Viljan prosessoinnin perusteet 5 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Viljan prosessoinnin perusteet 5 op
avoin amk
avoin amk

Viljan prosessoinnin perusteet 5 op

Viljan prosessoinnin perusteet 5 op

Tavoite

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee ja tuntee teollisen viljan prosessoinnin perusteet. Opiskelija tuntee myllyteollisuuden raaka-ainevaatimukset, vastaanottotoiminnot, prosessoinnin ja varastoinnin. Opiskelija hallitsee mallastusprosessin perusvaatimukset. Opiskelija tuntee yleisimmät tuotteet ja tuotantoprosessit raaka-aineen hankinnasta tuotteen jakeluun ja osaa tarkastella prosessia kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tunnistaa tuotannon kriittisiä tekijöitä ja osaa kehittää toimintaa kestävään suuntaan. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy alan trendeihin ja ravitsemukseen.

Sisältö

Opinnot koostuvat neljästä erillisestä kokonaisuudesta, joiden pohjalla on Encyclopedia of grain science -kirja. Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Toteutuksen itsenäiseen etenemiseen suositellaan laadittavaksi aluksi oma etenemissuunnitelma. Erilliset osiot rytmittävät opiskelijan etenemistä ja auttavat opiskelijan oman ajankäytön suunnittelussa.

Opintojaksossa perehdytään seuraavanlaisiin teemoihin:
* Vilja-alan raaka-aineen hankinta ja logistiikka
* Vilja-alan trendit ja ravitsemus
* Mylly- ja mallastusteollisuuden perusperiaatteet.

Laajuus

5 op

Koulutusmuoto

Verkko-opinnot. Oppimisympäristönä toimii moodle. 

Kohderyhmä

Opintojakso on osa Elintarviketietäjä -osaamiskokonaisuutta.

Opintojakso on tarjolla avoimena opintojaksona kaikille teemasta kiinnostuneille ja toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakso on esitietona leipomo- sekä panimoteknologian opinnoille.

Aikataulu

Opintojakso suoritetaan 24.10.-16.12.2022 välisenä aikana omaan tahtiin verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikkoja on rajallisesti.
Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta.

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU