajuus

15 op

Koulutusmuoto

Opintojakso toteutetaan pääosin itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisympäristönä on Moodle.

Kohderyhmä

Opinto sisältää osan Sähköpätevyys 2 -vaatimuksista. Tarkat tiedot sähköpätevyysvaatimuksista (opinnot ja työkokemus) löydät sivulta https://www.seti.fi/sahkopatevyydet.

Tämä toteutus täydentää ’Sähköpätevyysopinnot, osa 1’, ’Sähköpätevyysopinnot, osa 2’ ja ’Sähköpätevyysopinnot, osa 3’ opintotarjontaa. Osat 1 ja 2 ovat tarjolla kevätlukukaudella, osat 3 ja 4 syyslukukaudella.

Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää sähköalan perusosaamista.

Aikataulu

Opintojakson toteutusajankohta on 24.10.2022 – 16.12.2022.

Moduulistartti on 24.10.2022 Zoomissa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin ja on löydettävissä sekä Moodlesta että osoitteesta https://lukkarit.hamk.fi, hakemalla ryhmän INSAM22Y7.

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU