Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus
People with notepad
Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Kaipaatko päivitettyä tietoa, taitoa ja välineitä erityisen tuen opetus- ja ohjaustehtäviin? Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksessa kehität ja syvennät ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Tavoitteena on laaja-alainen ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen asiantuntijuus, opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen ja alan kehittäminen laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

KENELLE SUUNNATTU?

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto.

Osallistujalta edellytetään työkokemusta vaativan erityisen tuen ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen alalta. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus
KESTO  12 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA tammikuu 2021 – tammikuu 2022
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opetus
HINTA Osallistujille maksuton
HAKUAIKA 1.10.2020 - 31.10.2020

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut (Haaga-Helia AMK, HAMK, JAMK, OAMK ja TAMK) käynnistävät vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen tammikuussa 2021. Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen täältä.

Toteutus ja sisältö

  • Vaativan erityisen tuen perusteet 4 op
  • Oppimisen ja kuntoutumisen tuki 6 op
  • Vaativan erityisen tuen asiantuntijana kehittyminen 18 op
  • Valinnaiset opinnot 2 op

Kouluttajina toimivat ammatillisten opettajakorkeakoulujen erityisopettajakoulutusten sekä kuntoutusalan asiantuntijat ja vaativan erityisen tuen toteuttajat. Järjestöjen ja muiden tahojen erityisasiantuntemusta hyödynnetään koulutuksessa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä monialaisten kentän toimijoiden ja vaativan erityisen tuen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista  erityisavustuksella. 30 opintopisteen kokonaisuus on opetuskustannuksiltaan maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen aloitusseminaari ja väliseminaari järjestetään Tampereella 19.-20.1.2021 ja 17.-18.8.2021.

Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi ohjauswebinaareja, oppimispiirityöskentelyä, kehittämistehtävä, yksilöllisiä opintopolkuja sekä harjoittelua vaativan erityisen tuen kentällä. Opiskelija valitsee itselleen omasta lähipiiristään mentorin, jonka kanssa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymistä suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan. Koulutus päättyy loppuseminaariin tammikuussa 2022.

Hakuaika 1.10. – 31.10.2020

Ilmoittaudu tästä

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU