Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus
Nainen pyörätuolissa pöydän ääressä
Nainen istuu pöydän luona pyörätuolissa ja työskentelee hyvillä mielin tietokoneella auringon paistessa ikkunasta sisään.

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, 30 op

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

 

 

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus
KESTO  Noin 15 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 opintopistettä
AJANKOHTA Ilmoitetaan myöhemmin
TOTEUTUSTAPA Monimuotokoulutus verkko-opintoina
HINTA 1500 €, Alv 0 %
HAKUAIKA Ilmoitetaan myöhemmin

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Katso Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen esittelyvideo.

Erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Väestömme ikääntyminen on nopeaa ja tämä tuottaa haasteita terveydenhuollolle. Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen taustalla ovat vaatimukset entistä laadukkaammasta ja teknologiaa hyödyntävistä kotihoidon palveluista.

Kansallisesti kehittämisen keskiössä on sairaalan ulkopuolella tapahtuva hoito ja erityisesti ikääntyneiden kannalta kotihoidon kehittäminen. Digitalisaatio ja hoitoteknologia ovat keskeisiä ratkaisuvaihtoehtoja tulevaisuuden hoidon haasteisiin ja ne tuottavat uusia osaamistarpeita kotihoidossa työskenteleville.

Hyvin arvioitu ja etukäteen suunniteltu teknologian käyttöönotto on mielekäs prosessi niin iäkkäälle ihmiselle, hänen läheisilleen kuin myös kotihoidon työntekijöille. Hyvät teknologiset ratkaisut iäkkään ihmisen kotona tukevat hoitotyötä tekevien työtä ja antavat enemmän aikaa asiakkaan kanssa yhdessä tehtävään välittömään työhön.

Teknologia ei ole ristiriidassa hyvän hoidon periaatteiden kanssa, vaan se on ns.  hyvä renki, ei isäntä.  Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, joka lisää kotihoidossa työskentelevien asiantuntijoiden hyvinvointiteknologian ammatillista osaamista.

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat syventää asiantuntemustasi 
  • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimit asiantutijana yhteisöissä ja verkostoissa 
  • suuntaat vahvempaan asiantuntijuuteen

Kohderyhmä

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille sekä ikäihmisten palveluissa ja tuetun asumisen palveluissa työskenteleville henkilöille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

  • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät, 5 op
  • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta, 5 op
  • Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä, 5 op
  • Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen, 5 op
  • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta, 5 op
  • Kehittämistehtävä, 5 op

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöihin tästä.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella.

Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina ZOOM Online -palvelun kautta. Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista opetuspäiviin.
Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Ajankohta

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Haku ja valintaperusteet

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös henkilökohtaisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0 %).

Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen koko hinnan.

Koulutuksen järjestäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up jatkuva oppiminen.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, S-talo, 13100 Hämeenlinna. Tutustu meihin täällä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: Tietosuoja.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU