Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut
Nainen puutarhassa
Nainen puutarhassa

Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut

Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut

Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut -tutkimusalueella sovelletaan data-analytiikan, koneoppimisen ja IoT:n menetelmiä ja työkaluja erilaisten bio- ja kiertotalouden prosessien digitalisaatioon. Prosessit liittyvät esimerkiksi ruuan tuotantoketjuihin, hiilen sidonnan tutkimukseen sekä kiertotalouden arvoketjuihin ja logistiikkaan. Kehittyneen anturoinnin ja prosessimittausten tuottamaa dataa käsittelemällä ja analysoimalla näitä prosesseja voidaan paremmin seurata, optimoida ja kehittää.

Biotalouden digitalisaatioon liittyvän tutkimustyön perustan muodostavat tällä hetkellä Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella HAMKissa toteutettavat Bioeconomy 4.0 ja Carbon 4.0 -hankekokonaisuudet ja niiden teemoihin liittyvät hankkeet. Hankkeissa HAMK Smart tekee läheistä yhteistyötä HAMK Bio, HAMK Edu ja HAMK Tech -tutkimusyksiköiden kanssa.

Biotalous 4.0 – tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa

 • Käynnissä: 1.1.2019-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMKin neljän eri tutkimusyksikön kanssa. 

Carbon 4.0keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa.

 • Käynnissä: 1.3.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMKin neljän eri tutkimusyksikön kanssa. 

Digipaali – tehostaa rehupaalien elinkaaren seurantaa ja hallintaa

 • Käynnissä:  1.1.2018–31.12.2020
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, osatoteuttajina Luonnonvarakeskus, HAMK Tech ja HAMK Smart

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin – 19 ammattikorkeakoulun yhteinen opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa ja tki-työssä

 • Käynnissä: 1.1.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi Lapin Ammattikorkeakoulu. HAMK Smart ja HAMK Bio -tutkimusyksiköt osatoteuttajina

Hyvää karjalle – laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

 • Käynnissä: 1.8.2019 – 30.6.2022
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, Maaseudun innovaatioryhmät, EIP. EU-rahoitusosuus on 42 %.
 • Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. HAMK Smart ja Hamk Bio -tutkimusyksiköt ovat hankkeessa mukana osatoteuttajina sensoriseurannan kehittämisessä ja analysoinnissa.

HämIncent -hankkeen tavoitteena on rakentaa Hämeeseen hyönteisalan kasvua palveleva osaamiskeskus

 • Käynnissä: 1.6.2018 – 31.12.2020
 • Rahoittaja: EAKR-Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö. HAMK Smart on mukana hankkeessa sirkkapopulaation kasvun seurannan toteuttamisessa videokuva-analyysin avulla.

Tässä osiossa näet esimerkkejä opiskelijoiden toteuttamista projekteista hankkeisiin.

IoT-pohjainen olosuhdemittaus navetassa ja siihen liittyvä datan siirto, hallinta ja esikäsittely Microsoft Azure -ympäristössä. Projektin toteuttivat IFSC:n vaiho-opiskelijat Giovanni Bruno da Silva, Letícia Ventura dos Santos ja Thomas Cordeiro Paulo kevään 2019 aikana. Barn 4.0 Project Report.pdf

Lehmien käyttäytymisen tutkimus tietokoneavusteisen kuvantunnistuksen avulla. Projektin toteutti IFSC:n vaihto-opiskelija Leonardo Santiago Benitez Pereira syksyn 2019 aikana. Työssään Leonardo käytti Python ohjelmointiympäristöä ja Keras sekä TensorFlow -kirjastoja. Tuloksista on kirjoitettu artikkeli, joka on parhaillaan vertaisarvioitavana. Artikkeli linkitetään sivulle, kun se on julkaistu.

Biotalousinsinööri-koulutuksen kolmannen opintovuoden kehitysprojektimoduulissa suunniteltiin ja toteutettiin heinäauman kolmiulotteinen laskentamalli Hyvää karjalle -hankkeen käyttöön. Opiskelijat käyttivät kehitysprojektissaan useita 3D-mallinnusohjelmia siilon perusgeometrian luomiseen ja mallien lämmönjohtuminen simuloitiin Matlabilla sekä Ansys Discovery Livellä. Lue lisää toteutuksesta tästä blogikirjoituksesta.

 • Kuva Olli Niemitalosta
 • Olli Niemitalo
 • Data-analyytikko
 • Digitaalinen signaalinkäsittely, bioinformatiikka, algoritmit

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU