Digitekijä Fast Track
Hämeen ammattikorkeakoulu
Digitekijä

Digitekijä Fast Track

Lamppu ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden avulla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.


mihin valmistut ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus
KESTO noin 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA20.9.2018 – 6.6.2019
TOTEUTUSTAPAmonimuotokoulutus
HINTA950 € (alv 0 %)
HAKUAIKA9.4. – 20.5.2018

Digitekijä Fast Track

Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus

Koulutuksen kuvaus

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden avulla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Koulutus vahvistaa kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen luomista ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä sovelluksia hyödyntäen. Koulutus antaa valmiudet ja taidot työskennellä digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Koulutus toteutetaan Tampereen, Turun, Lapin ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Aloituspaikkoja on yhteensä 40. Koulutus on suomeksi, mutta osa materiaalista ja sertifikaattien suorittaminen ovat englannin kielellä.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Katso vastaukset usein kysyttyihin kymyksiin!

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet:

  • Strateginen muutosjohtaminen digiajassa 5 op
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen 5 op
  • Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa 5 op
  • Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa 5 op
  • Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut 5
  • Verkkokaupan menestyksen kulmakivet 5 op

Opinnot ovat NQF 7 -tasoisia, eli vastaavat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja ja niistä on mahdollista hakea hyväksilukua YAMK-opinnoissa.

Lue sisällöistä tarkemmin: Digitekijä Fast Track opetussuunnitelma

Toteutus

 

Toteutusaika 20.9.2018 – 6.6.2019

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Kontaktikertojen lisäksi työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Kontaktikertoihin on pääasiassa mahdollista osallistua verkon kautta. Kontaktikerrat järjestetään seuraavasti:

Torstai 20.9.2018     klo 12.00 – 16.00
Perjantai 21.9.2018   klo 9.00 – 16.00
Torstai 1.11.2018         klo 9.00 – 16.00
Perjantai 2.11.2018    klo 9.00 – 16.00
Torstai 13.12.2018     klo 9.00 – 16.00
Perjantai 14.12.2018  klo 9.00 – 16.00
Perjantai 18.1.2019    klo 9.00 – 16.00
Torstai 14.3.2019       klo 9.00 – 16.00
Perjantai 15.3.2019   klo 9.00 – 16.00
Torstai 25.4.2019      klo 9.00 – 16.00
Perjantai 26.4.2019  klo 9.00 – 16.00
Tiistai 4.6.2019          klo 9.00 – 16.00
Torstai 6.6.2019        klo 12.00 – 16.00

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 9.4. – 20.5.2018.

Kun olet täyttänyt hakulomakkeen, lähetä korkeakoulututkinto- ja työtodistuksesi osoitteeseen johanna.santala-blom@hamk.fi tai postitse osoitteseen HAMK/ Johanna Santala-Blom, PL 230, 13101 Hämeenlinna.

Valinta

HAMK valitsee koulutukseen 10 hakijaa. Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen koulutustarvetta koskevien kysymysten ja työkokemuksen perusteella.

Hinta ja peruutusehdot

Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

Tiesitkö, että koulutus on työnantajalle verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen tehdyistä perutuuksista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Pidätämme oikeuden muuttaa toteutusaikataulua, siirtää koulutuksen aloitusta tai peruuttaa koulutus vähäisen hakijamäärän vuoksi tai muista pakottavista syistä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU