Tuotannon suunnittelu 5 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tuotannon suunnittelu 5 op

Tuotannon suunnittelu 5 op

Tuotannon suunnittelu 5 op

Tavoite

Opintojaksolla tutustutaan palveluiden ja tavaroiden tuotannon suunnittelemiseen käytettäviin menetelmiin ja työkaluihin, sekä tuotanto-organisaation rooliin yrityksessä. Opiskelijalla on mahdollista suorittaa opinnot joustavasti oman aikataulunsa mukaisesti.

Sisältö

Opintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • luoda kysyntäennusteita tuotannonsuunnittelun pohjaksi
  • laatia oleellisimmat tuotantosuunnitelmat ja arvioida näiden järkevyyttä
  • tarkastella ja johtaa tuotantotoimintaa osana muuta organisaatiota
  • tuotannon työnjohdon perustehtävät

Laajuus

5 op

Koulutusmuoto

Opintojakso toteutetaan verkossa itsenäisenä ohjattuna opiskeluna. Oppimisympäristönä toimii pääsääntöisesti Moodle. Opiskelija tekee itsenäisesti työtä Moodlessa olevien eri osioiden parissa. Tehtävät, aktiviteetit, tentit ym. suoritetaan Moodlessa. 

Opiskelijan ohjausta toteutetaan tarvittaessa Moodlen, Zoomin sekä muiden välineiden kautta sekä ryhmissä että yksilöllisesti.

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa. Opintojaksoon ei ole esitietovaatimuksia. Huomioitavaa, että materiaalit ovat suurelta osin englanniksi.

Aikataulu

10.1. – 11.3. 2022
14.3. – 6.5.2022

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, ja ne voidaan suorittaa omaan tahtiin annettujen aikataulujen ja reunaehtojen mukaan.
Opinnot voi aloittaa välittömästi ilmoittautumisen ja opintojakson avautumisen jälkeen. Kaikki oppimistehtävät, aktiviteetit ja tentit tulee kuitenkin olla tehtynä toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Tutustu ja ilmoittaudu myös muihin tuotantotalouden verkko-opintoihin:

Laadunhallinta 5 op

Projekinhallinta 2 op

Prosessikehitys 5 op

 

Lisätietoja

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: opiskelijapalvelut@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU