FASE - Koulutukset - Hämeen ammattikorkeakoulu
FASE – Koulutukset
Hämeen ammattikorkeakoulu
FASE kaksi ihmistää seisoo rakennuksen edessä.

FASE – Koulutukset

Koulutukset

Kaikki voivat kehittää omaa osaamistaan huippuunsa suhteutettuna omiin tiedollisiin ja taidollisiin lähtökohtiinsa ja tavoitteisiinsa.

Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikkaa voit opiskella joko verkkototeuksena tai monimuotoisesti. Verkkototeutus on yksilökeskeinen ja se soveltuu hyvin kaikkien alojen ja eri oppilaitosten opettajille ja ohjaajille. Monimuotoista toteutusta tuotamme tällä hetkellä vain tilauksesta oppilaitoksille räätälöitynä paketina.

Huippuosaamisen pedagogiikka (10 op) verkkototeutus

Haluatko kehittää taitojasi ohjata tulevaisuuden huippuosaajia?
Haluatko mukaan Skills-toimintaan tai hyödyntää ammattitaitokilpailuja aiempaa tehokkaammin omassa työssäsi?
Koetko haasteelliseksi ohjata erilaisia oppijoita kohti kiihtyvässä muutoksessa olevaa työelämää?

Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka -valmennus on suunnattu ammatillisille opettajille, ohjaajille sekä työpaikkaohjaajille. Valmennusohjelman tavoitteena on tukea opettajien ja ohjaajien ammatillista kasvua tulevaisuuden huippuosaajien ohjaajana.  Valmennusohjelmaan osallistumalla tai muilla tavoilla hankittu osaaminen osoitetaan Ammatillisen huippuosaamisen kehittäjä -osaamismerkillä. Osaamismerkki myönnetään hakemuksesta, kun valmennusohjelmaan kuuluvien kolmen teeman osamerkit on suoritettu.

Valmennuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu, Finnish Academy for Skills Excellence. Valmennus tapahtuu verkkototeutuksena Moodle-ympäristössä.

Huippuosaamisen pedagogiikka (10 op) –valmennus muodostuu kolmesta teemasta, joille osallistuja voi osallistua oman valintansa mukaisesti.

Valmennusohjelmaan kuuluvat teemat ovat:

Teema 1

Vahvuuksien tunnistaminen. Osaan tunnistaa sekä tukea yksilöllisiä
vahvuuksia ja erilaisia lahjakkuuksia (3 op).
Teeman suoritusaika on 20.1.2020-6.3.2020.
Jos olet jo aloittanut kouluttautumisesi teemasta 2 tai 3, saat täydennettyä
valmennusohjelman osallistumalla teema ykköseen.
Vastuukouluttajat: Päivi Pynnönen ja Simo Uusinoka

Teema 2

Valmennusyhteisön rakentaminen. Yhteisöllisyys ja luottamus.
Osaan rakentaa oppimisyhteisön ja luottamuksellisen valmennussuhteen (3 op).
Teeman suoritusaika on 9.3.2020-17.4.2020.
Vastuukouluttaja Pirjo Tuominen.

Teema 3

Kilpailujen hyödyntäminen. Osaan soveltaa ja hyödyntää kilpailutoimintaa
omassa työssäni (4 op).
Teeman suoritusaika on 20.4.2020-29.5.2020.
Vastuukouluttaja Kati Pakkala.

Valmennuksen esite

Hinta

Huippuosaamisen pedagogiikka (10 op) –valmennus on maksullista täydennyskoulutusta. Yhden teeman hinta on 300€ + alv 24%/osallistuja. Osallistuja voi valita miten moneen teemaan hän osallistuu, Ammatillisen huippuosaamisen kehittäjä– osaamismerkki myönnetään, kun kaikki kolme
teemaa on suoritettu hyväksytysti. Laskutamme kunkin teeman
erikseen omalla laskulla.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut

Ilmoittautuminen

hanna.lindroos@hamk.fi

Tiedustelut

pirjo.tuominen@hamk.fi

 

Kunkin teeman toteuttaminen edellyttää riittävästi ilmoittautuneita.

Monimuotoinen Huippuosaamisen pedagogiikka (10 op) -toteutus

Koulutamme tilauksesta ryhmiä myös monimuotoisesti. Voit pyytää tarjouspyynnön lähettämällä sähköpostin akatemian assistentille Hanna Lindroosille (hanna.lindroos@hamk.fi). Tarjouspyyntö EI ole sitova. (Osoitetta voidaan käyttää vain tämän koulutuksen viestinnässä.)

Koulutus perustuu Voimaantumisen kehitysohjelmaan. Ammatillisen kasvun prosessi kestää koko opiskeluajan.

​​​Orientoiva osuus

Ennakkotehtävä 

Miksi olen mukana koulutuksessa / valmennustoiminnassa?

Lähipäivä 1/4

Teemat: oma ammatillinen kasvu, valmentamisen ideologia ja pedagogiikka

Valmennus / kehittämishankkeen käynnistäminen Hanke on prosessi, joka jatkuu koko koulutuksen ajan verkostokartalla.

Etäjakso / Etätyö

Miksi olen mukana koulutuksessa / valmennustoiminnassa omien ”valmennettavien” kanssa?
Syventävä osuudet

Lähipäivä 2/4

Teemat: kilpailutoiminta ja joustavat opintopolut

 • Oma ammatillisen kasvun prosessi jatkuu
 • Etäjakson palaute
 • Luottamussuhteen synnyttäminen: opettajaopiskelija / valmentaja-valmennettava
 • Ammattitaitovalmennus
 • Valmennus / kehittämishankkeen työstäminen ohjatusti​

Mahdollinen tutustuminen Taitaja-finaalitapahtumaan
Omatoiminen matka Taitaja-tapahtumaan ja osallistuminen HAMK FInnish Academy for Skill Excellence Huip​puosaamisen pedagogiikan VIP-kierrokselle.

Lähipäivä 3/4

Teemat: osaamisen tunnistaminen ja arviointi

 • Valmentaja-identiteetti
 • Kilpailutoiminnan hyödyntäminen omassa oppilaitoksessa ja alalla
 • Verkostoituminen
 • Innovatiivisten mallien kokeilu
 • Valmennus / kehittämishankkeen työstäminen ohjatusti

Ennakkotehtävä

Valmiiksi tehdyn valmennus / kehittämishankkeen lähettäminen kouluttajalle.

Lähipäivä 4/4

Teemat: tutkimus ja kilpailutoiminnan kansainvälisyys

 • Palaute valmennus/kehittämishankkeesta
 • Ammatti-identiteetti syvenee
 • Oma valmennusfilosofia
  • sen juurruttaminen arkeen
  • jatkokehittäminen
  • uuden luominen
  • parastaminen

Lähipäivän kutsuvieraat alustuksineen

Ohjelmassa käytettäviä ohjaus- ja koulutus-menetelmiä ovat

 • henkilökohtainen ohjaus
 • rikastava vuorovaikutus
 • vuorovaikutteiset menetelmät
 • pienryhmätyöskentely
 • yhteistoiminnallinen oppiminen.

Huippuosaamisen pedagogiikka -koulutuksen vaikutukset ovat

 • oman osaamisen kehittyminen
 • intoa opetustyöhön
 • tutkintojärjestelmän toimivuus lahjakkaiden, potentiaalisten huippuosaajien osalta
 • henkilökohtaistaminen
 • verkostojen vahvistaminen
 • elinikäisen oppimisen avaintaitojen huomioiminen ohjauksessa

Toteutusmallit

 • Valtakunnallinen monialainen tai oppilaitoskohtainen monialainen
 • Hämeenlinnassa tai tilaajan omalla toimialueella / Hämeenlinnassa tai tietyllä seutukunnalla

Taitaja-lajivastaavakoulutus

Lajivastaavien kouluttaminen tehtäviinsä on eräs päätehtävistämme. Koulutuksen kautta varmistetaan Taitaja-laatua ja kehitetään kansallista ammattitaitokilpailutoimintaa. Lajivastaavien koulutukset ovat kutsukoulutuksia lajivastaavan tai varalajivastaavan tehtäviin valituille.

Lajivastaavien koulutus Taitaja2022 -kilpailuihin Poriin alkaa syksyllä 2020. ​

Taitajassa näytetään osaamista yli 40 eri lajin osalta. Jokaisessa lajissa on omat tehtävät ja arviointikriteerit. Lajeilla on kuitenkin myös paljon yhteistä, joka kaikkien mukana olevien toimijoiden on hyvä tietää. Testaa sinäkin miten hyvin tunnet Taitajan sääntöjä ja yleisiä periaatteita. TESTIIN pääset tästä.

Lajivastaavakoulutus, Helsinki, Taitaja2017

Lajivastaavakoulutus, Tampere, Taitaja2018

Lajivastaavakoulutus, Jyväskylä, Taitaja2019

Ohjelma tulossa.

Worldskills/Euroskills-Eksperttikoulutus

Eksperttikoulutuksen kautta ammattitaidon maajoukkue saa vuosittain kilpailijoiden tueksi ekspertit kuhunkin lajiin johon Suomi osallistuu. Ekspertti on oman lajinsa ja koulutusalansa asiantuntija ja toimii kilpailussa tuomarina. Hän on useimmiten tavallinen opettaja, joka on motivoitunut kehittämään alansa koulusta ja omaa ammatillista osaamistaan.

Skills Finland valitsee ekspertit oppilaitosten​ tekemien ehdotusten perusteella.​

Parhaillaan koulutamme eksperttejä EuroSkills 2020 -kilpailuihin. EuroSkills Graz 2020 -kilpailu järjestetään Itävallassa 16.–20.9.2020.

Ekspertin tehtävä on tärkeä. Markku Räty vastaa Juha Liiten kysymyksiin siitä seuraavasti:

Ekspertin toimenkuva – haastattelun kooste

Eksperttikoulutus EuroSkills 2018, Budapest, Unkari

Eskperttikoulutus WorldSkills 2017, Abu Dhabi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

7.2.2017 Uusille eksperteille suunnattu perehdystyspäivä (HAMK, Hämeenlinna)

Eksperttikoulutus WorldSkills 2017 ohjelma (.pdf)

Cooking (.pdf)

Eksperttikoulutus EA (.pdf)

FASE esittely 7.2.2017 (.pdf)

Lajipäällikkö Ekspertin tukena (Outi Nieminen) (.pdf)

WordlSkills2017 Abu Dhabi eksperttivalmennus (Pirjo Tuominen) (.pdf)

16.3.2017 Uusille eksperteille suunnattu perehdytyspäivä (Helsinki, Stadin ao)

WorldSkills2017 Eksperttikoulutus 16.3. ohjelma (.pdf)

6.4.2017 Lähipäivä/maajoukkueleirin yhteydessä

WorldSkills2017 Eksperttikoulutus 6.4. ohjelma (.pdf)

8.-9.6.2017 Lähipäivä/maajoukkueleirin yhteydessä

WorldSkills2017 8.-9.6. ohjelma (.pdf)

WorldSkills2017 Hannu Immonen (.pdf)

WorldSkills2017 Tia Isokorpi (.pdf)

31.8.2017 Toteutetaan etänä

22.9.2017 Lähettämistilaisuus ja leiri

Harri Hautala, ekspertin puhe (.pdf)

17.11.2017 Palkitsemistilaisuus ja palauteleiri

Palkitsemistilaisuus ja palauteleiri 17.11. ohjelma (.pdf)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU