Aivoterveyden edistäminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Aivoterveyden edistäminen
Punapuseroinen nainen

Aivoterveyden edistäminen

MITÄ HYÖTYÄ?

Kehitä erikoistumiskoulutuksella osaamisesi aivoterveyden asiantuntijuudeksi.


KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.


TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Erikoistumiskoulutus
KESTO  11 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA 23.1.–26.11.2020
TOTEUTUSTAPA Monimuoto
HINTA Maksuton
HAKUAIKA Koulutus on käynnissä

Aivoterveyden edistäminen

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

  • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen
  • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä
  • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen
  • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä

Toteutus

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojen lähiopetus

Koulutus alkoi 23.-24.1. 2020 ja päättyy 26.11.2020. Koulutuksessa on 10 lähipäivää, jotka ovat 23.-24.1., 11.-12.3., 16.4., 13.5., 2.9, 30.9., 1.10. ja 26.11.2020.

Hakuaika on päättynyt 31.102019

Hinta

Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU