Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Palvelutilanne

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Palveluviidakossa suunnistaminen on asiakkaalle hankalaa, eivätkä palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveysalan työssä palveluohjauksella vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa, vähennetään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksella vahvistat ja syvennät asiakas- ja palveluohjauksen työtapojen osaamistasi, joita ovat mm. palveluneuvonta, palveluohjauksellinen asiakastyö ja työote sekä intensiivinen asiakkaalle tukea antava palveluohjaus.


KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.


TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE Erikoistumiskoulutus
KESTO 11 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30 op
AJANKOHTASyksy 2020 – kevät 2021
TOTEUTUSTAPAMonimuoto
HINTAIlmoitetaan myöhemmin
HAKUAIKAKevällä 2020

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Kaikki opiskelijapaikat ja varasijat ovat täynnä vuonna 2020 toteutettavassa ensimmäisessä Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa.

 

Seuraavan toteutuksen haku avataan tälle sivulle keväällä 2020. Aloitus syksyllä 2020.

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat syventää asiantuntemustasi
  • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
  • suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen sisältöjä ovat mm: 

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Opiskelu on monimuotoista ja mahdollista suorittaa työn ohella.

Koulutuspaikka

HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, S-talo, 13100 Hämeenlinna. Tutustu koulutuspaikan sijaintiin täällä.

Haku ja opiskelijavalinta

Haku avataan keväällä 2020. 

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. 

Koulutuksen ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla syksy 2020 – kevät 2021. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan keväällä.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Hämeenlinnassa. 

Hinta

Hinta ilmoitetaan myöhemmin.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU