Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus
Nainen pyörätuolissa pöydän ääressä
Nainen pyörätuolissa

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, 30 op

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

 

 

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus
KESTO  Noin 15 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 opintopistettä
AJANKOHTA Aloitus tammikuu 2022
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 1500 €, Alv 0 %
HAKUAIKA Haku avautuu 1.5.2021

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa työtä kotihoidossa? Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Katso koulutuksen esittelyvideo.

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat syventää asiantuntemustasi 
  • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimit asiantutijana yhteisöissä ja verkostoissa 
  • suuntaat vahvempaan asiantuntijuuteen

Kohderyhmä

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

  • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät, 5 op
  • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta, 5 op
  • Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä, 5 op
  • Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen, 5 op
  • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta, 5 op
  • Kehittämistehtävä, 5 op

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

Koulutus käynnistyy tammikuussa 2022.

Koulutukseen sisältyy 12 opetuspäivää. Ajankohdat ilmoitetaan  myöhemmin.

Koulutuspaikka

HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, S-talo, 13100 Hämeenlinna. Tutustu koulutuspaikkaan ja kulkuyhteyksiin täällä.

Haku ja valintapäätökset

Haku avautuu ajalle 1.5.–31.10.2021. 

Valintaperusteet

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetutu tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan..

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv = 0 %).

Summan voi tarvittaessa jakaa neljään erään. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen koko hinnan.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU