Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus
Palvelutilanne mies ja nainen

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Palveluviidakossa suunnistaminen on asiakkaalle hankalaa, eivätkä palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveysalan työssä palveluohjauksella vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa, vähennetään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksella vahvistat ja syvennät asiakas- ja palveluohjauksen työtapojen osaamistasi, joita ovat mm. palveluneuvonta, palveluohjauksellinen asiakastyö ja työote sekä intensiivinen asiakkaalle tukea antava palveluohjaus.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus
KESTO  n. 8 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA 2024-2025
TOTEUTUSTAPA Monimuotototeutus
HINTA 1500 €
HAKUAIKA 26.2.-17.5.2024

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat syventää asiantuntemustasi
  • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
  • suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Koulutuksen tavoite

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen sisältöjä ovat mm: 

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Opiskelu on monimuotoista ja mahdollista suorittaa työn ohella.

Koulutuksen ajankohta ja toteutus

Vuoden 2024 koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutus toteutetaan joustavasti opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aloituspäiviin on mahdollista osallistua etänä tai paikan päällä Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Aloituspäivien aikana kuullaan ryhmän lähi-, etä- ja hybridimallitoiveet, jolloin myös sovimme niistä yhdessä. Toteutustavasta riippumatta koulutus edellyttää osallistumista lähipäiviin.

Haku

Hakulomakkeelle tunnistaudutaan mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnuksilla. Hakemukseen liitetään tutkintotodistuksen kaikista sivuista kuvat joko skannattuna tai selkeinä valokuvina.

Valintaperusteet

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomiodaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 euroa. Alv 0 %. 

Kun hakija ottaa vastaan opiskelupaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Koulutuksen järjestää

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK jatkuva oppiminen.

Osoitteemme on Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Hyvinvointiosaamisen yksikkö, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu täällä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täältä: Tietosuoja