Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöisiä ohjaustaitoja sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus
KESTO  9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  30 op
AJANKOHTA Ilmoitetaan myöhemmin
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 1500 € (ALV 0%)
HAKUAIKA Ilmoitetaan myöhemmin

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus on päättynyt. Seuraavan toteutuksen ajankohta on avoin.

Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Koulutuksen tarkoitus

Koulutus vastaa terveydenhuollon avopalveluiden ja akuuttihoitotyön osaamisen lisäämiseen tarpeeseen. Sen tarkoituksena on myös vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kolme moduulia.

Mooduli 1. Sairaanhoitajan kliinen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op

Moduuli 2. Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op

Moduuli 3. Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukee lähiopetus (simulaatiot, asiantuntijaluennot ja erilaiset harjoitukset), verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentely ja yksilöohjaus. Oppimistehtävät liittyvät käytännön työtehtäviin ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

Koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Opetuspäiviä on 12 kpl.

Haku ja valintaperusteet

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan. 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 euroa, (ALV 0%). Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Koulutuksen järjestäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up jatkuva oppiminen

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Hyvinvointiosaamisen yksikkö, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu täällä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: Tietosuoja.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU