Koulutusvienti - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutusvienti
koulutusviennin erikoistumiskoulutus ihmisia poydan aaressa katsovat kameraan
Koulutusviennin erikoistumiskoulutus - ihmisiä pöydän ääressä katsomassa kameraan

Koulutusvienti

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen, suunnitella ja tuotteistaa palveluita, toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla, tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää tiimimäiseti oman organisaation koulutusvientiosaamista.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutusviennissä toimivat asiantuntijat, projektipäälliköt, kouluttajat ja opettajat ammatillisella toisella asteella, lukioissa, vapaassa sivistystyössä ja perusopetuksessa. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatiosta.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Koulutusviennin erikoistumiskoulutus
KESTO  10 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  30
AJANKOHTA 1.9.2021 - 11.5.2022
TOTEUTUSTAPA Projektimainen kehittäminen
HINTA 660€ / osallistuja (ALV 0%)
HAKUAIKA Hakuaika on päättynyt.

Koulutusvienti

Kaipaatko koulutusvientiin kokonaisvaltaisempaa näkemystä, systemaattisempaa otetta ja vertaistukea? Tule vahvistamaan osaamistasi Koulutusviennin erikoistumiskoulutukseen!

Koulutusesite

Program brochure in English

Koulutukselle laaditut osaamisvaatimukset näet tästä.

Opiskelijan asiantuntemuksen osoittaminen perustuu autenttisiin työnäytteisiin, esimerkkeinä koulutusviennin asiakkaille tehtävät tarjoukset, palvelukuvaukset ja myyntiesittelyt monimuotoisina dokumentteina.

Osaamisalueet:

 1. Koulutusvientihankkeen projektointi ja tuotteistaminen
 2. Pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
 3. Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä
 4. Tarjousprosessi
 5. Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittäminen

Koulutuksen teemat ja aikataulu:

Koulutuspäivät 1 & 2: Koulutusvienti liiketoimintana
Ajankohta: 1.9.2021 klo 12 – 17 ja 2.9.2021 klo 9 – 15

Teemat:
◾ Koulutusviennin käsite ja muodot
◾ Erilaiset asiakkuudet / kumppanuudet
◾ Esimerkkejä koulutusviennin suunnittelusta, projekteista ja johtamisesta

 

Koulutuspäivä 3: Pedagoginen kontekstualisointi
Ajankohta: 12.10.2021 klo 9 – 16

Teemat:
◾Oppimiskäsitykset meillä ja muualla
◾Erilaiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
◾Kulttuurienvälinen kompetenssi

 

Koulutuspäivä 4: Myynti- ja neuvottelutaidot koulutusviennissä
Ajankohta: 1.12.2021 klo 9 – 16.30

Teemat:
◾Co-creation, tuotteistaminen ja narratiivit
◾Palveluiden ja ratkaisujen myynti ja markkinointi
◾Myyntineuvottelut käytännössä

 

Webinaari: 2/2022 (ajankohta tarkennetaan myöhemmin)

 

Koulutuspäivä 5: Tarjousprosessi
Ajankohta: 15.2.2022 klo 9 – 16

Teemat:
◾Tarjouspyynnöstä sopimukseen
◾Kannattavuus, kustannusrakenne ja hinnoittelu
◾Riskienhallinta
◾Sopimus

 

Webinaarit: 3/2022 (ajankohdat tarkennetaan myöhemmin)

 

Koulutuspäivä 6: Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta ja kehittäminen
Ajankohta: 7.4.2022 klo 9 – 16

Teemat:
◾Seuranta
◾Arviointi ja vaikuttavuus
◾Jälkihoito
◾Palvelun ja omien prosessien edelleen kehittäminen

 

Koulutuspäivä 7: Kehittämisprojektien purku
Ajankohta: 11.5.2022 klo 9 – 16

Teemat:
◾Esitykset ja tulevaisuuden suunnitelmien ideointi
◾Koulutuksen palautteet

Toteutus

Osallistujan prosessi perustuu projektimaisesti oman organisaation koulutusvientitoiminnan, koulutusvientituotteen, sen osan tai aihion kehittämiseen. Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:

 • koulutuspäivät
 • webinaarit
 • pienryhmätyöskentely verkossa
 • kehittämistehtävät
 • osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä itsenäinen työskentely

Koulutus ja materiaalit ovat englanniksi, kouluttajat voivat tarvittaessa selventää asioita suomeksi.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti koronatilanne huomioiden lähiopetuksena (Hämeenlinna) ja/tai verkossa/hybridiopetuksena.

Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin ja kannettava tietokone).

Kouluttajat

Kouluttajina HAMK Global Education -toimijoita sekä vierailevia asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeutuminen

Hakuaika on päättynyt. 

Osallistujien valinta

 • Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään.
 • Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-todistukset ja CV.
 • Lisäksi hakijan vapaamuotoiset, englanninkieliset perustelut hakeutumiselleen.
 • Osallistumisen edellytyksenä on työnantajan tai oman yrityksen sitoutuminen koulutusvientitoiminnan kehittämiseen.
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavoin oma organisaatio on mukana koulutuksen aikana tapahtuvassa kehitystyössä.

Osallistumismaksu

660 €/osallistuja (alv. 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia. Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Peruutusehdot

Hakeutuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Hakuajan  päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

 

Koulutusviennin erikoistumiskoulutus toteutetaan osittain yhteistyössä OAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun vastaavan erikoistumiskoulutuksen kanssa.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo
HAMK logo
OAMK logo
Oulun yliopisto loo

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU