Digitekijä Fast Track - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digitekijä Fast Track
ihmisiä nurmikolla
Digitekijä

Digitekijä Fast Track

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden avulla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus
KESTO  noin 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  30
AJANKOHTA ei tiedossa
TOTEUTUSTAPA monimuotokoulutus
HINTA 950 € (alv 0 %)
HAKUAIKA ei tiedossa

Digitekijä Fast Track

Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus

Koulutuksen kuvaus

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden avulla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan. Koulutus vahvistaa kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen luomista ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä sovelluksia hyödyntäen. Koulutus antaa valmiudet ja taidot työskennellä digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

 

Koulutus toteutetaan Tampereen, Turun, Lapin ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Aloituspaikkoja on yhteensä 40. Koulutus on suomeksi, mutta osa materiaalista ja sertifikaattien suorittaminen ovat englannin kielellä.

 

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

 

Katso vastaukset usein kysyttyihin kymyksiin!

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet:

  • Strateginen muutosjohtaminen digiajassa 5 op
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen 5 op
  • Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa 5 op
  • Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa 5 op
  • Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut 5
  • Verkkokaupan menestyksen kulmakivet 5 op

Opinnot ovat NQF 7 -tasoisia, eli vastaavat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja ja niistä on mahdollista hakea hyväksilukua YAMK-opinnoissa.

 

Lue vuoden 2018-2019 koulutuksen sisällöistä tarkemmin: Digitekijä Fast Track opetussuunnitelma

Toteutus

Koulutus toteutettiin lukuvuonna 2018-2019. Emme järjestä koulutusta vuonna 2020. 

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Kontaktikertojen lisäksi työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Kontaktikertoihin on pääasiassa mahdollista osallistua verkon kautta. 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake. 

Hakulomakkeen täyttämisen jälkeen lähetä korkeakoulututkinto- ja työtodistuksesi osoitteeseen johanna.santala-blom@hamk.fi tai postitse osoitteseen HAMK/ Johanna Santala-Blom, PL 230, 13101 Hämeenlinna.

Valinta

HAMK valitsee koulutukseen 10 hakijaa. Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen koulutustarvetta koskevien kysymysten ja työkokemuksen perusteella.

Hinta ja peruutusehdot

Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen tehdyistä perutuuksista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

 

Tiesitkö, että koulutus on työnantajalle verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

 

Pidätämme oikeuden muuttaa toteutusaikataulua, siirtää koulutuksen aloitusta tai peruuttaa koulutus vähäisen hakijamäärän vuoksi tai muista pakottavista syistä.

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU