Koulutusvienti - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutusvienti
Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutusviennin erikoistumiskoulutus - ihmisiä pöydän ääressä katsomassa kameraan

Koulutusvienti

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen, suunnitella ja tuotteistaa palveluita, toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla, tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää tiimimäiseti oman organisaation koulutusvientiosaamista.


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutusviennissä toimivat tai alalle hakeutuvat opettajat, asiantuntijat, projektipäälliköt ja kouluttajat sekä alan yritysten edustajat. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatiosta.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Koulutusviennin erikoistumiskoulutus
KESTO 10 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA3/2018 – 12/2018
TOTEUTUSTAPAProjektimainen kehittäminen
HINTA500 € / osallistuja (ALV 0%)
HAKUAIKA2/2018

Koulutusvienti

Kiinnostaako koulutusvienti, mutta et tiedä kuinka lähteä liikkeelle? Vai oletko jo toiminut koulutusviennin parissa, mutta kaipaat toimintaan systemaattisempaa otetta ja vertaistukea?

Vahvista osaamistasi Koulutusviennin erikoistumiskoulutuksessa.

SEURAAVA HAKU AVATAAN SYKSYLLÄ 2019.
Seuraa sivustoamme tai toimita sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilölle (esa.inget@hamk.fi). Lähetämme tiedon, kun hakuaika alkaa.

 

Koulutusesite 2018 (linkki)

Osaamisvaatimukset

Koulutukselle on laadittu osaamisvaatimukset. Opiskelijan asiantuntemuksen osoittaminen perustuu autenttisiin työnäytteisiin, esimerkkeinä koulutusviennin asiakkaille tehtävät tarjoukset, palvelukuvaukset ja myyntiesittelyt monimuotoisina dokumentteina.

Osaamisalueet:

 1. Koulutusvientihankkeen projektointi ja tuotteistaminen
 2. Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä
 3. Pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
 4. Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittäminen

Koulutuksen teemat ja aikataulu

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Hämeenlinnassa tai muussa erikseen sovittavassa paikassa HAMKin toiminta-alueella.

Lähipäivät 1 & 2: Koulutusvientihankkeen projektointi ja tuotteistaminen 15. – 16.3.2018

 • Koulutusviennin pelikenttä
  •  koulutusviennin käsite ja muodot
  • koulutusvienti liiketoimintana ja palvelutarjooma
  • liidit; kuka on asiakas, organisaatio ja sen taso
 • Koulutusviennin suunnittelu, projektointi ja johtaminen
 • Laadun elementit koulutusviennissä
 • Tuotteistaminen
 • Narratiivin merkitys – tarina tuotteen takana
 • Tuotteen/palvelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lähipäivä 3: Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä 27.4.2018

 • Palveluiden ja ratkaisujen myynti ja markkinointi
 • Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet
 • Kansainväliset myyntineuvottelut käytännössä
 • Kulttuurien eroavuudet viestinnässä ja neuvotteluissa
 • Protokollaosaaminen
 • Sopimuskulttuuri

Lähipäivä 4: Tarjousprosessi 24.8.2018

 • Pitchaus – myy tuotteesi ryhmälle
 • Tarjouspyynnöstä sopimukseen – onnistumisia ja haasteita
 • Kannattavuus, kustannusrakenne ja hinnoittelu
 • Tarjouksen elementit
 • Sopimus

Lähipäivä 5: Pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen 12.10.2018

 • Oppimiskäsitykset meillä ja muualla
 • Oppivan yhteisön rakentaminen paikallisesti soveltuvaksi
 • Erilaiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
 • Verkkopedagogiikan mahdollisuudet oppimisessa

Lähipäivä 6: Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittäminen 3.12.2018

Koulutusvientihankkeen

 • seuranta
 • arviointi ja vaikuttavuus
 • jälkihoito (after sales)
 • tuotteen/palvelun edelleen kehittäminen

Palaute ja Koulutusviennin erikoistumiskoulutuksen kehittäminen.

Toteutus

Osallistujan prosessi perustuu projektimaisesti oman organisaation koulutusvientituotteen, sen osan tai aihion kehittämiseen. Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:

 • lähipäivät
 • webinaarit
 • pienryhmätyöskentely verkossa
 • kehittämistehtävät
 • osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä itsenäinen työskentely

Koulutuksen kielinä ovat suomi ja englanti.

Kouluttajat

Koulutuksen johtajat: Brian Joyce ja Simo Uusinoka HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Teema-asiantuntijat: HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kouluttajat sekä vierailevat asiantuntijat.

Osallistujien valinta

Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään. Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-todistukset ja CV. Lisäksi hakijan vapaamuotoiset, englanninkieliset perustelut hakeutumiselleen lyhyellä, maks. 2 min. videolla.
Osallistumisen edellytyksenä on työnantajan tai oman yrityksen sitoutuminen koulutusvientitoiminnan kehittämiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavoin oma organisaatio on mukana koulutuksen aikana tapahtuvassa kehitystyössä.

Peruutusehdot

Hakeutuminen/ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU