Design Factory yrityksille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Design Factory yrityksille
Opiskelijoiden tuotekehitysprojekti
Ihmisiä juttelemassa

Design Factory yrityksille

DESIGN FACTORY

Etsitkö yrityksellesi uusia ratkaisuja liittyen tuotteisiin, palveluihin tai liiketoimintaan? Haetko menestystä kehittämisen tai toiminnan tehostamisen kautta?

Hyödynnä monialaista ja innovatiivista tuotekehitystoimintaamme. Suunnittelemme yhdessä yrityksien kanssa projekteja, joissa luodaan uutta tai kehitetään vanhaa palvelumuotoilun keinoin. Vuokraamme myös laitteistojamme ja työkaluja käytännön tarpeisiin. Eri toimijoiden yhteistyö takaa sen, että toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti ammatillisia näkökulmia ja eri alojen osaamista.

Design Factory on monialainen tuote- ja palvelukehityksen toimintaympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Toiminta pohjautuu yritysten tarpeisiin ja ongelmanratkaisuun muotoilun keinoin. Monialaisesti HAMKin eri koulutusten ja tutkimusyksiköiden osaamisen sekä opiskelijoiden hyödyntäminen takaavat sen, että toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti ammatillisia näkökulmia ja alojen osaamista. Design Factoryn toiminnan ydin on yhdessä luominen ja kehittäminen. Olemme vastaamassa tulevaisuuden haasteisiin luomalla yhteistä kieltä, yhteistyötä ja innovaatioita eri alojen välille.

Hämeenlinnassa Design Factoryn yhteydessä toimii muotoilun koulutuksen digitaalinen tuotekehityslaboratorio, joka mahdollistaa prototyyppien rakentamisen eri materiaaleista.

PALVELUT YRITYKSILLE

HAMKissa on ammatillista osaamista 29 eri koulutusalalta. Projekteihin osallistuu opiskelijoita eri koulutuksista, jolloin toteuttamiseen saadaan monialaista näkökulmaa. Projektien tarkoituksena on tunnistaa tuotekehitysmahdollisuuksia ja hakea innovatiivisia näkökulmia kehittämiseen. Lopputuotoksena yritys saa tarpeeseensa perustuvan ratkaisun prototyypin tuotteesta, palvelusta tai konseptista.

Opintoihin liitetyistä toimeksiannoista tehdään projektisopimus yhdessä toimeksiantajan kanssa ja  tuloksien hyödyntämisestä sekä omistajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti. Sopimuksen tavoitteena on, että hyöty on niin tilaajalla kuin Design Factoryllakin. Alkuneuvotteluissa käydään läpi sopimusasiat, aikataulut, budjetti ja immateriaaliset oikeudet sekä eri osapuolten roolit.

Product Development Project

HAMK Design Factoryn PDP (Product development project) opintojaksolla opiskelijat luovat uusia tai kehittävät olemassa olevia tuotteita yritysten ja organisaatioiden toimeksiannoista. Lopputuotoksena yritys saa tarpeeseensa perustuvan testatun prototyypin.

Projektin tarkoituksena on tunnistaa tuotekehitysmahdollisuuksia ja hakea innovatiivisia näkökulmia kehittämiseen. Opintojaksot ovat kansainvälisiä ja opiskelijatiimeissä työskentelee opiskelijoita eri aloilta.

TOIMEKSIANNON VÄHIMMÄISEDELLYTYKSET

 1. Opintojakso on kansainvälinen ja opiskelu tapahtuu englanniksi.
  Toimeksiannon määrittely ja rajaaminen
  yhdessä Design Factoryn edustajan kanssa
  (30 min – 1 tunti)
 2. Toimeksiannon esittely opiskelijoille ja vastaaminen kysymyksiin (1 – 2 tuntia
 3. Projektin väliesitykseen osallistuminen ja
  palautekommentointi (1 tunti)
 4.  Loppuesitykseen osallistuminen ja palautteenanto
  projektista.

Lisäksi toimeksiantajan yhteyshenkilön tulee olla käytettävissä opiskelijatiimin viikkopalavereissa erikseen sovitusti. Toimeksiannosta tehdään sopimus.

Data Analytics Project

HAMK Design Factoryn Data analytics project opintojaksolla opiskelijat analysoivat ja visualisoivat yrityksen eri toimintoihin liittyvää dataa hyödyntäen data-analytiikkaa. Data-analytiikka on tietojohtamisen perusta ja datan kerääminen auttaa ennakoimaan liiketoimintaa ja sen ympärillä tapahtuvia muutoksia. Datan tuomat mahdollisuudet tarjoavat näkökentän tehdä parempia päätöksiä nopeammin, tehostaa toimintoja ja mahdollisesti löytää uusia tulonlähteitä.

Data analytics project on kahdeksan viikon opintojakso, jossa monialaiset opiskelijaryhmät työskentelevät yritystoimeksiantojen parissa. Työskentely Design Factoryssa on kansainvälistä ja työskentelykieli on englanti.

Project program:

Week 1: Company representatives present their topic and deliver the data. Selection of project topic. Agreeing on communication with the company representative (documentation, meetings, and chat in Microsoft Teams).

Week 2: Familiarization of company data. Identifying and defining the problem statement. Exploration of problem and data: what can we answer with data given? Discussion about data with the company representative.

Week 3: Explorative analysis of data using PowerBI, and formulating questions for company representative. Create the first visualizations of the project. Discussion about visualizations with the company representative.

Week 4: Reframe and redefine the problem. Create new variables if necessary. Cleanse and enhance data. Create first metrics of the project. Discussion about metrics with company representative.

Week 5-6: Append and contextualize data from other data sources. Creating views & dashboards for different stakeholders/user groups. How are we doing -discussion with company representative.

Week 7: Preparing the presentation and report. How are we doing -discussion with company representative.

Week 8: Final presentations.

Smart Design

Smart Design projektissa opiskelijat ideoivat älykkäitä tuotteita hyödyntäen palvelumuotoilun metodeja, älykästä liiketoimintamuotoilua, IoT:n mahdollisuuksia ja tuotekehitystä. Projektin lopputuloksena monialaiset tiimit rakentavat tuotteesta prototyypin.

Smart Design älykkäitä tuotteita rakentaessa haetaan ymmärrystä liiketoiminnasta, tekniikasta, käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksen muotoilusta ja tuotteiden suunnittelemisesta.

Summer studies

HAMK Design Factoryn monialaisessa kesäprojektissa opiskelijat luovat uusia tai kehittävät olemassa olevia palveluita tai liiketoimintamalleja yritysten toimeksiannoista. Projekteissa luodaan ratkaisuja yritysten ajankohtaisiin haasteisiin.

Esimerkiksi vuoden 2020 kesäprojektissa pureuduttiin koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ja haettin yritysten liiketoiminnalle uudenlaisia ratkaisuja.

Innovaatioseteli

Uutta tietoa ja osaamista, kansainvälistä kasvupotentiaalia hakeviin pk-yrityksiin! Seteli mahdollistaa uusia avauksia liiketoiminnan kasvun tueksi, tuote- tai palvelukehittämiseen sekä innovointitoimintaan.

Innovaatiotoiminta tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan. Yritys voi myös hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Palveluja voidaan hankkia innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, oppilaitoksilta ja tutkimusorganisaatioilta. HAMK Design Factory tarjoaa yrityksille erilaisia asiantuntijaosaamista ja -tietoa, joita voidaan hankkia innovaatiosetelin kautta. Kauttamme voit saada palveluja mm. seuraaviin teemoihin: virtuaalitodellisuus, 3D-mallinnus, data-analytiikka, palvelumuotoilu, tuotekehittämiseen liittyvää tutkimustietoa, erilaista tulostus- ja laserkehittämistä.

Innovaatiosetelin myöntäjä on Business Finland ja toimintaan ei liity opiskelijayhteistyötä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Keskustellaan tarkemmin yrityksenne tarpeesta ja miten voimme teitä auttaa.

 

Työpajat

Design Factoryn työpajat

HAMK Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun Design Factory tarjoaa erilaisia työpajoja ja oppimiskokemuksia, joihin osallistumalla voi laajentaa monialaista osaamistansa. Työpajoissa tutustutaan aiheiden sisältöön perusteisiin ja käydään läpi käytännön harjoituksia niiden aiheiden sisällä.

Työpajoista saadun osaamisen avulla on mahdollista lyhentää tuotekehityksen tai visuaalisuuden tuottamisen ketjuja, esimerkiksi 3D-mallintaminen ja –tulostus, laseroinnin osaaminen prototyyppien rakentamiseen ja vektorigrafiikka, ja informaatiomuotoilu visuaalisointeihin ja markkinointiin.

 

 

Kysy lisää työpajoihin osallistumisesta:

Markku Mikkonen

markku.mikkonen@hamk.fi

+358504763039

markku.mikkonen@hamk.fi

Videointipalvelut

Design Factory videointipalvelut

HAMKin opintoalustoille ja -ympäristöihin tuotetaan paljon erilaista digitaalista opetusmateriaalia sekä taltiointeja. Niiden tuottaminen on siis yksi keskeinen osa perustoimintaamme. Materiaalia tuotetaan matalalla kynnyksellä, joten emme pyri studio-olosuhteissa tuotettuun, ammattitason viimeistelyyn, vaan olemme rakentamassa helposti lähestyttäviä ja kustannustehokkaita toteutuksia, erilaisiin tarpeisiin.

Meidän kautta voi neuvotella videokuvausten ja striimauspalvelujen järjestämisestä sekä tallenteista mm.

 • paneeleihin
 • luennoille
 • tapahtumiin
 • haastatteluihin (esimerkki Roosan haastattelu)
 • muotinäytöksiin (esimerkki Spektri: videon kohta: 23:56 – 24:06)
 • podcasteihin

Palveluiden osa-alueita:

 • Kuvaus- ja editointiosaaminen sekä resurssointi toteutuksille
 • Suoratoisto
 • Tallenteet
 • Editointi ja renderöinti
 • Videoiden tekstitys (videoiden saavutettavuus)

HAMK Design Factoryn Hämeenlinnan toimitiloissamme meillä on kiinteästi asennettua tekniikkaa, jossa esimerkiksi luentojen kuvaaminen saadaan toteutettua melko optimaalisesti ja pienemmillä järjestelyillä. Kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia tai palvelun osia voidaan rakentaa kuitenkin eri paikkoihin ja tilanteisiin, erilaisten tarpeiden mukaan Pyrimme olemaan monipuolinen kehitysyhteistyökumppani ja rakennamme mielellämme erilaisia yhteistyöprojekteja myös videointipalvelujen saralla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Mitä aiemmin pääsemme neuvottelemaan yhteistyöstä, sitä paremmin pystymme vastamaan tarpeeseen.

Ota yhteyttä:

Jali Närhi

Puh. +358504025020

jali.narhi@hamk.fi

TILAT JA LAITTEET

HAMK Design Factoryn palveluita löydät HAMKin Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan kampuksilta. Hämeenlinnan kampuksen E-rakennuksen tiloista löytyvät seuraavat tilat:

Stage

Monitoimityötila, jossa mahdollisuus järjestää tapahtumia, luentoja sekä rakentaa kevyitä prototyyppeja. Tilasta löytyy lava, esitystekniikka ja kaksi valkokangasta. Tila on helppo muokata omiin tarpeisiin sopivaksi kasattavien pöytien sekä tuolien avulla ja tilaan mahtuu noin 50 henkilöä.

Tulostuspaja

Vastuuhenkilö: Markku Mikkonen, Ville Siipola, Juha-Matti Torkkel
Työstettävät materiaalit: Muovi 3D
filamentit, suurkuvatulostimen vedos-, double
weight ja photo-paperirullat (maks. Leveys
1112mm), vinyyliteipit (rullan maks. 600mm).
Huomioitavaa: 3D-tulostusta varten, tiedostot
pitää olla stl.-muodossa ja suurkuvatulostusta
varten tiedostot pitää olla Illustraattor tai pdf.-
muodossa.
Laitteet: Roland vinyylileikkuri
HP Designjet Z2100 suurkuvatulostin
Sigma 3D-tulostin (3kpl)

tulostutilat Design Factory

Laserpaja

Vastuuhenkilö: Markku Mikkonen, Ville Siipola, Juha-Matti Torkkel
Työstettävät materiaalit: Paperi, pahvi, nahka, kangas, vaneri ja akryylilevy.
Huomioitavaa: Läpileikkaus paksuus max.6mm, ei rajoitteita pinnanpolttokaiverrukseen.
Laitteet: Fusion 130W (1016 x 711mm)
Zing 30W (406 x 305 mm)

Laserpaja design factory

Virtuaalitodellisuus (VR)

Vastuuhenkilö: Juha-Matti Torkkel
Työstettävät materiaalit: 3D-mallinnus
Laitteet: VR-lasit, lisätarvikkeet, ohjelmat ja tietokoneet.

vr-lasit

Elektroniikkapaja

Laitteet: Sähköpöytä, oskiloskooppi, yleismittari

elektroniikkapaja design factory

Puupaja

Vastuuhenkilö: Markku Mikkonen
Työstettävät materiaalit: Puuvanerit, -laudat, MDF ja lastulevy.
Huomioitavaa: Puupajassa työskennellessä pitää aina käyttää kuulosuojaimia ja suojalaseja.
Laitteet: Katkaisusaha, levysirkkeli, vannesaha, oikohöylä, tasohöylä, sorvi, penkkiporakone, nauhahiomakone, pyöröhiomakone ja tappihiomakone.

puupaja design factory

Metallipaja

Vastuuhenkilö: Markku Mikkonen, Juha-Matti Torkkel
Työstettävät materiaalit: Metallitangot, -putket, -kulmapalat, kierretangot ja lattaraudat
Huomioitavaa: Metallipajassa työskennellessä
pitää aina käyttää kuulosuojaimia, suojalaseja ja suojavaatteita.
Laitteet: MIG-hitsauslaita, penkkiporakone, peltikatkaisupöytä (kiljotiini), jyrsinkone, sorvi, penkkihiomakone, kaasupillit ja kanttikone.

metallipaja design factory

TOIMIPISTEET

Hämeenlinna

 

Design Factory tuotekehitysrakennus

 

HAMK Design Factoryn päätoimipiste on Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen E-rakennuksessa. Tiloista löytyy laitteet prototyyppien rakentamiseen ja tapahtumien pitämiseen. Katso kartta.

Osoite: Visakaarre 4, 13100 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö:

Jari Jussila, 050 4657285, jari.jussila@hamk.fi

Riihimäki

Riihimäen tiloista löytyy laitteita prototyyppien rakentamiseen ja tiloja työskentelyyn. Tilat löytyvät Riihimäen korkeakoulukeskuksen tiloista ruokalan vierestä.

Yhteyshenkilö: Jari Jussila, 050 4657285, jari.jussila@hamk.fi

Osoite: Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki

Forssa

Forssan tilat ovat rakentumassa ja opintoja tehdään yhteistyössä muiden toimipisteiden kanssa.

Yhteyshenkilöt:

Anne-Mari Järvenpää, 040 0534131, anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi

Jukka Raitanen, 040 8368807, jukka.raitanen@hamk.fi

Osoite: Wahreninkatu 11, 30100 Forssa

DESIGN FACTORYSSA TAPAHTUU

Ihmisiä pelin ympärillä

Jos upotus ei näy tai käytät ruudunlukuohjelmaa, avaa sivu tästä

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: There is no connected account for the user 17841410608469438.

Twitter

Unable to load Tweets