Uraohjauksen erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille mm. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä kaikkien muiden taustaorganisaatioiden ohjaushenkilöstölle (kuten TE-hallinto ja uraohjauspalveluja tarjoavat yritykset). Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
KESTO  10 kk
LAAJUUS  (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA 13.3. - 15.11.2023
TOTEUTUSTAPA Verkko-opiskelu
HINTA 1950 €
HAKUAIKA 1. - 14.12.2022

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

 

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:
Uraohjauksen perusta 5 op
     Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
     Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op
     Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
     Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
     Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
     Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op
     Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
     Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Koulutus- ja ohjauspäivät

  • 13. – 14.3. koulutuspäivä (kaikkien ryhmien yhteinen 14.3.) 
  • 27.3. koulutuspäivä
  • 19.4. koulutuspäivä
  • 30.5. koulutuspäivä
  • 6.9. koulutuspäivä
  • 26.9. koulutuspäivä
  • 11.10. koulutuspäivä
  • 14. – 15.11. (kaikkien ryhmien yhteinen verkostopäivä 14.11.)

Koulutuspäivät toteutetaan verkossa klo 9-16.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat KM, väitöskirjatutkija Päivi Pukkila, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulusta sekä FT Päivi-Katriina Juutilainen ja KT Kalle Vihtari Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulusta. Katso kouluttajien esittelyt sivun reunasta.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika 1. – 14.12.2022

Haku koulutukseen käynnistyy ja hakulomake avautuu JAMKin sivuille 1.11.2022. Hakuaikaa on jatkettu 14.12.2022 saakka. Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeessa ilmaiset, minkä ryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. 

Hakulomakkeeseen liitetään 1. Tutkintotodistus/-todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi.

Valintaperusteet

  1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. 
  2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valinta opintoihin perustuu 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hinta

Koulutus toteutetaan kokonaan maksullisena, koska toteutukseen ei ole erillistä rahoitusta.  Koulutuksen hinta on 1 950 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Lue lisää

Jaakko Helanderin blogi; Uraohjauksen erikoistumiskoulutus tuottaa uudenlaista osaamista työelämän tarpeisiin

 

Katriina Juutilainen

FT Päivi-Katriina Juutilainen toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vastuualueenaan opinto-ohjaajakoulutus ja ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Päivi-Katriinan asiantuntijuusalueita ovat opinto- ja uraohjauksen kehittäminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäminen oppilaitoksissa sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen ohjauksellinen kehittäminen. Näihin teemoihin liittyy myös hänen väitöskirjatutkimuksensa.

Päivi Pukkila

KM, väitöskirjatutkija Päivi Pukkila toimii lehtorina HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa sekä opinto- ja uraohjauksen kehittämis- ja tutkimushankkeissa sekä täydennyskoulutuksissa. Päivi valmistelee väitöskirjaa monialaisesta yhteistyöstä ja ohjauksesta. Muita asiantuntijuusalueita ovat muun muassa opinto- ja uraohjauksen teoreettiset lähtökohdat sekä ohjauksen menetelmä- ja vuorovaikutusosaaminen.

Kalle Vihtari

KT Kalle Vihtari toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vastuualueenaan opinto- ja uraohjaajakoulutus ja ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Kallen asiantuntijuusalueita ovat opinto- ja uraohjauksen kehittäminen, aikuisten opinto- ja uraohjaus, vihreään siirtymään liittyvät teemat, pohjoismaiden opinto- ja uraohjauksen ulottuvuudet sekä kerronnallinen tutkimusmenetelmä. Kallen väitöskirjatutkimus käsitteli aikuisopiskelijoiden uratarinoita.

Hämeen ammattikorkeakoulu