Biotalouden erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biotalouden erikoistumiskoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Tyttö mittaa puuston tilavuutta

Biotalouden erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutus antaa riittävät taustatiedot uusien, liiketaloudellisesti kannattavien biotalouden palveluiden ja tuotteiden  tunnistamiseen, arviointiin ja synnyttämiseen ohjatun innovaatioprosessin avulla.


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Biotalouden erikoistumiskoulutus
KESTO riippuu oppimissuunnitelmasta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30
AJANKOHTA
TOTEUTUSTAPAmonimuoto-opiskelu
HINTA900 € (alv 0 %)
HAKUAIKA

Biotalouden erikoistumiskoulutus

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet.

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kahdeksan ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Etelä-Suomen biotalouden erikoistumiskoulutus järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteistoteutuksena.

Kenelle?

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

  • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
  • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
  • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
  • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi,
  • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
  • osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
  • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot

 

Linkki yhteistyökumppanimme Helsingin yliopiston toteutukseen

 

Helsingin yliopisto logo

 

 

 

Sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

HAMK Biotalouden yksikkö​ täydennyskoulutus
Visamäentie 35 A,
PL 230,
13101 Hämeenlinna
puh. 03 6461​​​​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU