Korjausrakentaminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Korjausrakentaminen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennusmies tutkii työkalua

Korjausrakentaminen

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus
KESTO 14 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30
AJANKOHTA21.9.2018 – 9.11.2019
TOTEUTUSTAPAmonimuoto-opiskelu
HINTA1 000 € (alv 0 %)
HAKUAIKAVapaita paikkoja jäljellä

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito on avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun.

Sisältö

  • Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
  • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
  • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
  • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
  • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
  • Työelämälähtöinen projektityö 10 op

Koulutuksen sisällöt on mahdollista hyväksi lukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät suorittaa aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Koulutukseen liittyy 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen projektityö, joka on todellisiin korjaushankkeisiin, kuten rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteutukseen liittyvä.

Keskusteluun ja arviointiin osallistuvat koulutuksen suorittaja, työnantajan edustaja ja koulutuksen järjestäjä. Kouluttaja hyväksyy projektityön aiheen ja laajuuden.

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. HAMKin Hämeenlinnan ryhmään valitaan 20 osallistujaa.

Ajankohta

21.9.2018 – 9.11.2019

Koulutuksen lähipäivät:
21. – 22.9.2018
5. – 6.10.2018
15. – 16.11.2018
14. – 15.12.2018
25. – 26.1.2019
7. – 8.2.2019
23. – 24.3.2019
12. – 13.4.2019
17.5.2019
20. – 21.9.2019
8. – 9.11.2019

Koulutus sisältää 21 lähipäivää. Muutokset päivämääriin ovat mahdollisia.

Hinta

Opiskelijamaksu on 1000 € (alv 0 %). Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

Hakeminen

Vapaita paikkoja jäljellä! Hae sähköisellä lomakkeella.

Hakulomake

Valintaperusteet

Hakemukset pisteytetään ja koulutukseen valinta tapahtuu valintaperusteissa kuvatun pisteytyksen pohjalta. Hakemukseen liittyvät todistukset tarkistetaan koulutuksen ensimmäisellä lähijaksolla.

1. Koulutustarpeen kuvaus ja motivaatio (max. pisteet yhteensä 50)
Kerro nykyisestä toimenkuvastasi ja työtehtävistäsi. Miksi haet koulutukseen? Kuvaile koulutustarvettasi. Arvioi ja perustele miten organisoit opiskelun, työelämän ja muun elämän.

2. Työkokemus (max. pisteet yhteensä 40)
Rakennus- ja kiinteistöalalla hankittu työkokemus
yli 10 vuotta > 40 pistettä
5-9 vuotta > 20 pistettä
2-5 vuotta > 10 pistettä

3. Tutkintotodistus
Korkeakoulututkinto > 10 pistettä

Lisätietoja tästä..

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU