Asiakas- ja palveluohjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Asiakas- ja palveluohjaus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Palvelutilanne

Asiakas- ja palveluohjaus

MITÄ HYÖTYÄ?

Palveluviidakossa suunnistaminen on asiakkaalle hankalaa, eivätkä palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveysalan työssä palveluohjauksella vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa, vähennetään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksella vahvistat ja syvennät asiakas- ja palveluohjauksen työtapojen osaamistasi, joita ovat mm. palveluneuvonta, palveluohjauksellinen asiakastyö ja työote sekä intensiivinen asiakkaalle tukea antava palveluohjaus.


KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.


TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE Erikoistumiskoulutus
KESTO 11 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30 op
AJANKOHTA16.1.2020–26.11.2020
TOTEUTUSTAPAMonimuoto
HINTAMaksuton
HAKUAIKA1.–31.10.2019

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Hakuaika on päättynyt 31.10.2019. Erikoistumiskoulutus käynnistyy 16.1.2020. Kaikki opiskelijapaikat ja varasijat on täytetty.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Koulutuspaikka

HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, S-talo, 13100 Hämeenlinna. Tutustu koulutuspaikan sijaintiin täällä.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt 31.10.2019.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella ja julkaistaan viimeistään 15.11.2019. Valitun opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 5.12.2019.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 16.1.2020–26.11.2020.

Lähipäivät Hämeenlinnassa ovat 16.–17.1., 12.–13.3., 7.–8.5., 3.–4.9., 15.–16.10. ja 26.11.2020

Hinta

Tämä erikoistumiskoulutuksen toteutus on opiskelijalle maksuton.

Toteutus ja opintokokonaisuudet

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä):

  1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op): 16–17.1.2020 klo 8.30–16.00
  2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op): 12–13.3.2020 klo 8.30–16.00
  3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op): 7–8.5.2020 klo 8.30–16.00
  4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op): 3–4.9.2020 klo 8.30–16.00
  5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op): 15–16.10.2020 klo 8.30–16.00
  6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op): 26.11.2020 klo 8.30–16.00

Opiskelu on monimuotoista ja mahdollista suorittaa työn ohella.

    HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU