Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
Hoitaja työskentelee mobiililaitteella
Sairaanhoitaja työskentelee mobiililaitteella

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, kuten sairaanhoitajille, sosionomille tai fysioterapeuteille sekä aiemman sote-alan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutukseen voivat osallistua myös muiden alojen, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus on avoin myös edellä mainittujen ammattiryhmien työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alle oleville työntekijöille tai henkilöille, jotka miettivät alan vaihtoa.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
KESTO  14 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 opintopistettä
AJANKOHTA 30.3.2022–31.5.2023
TOTEUTUSTAPA Verkko-opetus
HINTA Maksuton osallistujalle
HAKUAIKA Haku päättyi 13.2.2022

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Ensimmäinen erikoistumiskoulutus on käynnissä. Toinen toteutus käynnistyy 30.3.2022. Opiskelupaikat ovat täynnä. Molemmat koulutukset ovat maksuttomia osallistujalle.

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

  • haluat syventää asiantuntemustasi
  • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
  • suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.

Kenelle

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville henkilöille, joilla on sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto esimerkiksi sairaanhoitaja, sosionomi tai fysioterapeuteutti. Koulutukseen voivat osallistua myös muiden alojen, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus on avoin myös edellä mainittujen ammattiryhmien työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alle oleville työntekijöille tai henkilöille, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutuksen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Toteutus verkko-opintoina

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on 14 kuukautta. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. 

Ajankohta

Erikoistumiskoulutus toteutetaan ajalla 30.3.2022–31.5.2023.

Webinaarit verkossa:

Orientaatiopäivä opintoihin:
30.3.2022 klo 9.00–15.00 (kaikille pakollinen)

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija, 10 op, (osallistuminen opiskelijan kurssivalintojen mukaan):
12.4.2022 sekä 17.5.2022 Verkkovuorovaikutus
12.4.2022 sekä 17.5.2022 Verkko-ohjausosaaminen
27.9.2022 sekä 1.11.2022 Eettinen osaaminen
27.9.2022 sekä 1.11.2022 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen
29.11.2022 Tiedolla johtamisosaaminen
29.11.2022 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä
7.2.2023 sekä 14.3.2023 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen
7.2.2023 sekä 4.3.2023 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen

 

Palvelumuotoilu, 5 op:
23.8., 12.9., 13.9. ja 3.10.2022

 

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä, 10 op:
6.10.2022 Alkuinfo, aihejako
15.11.2022 Ideaseminaari
26.01.2023 Suunnitelmaseminaari
25.04.2023 Loppuseminaari

 

Vapaavalintaiset opinnot, 5 op, voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Hinta

Erikoistumiskoulutus on osallistujalle maksuton.

Haku 

Hakulomake avautuu tälle verkkosivulle ajalle 10.1.2022–13.2.2022.

Hakulomakkeelle kirjautuminen tapahtuu suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautumisen jälkeen täytä hakulomake ja liitä mukaan liitteet selkeinä kuvina tai skannuttaina:

  • CV (ansioluettelo), josta ilmenee työkokemuskertymä
  • kuva tutkintotodistuksesta sekä sen liitteistä. 

Valinta

Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa. Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot työkokemuksesta, opiskelumotivaatiosta ja pohdintakysymysten vastauksista. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Valintapisteytys valintakysymyksistä ja työkokemuksesta:

  • työkokemuksesta saa 0-2 pistettä
  • opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3
  • sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 pistettä
  • opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 pistettä

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 25.2.2022, jonka jälkeen opiskelupaikka tulee joko ottaa vastaan tai perua viimeistään 4.3.2022.

Myös varasijoille valituille ilmoitamme varasijasta 25.2.2022. Mikäli opiskelupaikkoja vapautuu, otamme varasijan mukaisessa järjestyksessä yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2022. Opiskelupaikka tulee tiedon saapumisen jälkeen joko ottaa vastaan tai perua mahdollisimman pian.

Koulutuksen järjestäjä

HAMK Up jatkuva oppiminen. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lab-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia,

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU