Aivoterveyden edistäminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Aivoterveyden edistäminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Punapuseroinen nainen

Aivoterveyden edistäminen

MITÄ HYÖTYÄ?

Kehitä erikoistumiskoulutuksella osaamisesi aivoterveyden asiantuntijuudeksi.


KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.


TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE Erikoistumiskoulutus
KESTO 11 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30 op
AJANKOHTA23.1.–26.11.2020
TOTEUTUSTAPAMonimuoto
HINTAMaksuton
HAKUAIKA1.–31.10.2019

Aivoterveyden edistäminen

 

Haku on avoinna ajalla 1.-31.10.2019. 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

  • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen
  • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä
  • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen
  • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä

Toteutus

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojen lähiopetus

Koulutus alkaa 23.-24.1. 2020 ja päättyy 26.11.2020. Koulutuksessa on 10 lähipäivää, jotka ovat 23.-24.1., 11.-12.3., 16.4., 13.5., 2.9, 30.9., 1.10. ja 26.11.2020.

Hakuaika

Haku ajalla 1.–31.102019. Hakulomake avautuu tästä.

Hinta

Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU