Koronavirus COVID-19 - Hämeen ammattikorkeakoulu

Koronavirus COVID-19

HAMKin linjaukset koronavirukseen liittyen, 15.3.2020

HAMKissa on siirrytty 12.3. alkaen etäopetukseen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki opetus, joka voidaan hoitaa etänä, hoidetaan etänä. Mikäli etäopetus ei ole mahdollista (esim. tentit, hoitotyön simulaatiot), lähiopetusta annetaan erityistä varovaisuutta noudattaen: vältetään lähikontaktia ja huolehditaan hygieniasta. Opettajien tulee viestiä opiskelijoille koulutuksen toteutuksesta. Opiskelijoiden harjoitteluihin liittyviä kysymyksiä selvitetään tapauskohtaisesti. Tietohallinto tarjoaa tehostettua tukea etäopetuksen toteuttamiseen.

Kaikki HAMKissa järjestettävät yleisötilaisuudet (seminaarit, messut, juhlat, tapahtumat) perutaan tai siirretään verkkoon kesäkuun loppuun asti. Valintakokeista tiedotetaan erikseen.

HAMKin työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkat on peruttu toistaiseksi. Ulkomailta saapuvat HAMKin työntekijät ja opiskelijat jäävät automaattisesti 14 vuorokauden etätyö- tai etäopiskelujaksolle. Suomen ulkopuolelta tulevia vieraita ja saapuvia opiskelijoita (opintovaihto- ja harjoittelujaksot) ei toistaiseksi oteta vastaan.

Hallituksen ohjeistuksen mukaisesti HAMK neuvoo työntekijöitä ja opiskelijoita välttämään yleisötilaisuuksia ja turhaa liikkumista myös omien kampustemme välillä. Koko henkilöstölle suositellaan etätyön merkittävää lisäämistä. Työntekijöille, jotka eivät pysty tekemään työtään etänä, pyritään etsimään korvaavaa työtä.

Kaikki opinto- ja harjoittelujaksot ulkomailla on keskeytetty ja kaikki HAMKin ulkomailla olevat opiskelijat on kutsuttu kotiin. Mikäli opiskelija päättää jäädä vaihtokohteeseen, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti. Jakso muuttuu tuolloin vapaa-ajan lomaksi eikä ulkomaan vaihtoon myönnettyä apurahaa makseta keskeytyspäivästä eteenpäin.

HAMKia ei ole suljettu eikä toimintaa pysäytetty, vaan työ jatkuu. Teemme parhaamme sen eteen, että opiskelijoiden opinnot etenevät haasteista huolimatta.

Tälle sivulle kootaan koronavirukseen liittyvät julkiset tiedotteet. HAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden info ja keskustelu löytyy Yammerin Koronavirus / Coronavirus COVID-19 info -ryhmästä. Ulkopuoliset yhteydenotot pyydämme osoitteeseen: korona@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU