Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöisiä ohjaustaitoja sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus
KESTO  9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  30 op
AJANKOHTA 10.9.2019 – 20.5.2020
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 1500 € (ALV 0%)
HAKUAIKA Koulutus on päättynyt

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Koulutuksen tarkoitus

Koulutus vastaa terveydenhuollon avopalveluiden ja akuuttihoitotyön osaamisen lisäämiseen tarpeeseen. Sen tarkoituksena on myös vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kolme moduulia.

Mooduli 1. Sairaanhoitajan kliinen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op

Moduuli 2. Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op

Moduuli 3. Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan HAMKissa, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä, osoitteessa Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukee lähiopetus (simulaatiot, asiantuntijaluennot ja erilaiset harjoitukset), verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentely ja yksilöohjaus. Oppimistehtävät liittyvät käytännön työtehtäviin ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 10.9.2019 – 20.5.2020. Lähiopetuspäiviä on 12 kpl.

Koulutuksen lähiopetuspäivät HAMK:ssa ovat 10.–11.9.2019, 9.10., 20.11., 11.12.2019 ja 21.–22.1.2020, 19.2., 24.–25.3, 22.4. ja 20.5.2020.

Haku ja valinta

  • Koulutus on päättynyt. 

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 euroa, (ALV 0%). Summan voi tarvittaessa jakaa useampaan erään. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU