Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
Hoitaja käyttää ipadiä
Sairaanhoitaja työssään ipad kädessään

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Koulutuksella saavutetaan tietoperusta, jolla kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveyalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
KESTO  1 vuosi
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 opintopistettä
AJANKOHTA 8.6.2021–31.5.2022
TOTEUTUSTAPA Verkko-opetus
HINTA Maksuton osallistujalle
HAKUAIKA Koulutus käynnissä. Seuraavan toteutuksen haku ajalla 10.1.–13.2.2022.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Koulutus on käynnissä. Seuraavan toteutuksen haku avataan ajalle 10.1.–13.2.2022. Orientaatiopäivä on 30.3.2022.

Tutustu käynnissä olevan koulutuksen tietoihin! Seuraavan toteutuksen tiedot päivittyvät syksyllä tälle sivulle.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Tämän koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on tehty yhteistyössä seuraavien neljäntoista ammattikorkeakoulun kanssa: Diakonia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lab-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

Koulutuksen aikana osoitat osaamisesi sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.

Opiskelijan osaamista digitaalisten palvelujenkehittämisessä arvioidaan kriittisen ajattelun, ongelman ratkaisuosaamisen, päätöksen teon sekä kehittämisosaamisen näkökulmista.

Kohderyhmät

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulutukinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat 

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit ja fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainuutujen ammattaryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja ne henkilöt, jotka miettivät alanvaihtoa.

Laajuus

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Erikoistumiskoulutus on osallistujalle maksuton.

Sisältö ja tavoitteet

Erikoistumiskoulutus muodostuu neljästä toisiaan täydentävästä moduulista:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Opiskelija kehittää tässä kokonaisuudessa tiedonhallinnan ja sote-digitaalisten palvelujen käyttöön sekä kehittämiseen edellytettävää osaamista. Opiskelija valitsee henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan (HOPS) osaamisprofiiliinsa sopivia ja täydentäviä opintoja alla olevista opintojaksoista:

 • Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen (2 op)
 • Tiedolla johtamisosaaminen (2 op)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen (2 op)
 • Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä (2 op)
 • Eettinen osaaminen (2 op)
 • Verkkovuorovaikutus (2 op)
 • Verkko-ohjausosaaminen (2 op)

2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

3. Vapaa valintaiset sisällöt 5 op

4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Lue koulutuksen sisältöjen ja tavoitteiden tarkemmat kuvaukset linkkilistalta.

Toteutustapa

Erikoistumiskoulutus järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Aikataulu

Käynnissä oleva koulutus toteutetaan aikavälillä 8.6.2021–31.5.2022. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi halutessaan tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta. Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021. Koulutus sisältää kontaktiopetusta verkossa seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista): 26.8., 7.9., 5.10., 12.10., 26.10., 9.11., 16.11., 30.11., 14.12.2021 sekä 18.1., 25.1., 15.2. ja 10.5.2022.  Koulutuksen päätöspäivä on 31.5.2022. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Seuraavan toteutuksen aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeminen

Hakuaika käynnissä olevaan koulutukseen oli 29.3.–16.5.2021. Seuraavan toteutuksen hakuaika ilmoitetaan syksyllä.

Hakulomakkeelle kirjautuminen tapahtuu suomi.fi-tunnistuksen kautta vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla.

Kirjautumisen jälkeen täytä hakulomake ja liitä mukaan pyydetyt liitteet:

 • Kopio tutkintotodistuksesta (ammattikorkeakoulu-, tai muu korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto), joka mahdollistaa erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen.
 • CV eli ansioluettelo, josta ilmenee työkokemuskertymä.

Valintaperusteet ja valintapäätökset

Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa ensimmäiselle toteutuskerralle/korkeakoulu. Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot työkokemuksesta, opiskelumotivaatiosta ja pohdintakysymysten vastauksista. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Valintapisteytys valintakysymyksistä ja työkokemuksesta:

 • työkokemuksesta saa 0-2 pistettä
 • opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3
 • sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 pistettä
 • opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 pistettä
 • korkeakoulututkinnon jälkeisenstä työkokemuksesta 0-2 pistettä

Hakulomakkeessa olevat kysymykset:

 • Motivaatiokysymys (enintään 3 pistettä): Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (0-3p.)
 • Opiskelun, työn ja muun elämän yhteensovittaminen (enintään 2 pistettä): Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro, (mikäli olet työssä) miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen kakeutumiseen. (0-2 p.)
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintatehtävä (enintään 3 pistettä): Pohdi, millaista sosiaali- ja terveysalan digitalisaation osaamista tarvitset tulevaisuudessa. (0-3 p).
 • Erikoistumiskoulutukseen oikeuttavan tutkinnon jälkeinen työkokemus. Valitse valikosta määrä: 0-2 vuotta=0 p., 2-5 vuotta=1 p., yli 5 vuotta=2 p. (Mikäli sinulla on myös muuta työkokemusta, niin kerro siitä seuraavassa Lisätieoja hakemukseeni -kentässä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 24.5.2021 ja paikka tulee ottaa vastaan 31.5.2021 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 24.5.2021. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto valinnasta sähköpostitse viimeistään 1.6.2021. Heidän tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 6.6.2021 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottamisen ohje lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli koulutukseen hyväksytty ei erikseen vahvista paikan vastaanottamista määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen opiskelupaikastaan.

Koulutuksen järjestäjä

HAMK Up jatkuva oppiminen. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU