Valmistusystävällinen suunnittelu 5 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Valmistusystävällinen suunnittelu 5 op

Valmistusystävällinen suunnittelu 5 op

Valmistusystävällinen suunnittelu 5 op

Tuotteen kilpailukyky riippuu hyvästä rakenteesta ja oikeista valmistusmenetelmistä.

 

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suunnittelussa ottaa huomioon valmistusnäkökohdat siten, että osien valmistus ja tuotteen kokoonpano ovat tehokkaita, ongelmattomia ja taloudellisia.

 

Sisältö

Kaikki oppimateriaali on Moodlessa. Suositeltava kirjallisuus:
Design for Manufacturing: A Structured Approach, Author: Poli (e-kirjana)
Manufacturing Process Selection Handbook : From design to manufacture, Authors: Swift and Booker (e-kirjana)

Opintojakson harjoitustehtävinä on mahdollisuuksien mukaan case-tapauksia työelämästä.

Laajuus

5 op

Koulutusmuoto

Opetus suoritetaan etäopetuksena Moodle-oppimisalustan avulla. Moodle-alustalla on teoriatietoa aiheesta tiedostoina, linkkeinä ja videoina. Näiden tietojen pohjalta opiskelijat tekevät tehtäviä ja kokeita.

Ohjausta annetaan viikoittain etäohjauksena.

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa.

Aikataulu

22.08. – 14.10.2022

Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU