Avoimet opinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoimet opinnot
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita Visamäessä

Avoimet opinnot

Opintoja avoimen kautta?

HAMKin avoimet opinnot on mahdollisuus Sinulle, joka haluat – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta – suorittaa ammattikorkeakouluopintoja.

Avoimet opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat opiskella korkeakoulutasoisia opintoja. Avoimilla opinnoilla pyritään edistämään elinikäistä oppimista. Ne voivat olla alku tutkinto-opinnoillesi, voit kehittää niiden avulla ammattitaitoasi tai päivittää jo olemassa olevaa osaamistasi. Verkkototeutukset sopivat niille, jotka haluavat opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki HAMKin avoimet opinnot ovat osia ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opinnoista. Yksittäiset opintojaksot ja moduulit sopivat niille, jotka haluavat opiskella pienempiä opintokokonaisuuksia. Avoimet opinnot eivät johda suoraan ammattikorkeakoulututkintoon. Mikäli haet myöhemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen, suoritetut opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa sen voimassa olevan osaamiskuvauksen mukaisesti. Opiskelijaksi hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä ja avoimiin opintoihin on rajattu määrä paikkoja. Sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittavan pitää soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. Katso lisätietoja hakijan vaaditusta terveydentilasta.

HAMKin opiskelijan opiskelu avoimessa AMKissa opinto-oikeusajan päättymisen jälkeen

HAMKin opiskelijan on mahdollista siirtyä opiskelemaan tutkinnostaan puuttuvia opintoja välittömästi jatkoajan päättymisen jälkeen. 31.8.2019 mennessä aloittava voi opiskella ensimmäisen lukukauden maksutta. Maksuttomasta lukukaudesta luovutaan ja 1.9.2019 lähtien opiskelu on maksullista. Opinnoista laskutetaan joko 10€/opintopiste tai 300€ lukuvuosi.

Kuinka ilmoittaudun avoimeen jatkamaan opintoja?

 • Sovi avoimessa suoritettavista opinnoista opinto-ohjaajan kanssa
 • Ilmoittaudu opintosihteerille sähköpostitse ja kerro mitä opintoja suoritat

Huomaathan, että avoimen AMKin opiskelijana saat uuden opiskelijanumeron. Lisätietoja käytänteistä saat koulutuksesi opolta.

Huomioi avoimissa opinnoissa

 1. Avointen opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.
 2. Tarkasta suunnittelemiesi opintojen toteutussuunnitelmasta aikataulu ja paikka ennen ilmoittautumista, koska ilmoittautuminen on sitova!​ Monet opinnot järjestetään päiväaikaan ja arkisin.
 3. Sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittavan pitää soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta, lisätietoja Hakijan terveydentila.
 4. Avoimien opintojen paikkoja on vain muutama ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin sähköpostilla. Huomaa, että sähköpostiviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita hyväksymistä, vaan saat koulutuksesta tiedon sähköpostissa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et saa viestiä, ota yhteyttä opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin.
 5. Opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen koulutusten sisältöihin ja pitää itse huolta siitä että hän saa kaiken tarvittavan tiedon.
 6. Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK -tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.
 7. Avoimen AMKin opiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle.
 8. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Korkeakouluopiskelu edellyttää myös tieteellisen ajattelun kehittymistä ja usein vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa.
 9. Avoimen amkin opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat

Voit opiskella avoimen AMKin opiskelijoille varatuilla opiskelijapaikoilla tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä tai ens​isijaisesti avoimen opiskelijoille suunnatuissa erillistarjontaryhmissä.

Tutustu avoimien opintojen ajankohtaiseen tarjontaan opintotarjontataulukossa »​

Löydä ajankohtainen opetustarjonta järjestelemällä taulukkoa toteutusajankohdan mukaan, sekä haluamillasi hakuehdoilla, esimerkiksi opetuskieli ja koulutus. Osassa opintoja opiskelija voi valita suorituskielen, jolloin opinnon opetuskielen kohdalla on suomen- ja englanninkielistä toteutusta tarkoittavat lippukuvakkeet. Voit tutustua sinua kiinnostavan opinnon toteutussuunnitelmaan klikkaamalla haluamaasi toteutusta. Huomaa, että avoimen AMKin opinnoille ilmoittaudutaan toteutussuunnitelman ilmoittautumisajasta poiketen HAMKin avoimen AMK:n ilmoittautumisaikoina. Ilmoittautumislomakkeen linkki on auki tällä samalla sivulla kohdassa ”Ilmoittautuminen avoimiin opintoihin”, silloin kun opinnoille on mahdollista ilmoittautua. HAMKin tutkinto-opiskelija ilmoittautuu HAMKin omille opinnoille Pakissa.

Lukuvuoden 2019-2020 avoimien opintojen ilmoittautumisajat:

 • 1.-15.8.2019 syksyn avoimet opinnot
 • 7.-18.10.2019 lisäilmoittautumisaika myöhemmin syksyllä (28.10.-20.12.2019) toteutettaville avoimille opinnoille
 • 2.-15.12.2019 kevään avoimet opinnot
 • 17.2.-28.2.2020 lisäilmoittautumisaika myöhemmin keväällä (16.3.-8.5.2020) toteutettaville avoimille opinnoille

Nonstop-toteutuksille voi lisäksi ilmoittautua ilmoittautumisaikojen ulkopuolella opintosihteeriltä (opiskelijapalvelut(at)hamk.fi) saatavalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Avoimiin opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikoina alempana näkyvän linkin kautta. Tarkasta ennen ilmoittautumista opinnon alkamisajankohta ja tutustu toteutussuunnitelmaan. Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumislomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina. Saat ilmoittautuessasi sähköpostiisi viestin, joka kertoo että ilmoittautuminen on otettu vastaan. Huomaa, että viesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita, että ilmoittautumisesi on hyväksytty. Varmista, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein.

Opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä saat sähköpostitse viestin, joka kertoo onko ilmoittautumisesi hyväksytty. Viestissä on varmistus opintojakson alkamisesta ja se sisältää tarkempia tietoja käytännön järjestelyistä, tai tiedon opintojakson mahdollisesta peruuttamisesta. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa ilmoittautumisajan päätyttyä, ota yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin (ks. yhteystiedot).​

Ilmoittautuminen perutaan aina kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, koulutuksen opintosihteerille (ks. Peruutusehdot​).

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittaudu AVOIMILLE OPINNOILLE tästä >>

Ilmoittautuminen alkaa klo 08:00 ja päättyy 23:59.

Sulje kyselyn välilehti kun olet lähettänyt avoimien opintojen ilmoittautumisen.

Muina aikoina voit ottaa yhteyttä suoraan opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin.

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

Mikäli et löydä etsimääsi opintoa, ota yhteyttä sinua kiinnostavaan koulutuksen yhteyshenkilöön ja kysy lisää henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja ohjauksen mahdollisuuksista (opintojen ohjaajat ja yhteystiedot).

Opettajan nimen löydät kunkin opinnon kohdalta toteutussuunnitelmasta.

Ilmoittautumislomake on avoinna tällä sivulla Ilmoittautuminen avoimiin opintoihin – kohdassa ilmoittautumisaikoina.

Lisätietoa ilmoittautumisesta saat koulutusten opintosihteereiltä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU