Valintakokeet ja ennakkoaineistot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Valintakokeet ja ennakkoaineistot
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita valintakokeessa

Valintakokeet ja ennakkoaineistot

Tietoa valintakokeista ja ennakkoaineistoista

Valintakokeet HAMKissa

Jos olet hakenut monimuotototeutuksiin tai päivätoteutuksiin, joissa tehdään esivalintaa, sinulle lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta. Tarkka kellonaika ja paikka sekä tiedot valintakokeessa tarvittavista välineistä kerrotaan valintakoekutsussa. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoitathan siitä hyvissä ajoin hakijapalveluihin.

Valintakoekutsuja ei lähetetä luonnonvara-alan koulutuksien eikä tekniikan ja liikenteen alan,  hevosalan liiketoiminnan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn päivätoteutuksien valintakokeisiin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä HAMKin valintakokeessa, tee kirjallinen hakemus tarvitsemistasi erityisjärjestelyistä. Toimita hakemus 10.4.2019 mennessä HAMKin hakijapalveluihin:  HAMK hakijapalvelut,  PL 225, 13101 Hämeenlinna.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Sinulle ilmoitetaan järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä ennen valintakoetta.

Erityisjärjestelyt sosiaali- ja terveysalan esivalinta- ja valintakokeissa

Lue ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen valtakunnalliselta infosivulta.

Suomen kielen koe

HAMK voi järjestää suomen kielen kielikokeen niille hakijoilleen, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan:

 • peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa.
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Kielikoetta ei järjestetä hakijoille, joiden äidinkieli on ruotsi ja jotka ovat saaneet toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8). Kielikoetta ei myöskään järjestetä hakijalle, joka on suorittanut yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen kokeen ja saavuttanut siinä vähintään tason neljä (4).

Kielikoe järjestetään valintakokeiden yhteydessä niille, jotka osallistuvat valintakokeeseen HAMKissa, ja erillisenä päivänä niille, jotka eivät osallistu HAMKissa pidettävään valintakokeeseen.

HAMK hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun kielikokeen.

 

Klikkaa alakohtaista painiketta niin näet tarkemmat ohjeet:

Muotoilun valintakoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakoe järjestetään 3.6.2019. Valintakokeessa mitataan alalle soveltuvuutta, motivaatiota alalle, luovaa ongelmanratkaisua, teknistä osaamista ja visuaalista esittämisen taitoa. Hakijan on ilmoitettava, mikäli hän ei kutsun saatuaan osallistu muotoilun koulutuksen valintakokeeseen. Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutuksen valintakoe on ehdoton edellytys valituksi tulemiselle.

Valintapisteet muodostuvat valintakoepisteistä (max 100 p). Hakijan tulee saada vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä (min 50 p). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Rakennetun ympäristön valintakoe

Rakennetun ympäristön valintakoe järjestetään 4.6.2019 klo 9.00 - 12.00. Hakija suorittaa valintakokeen Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan toimipisteessä. Valintakoepaikan osoite: Lepaantie 129, 14610 Lepaa / Hattula.

Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 8.50. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat. Kokeen voi suorittaa vain suomen kielellä. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

Valintakokeen ensimmäinen osio testaa hakijan opiskelumotivaatiota viheralalla sekä luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Toinen osio testaa tilan ja mittasuhteiden hahmottamista sekä matemaattisia perustaitoja.

Valintakokeesta voi saada yhteensä korkeintaan 40 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään 14 pistettä voidakseen tulla valituksi. Kokeen kummastakin osiosta voi saada enintään 20 pistettä, ja kummastakin osiosta on saatava vähintään 7 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

¹ Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Ennakkoaineisto

Valintakokeeseen ei ennakkotiedoista poiketen tule ennakkoaineistoa.

Ohjeita valintakokeeseen osallistujille

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeessa – muista ottaa mukaasi valokuvallinen henkilötodistus.
Valintakokeessa sinulla tulee olla mukana lyijykynä, pyyhekumi, viivotin, terotin ja piirtämiseen sopivat kynät. Laskinta, taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää kokeessa.

Rakennetun ympäristön vanhoja valintakokeita

2016 kuvallinen osuus
2016 viestinnän osuus
2015 kuvallinen osuus
2015 viestinnän osuus

Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe

Hakukohde​Valintakoepaikan osoite 
​Agrologi (AMK), hevostalous​Mustialantie 105, 31310 Mustiala / Tammela
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot​Mustialantie 105, 31310 Mustiala / Tammela
​Hortonomi (AMK), puutarhatalous​Lepaantie 129, 14610 Lepaa / Hattula
​Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalousSaarelantie 1, 16970 Evo / Hml

Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, monimuotototeutus

Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, päivätoteutus

Wahreninkatu 11, 30100 Forssa

Wahreninkatu 11, 30100 Forssa

Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe järjestetään 5.6.2019 klo 9.00 - 14.00. Kokeeseen ilmoittautuminen kaikissa yllämainituissa HAMKin toimipisteissä alkaa klo 8 ja päättyy klo 8.50. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Hakija suorittaa valintakokeen luonnonvara-alan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Katso keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät hakukohteet täältä.

Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa tekstin tuottamista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista ja perustuu ennakkomateriaaliin. Toinen osio testaa kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun.

Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

Ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen sellaisenaan. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

¹ Todistusvalinnan (käytössä joissakin amk:ssa) perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Ennakkoaineisto

Ruoka-ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2018
https://stat.luke.fi/sites/default/files/luke-luobio_59_2018-v2-kp.pdf
Sivut 1-72

Ohje hakijalle:
Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe sisältää matematiikan ja viestinnän kokeen. Viestinnän kokeessa on kaksi tehtävää. Toisessa tehtävässä on kysymyksiä ennakkoaineistoon liittyen. Ennakkoaineisto saa olla mukana koetilanteessa. Lue kuitenkin ennakkoaineisto huolellisesti läpi jo ennen valintakoetta, koska viestinnän kokeessa sinulla ei ole enää aikaa syventyä ennakkoaineistoon. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi ja ota mukaasi koetilaisuuteen.

Matematiikan kokeessa ei saa käyttää laskinta tai matemaattisia taulukoita. Kokeessa saa olla mukana vain normaalit kirjoitusvälineet.

 

Vanhoja luonnonvara- ja ympäristöalan valtakunnallisia valintakokeita

Matematiikka 2009 (myös ratkaisut)
Valintakoe kevät 2010 (matematiikan kokeen ratkaisut)
Matematiikka kevät 2011 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2012 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2013 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2014 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2015
Matematiikka kevät 2016
Matematiikka kevät 2017
Matematiikka kevät 2018

 

Monimuoto- ja päivätoteutuksien valintakokeet kevään 2019 yhteishaussa

Esivalintakoe

Sosiaali- ja terveysalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Esivalintakoe on kevään yhteishaussa 24.4.2019. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Lue tarkemmat ohjeet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen tiedotussivulta.

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Lue myös hakijatiedote valintakoekutsujen lähettämisestä (julkaistaan, kun kutsut on lähetetty).

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä (max. 70 p.)

Valintakoe on yksipäiväinen.

Valintakokeet järjestetään seuraavasti:

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Forssa 5.6.2019
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hämeenlinna 3.-4.6.2019
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus 27.-28.5.2019
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 29.5.2019

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö sosiaali- ja terveysalalla

HAMK on mukana valintakoeyhteistyössä. Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. HAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutukset kuuluvat valintakoeryhmiin 1 ja 4. Katso: Valintakoeyhteistyö keväällä 2019.

1. valintaryhmä
• Barnmorska
• Förstavårdare
• Ensihoitaja
• Hälsovårdare
• Kätilö
• Sairaanhoitaja
• Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
• Sjukskötare
• Terveydenhoitaja

4. valintaryhmä
• Geronomi
• Kuntoutuksen ohjaaja
• Socionom
• Sosionomi
• Sosionomi, diakoniatyö
• Sosionomi, kirkon nuorisotyö
• Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

Esivalintakokeiden alimmat hyväksymispisteet

Syksyn 2018 esivalintakokeen alimmat pisteet, joilla hakija on saanut kutsun HAMKin valintakokeisiin:

 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Forssa, 30,6 p.
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 90 – 120 op., kaikki hakukelpoiset ja esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat kutsutaan
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus: 49,4 p.

Kevään 2018 esivalintakokeen alimmat pisteet, joilla hakija on saanut kutsun HAMKin valintakokeisiin:

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Forssa: kaikki hakukelpoiset ja esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat kutsutaan
 • Sairaanhoitaja (AMK); monimuotototeutus, Hämeenlinna: 40,3 p.
 • Sairaanhoitaja (AMK); päivätoteutus, Hämeenlinna: 32,5 p.
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus: 48,4 p.
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus: 42,9 p.

Syksyn 2017 esivalintakokeen alimmat pisteet, joilla hakija on saanut kutsun HAMKin valintakokeisiin:

 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Valkeakoski: 33,9 p.
 • Sairaanhoitaja (AMK); päivätoteutus, Hämeenlinna: 24,5 p.

Kevään 2017 esivalintakokeen alimmat pisteet, joilla hakija on saanut kutsun HAMKin valintakokeisiin:

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Forssa: kaikki hakukelpoiset ja esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat kutsutaan
 • Sairaanhoitaja (AMK); päivätoteutus, Hämeenlinna: 34 p.
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus: 39 p.
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus: 42,8 p
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus: 43,4 p.
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (90 - 120 op): kaikki hakukohteen hakukelpoiset ja esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat kutsutaan

Tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutuksien valintakoe - insinööri (AMK) sekä rakennusmestari (AMK) -koulutukset

HakukohdeValintakoepaikan osoite
Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikkaHämeenlinnan korkeakoulukeskus (Visamäki) C-rakennus, Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna
Insinööri (AMK), biotalous, päivätoteutusWahreninkatu 11, 30100 Forssa
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutusKaartokatu 2, 11100 Riihimäki
Insinööri (AMK), liikenneala, päivätoteutusKaartokatu 2, 11100 Riihimäki
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutusHämeenlinnan korkeakoulukeskus (Visamäki) C-rakennus, Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutusLotilantie 16, 37630 Valkeakoski
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutusKaartokatu 2, 11100 Riihimäki
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutusHämeenlinnan korkeakoulukeskus (Visamäki) C-rakennus, Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki ¹ hakukelpoiset² hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valtakunnallista koetta käyttävässä tekniikan alan hakukohteessa.

Kevään 2019 valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2019 klo 10.00. Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa HAMKin yllä mainitussa toimipisteessä klo 9.00 ja päättyy klo 9.50. Lue myös hakijatiedote valintakokeesta.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan 15.5.2019. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutukset.

¹ Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun puolen välin jälkeen.  Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Huom. todistusvalinta on käytössä vain insinööri (AMK), päivätoteutuksien opiskelijavalinnassa.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Ennakkoaineisto

Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan 15.5.2019 internet-osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/

 

Valintakoevalmennus

Tarkemmat tiedot hakijatiedotteessa HAMK valintakoevalmennus tekniikan ja liikenteen alan valintakokeeseen

 

Tekniikan alan vanhoja valintakokeita

Syksyn 2018 valtakunnallisen valintakokeen kysymykset ja vastaukset. Huom. valintakokeessa ei ole saanut käyttää laskinta keväästä 2016 lähtien.

Lisää tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutuksien vanhoja valintakokeita löydät tästä linkistä.

 

Tekniikan ja liikenteen alan monimuotototeutuksien valintakoe

 • Insinööri (AMK), biotalous, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), liikenneala, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus
 • Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. HAMK ei tee monimuotototeutuksissa valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kevään 2019 valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2019.

Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta tekniikan alalle sekä opiskelumotivaatiota.

Valintakokeessa on kaksi erikseen arvioitavaa osiota. Osiossa yksi mitataan alalla tarvittavaa loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä, maks. 40 pistettä. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Osiossa kaksi mitataan suomen kielen kirjallista osaamista ja opiskelumotivaatiota. Osiosta 2 voi saada 10 pistettä.

Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava osiosta yksi vähintään 10 pistettä ja osiosta kaksi vähintään 3 pistettä.

Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

HAMKin tekniikan monimuotototeutuksien valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Valintakoevalmennus

Tarkemmat tiedot hakijatiedotteessa HAMK valintakoevalmennus tekniikan ja liikenteen alan valintakokeeseen

 

Liiketalouden päivätoteutuksen valintakoe

 • Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoeyhteistyö kevään 2019 yhteishaussa.

Liiketalouden koulutuksen kevään 2019 valtakunnallinen valintakoe järjestetään 7.6.2019 klo 12.00 - 14.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa (Visamäki). Käyntiosoite: Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Valintakokeeseen sisäänkutsuminen aloitetaan klo 11.30., joten saavu tätä ennen ajoissa paikalle.

Huom. myös hevosalan liiketoimintaan hakeneiden valintakoepaikka on Hämeenlinnan korkeakoulukeskus. Valintakoetta ei järjestetä HAMKin Forssan toimipisteessä.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kokeessa tarvitaan kirjoitusvälineet: lyijykynä, pyyhekumi ja teroitin. Mukana voi olla myös vesipullo, mutta pullo ei saa olla värillinen eikä siinä saa olla tekstejä. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta, sanakirjaa, puhelinta tai muita sähköisiä laitteita.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: ennakkoaineistoon pohjautuva kirjoitelma tai haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max 40 p). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Liiketalouden valtakunnallisen valintakokeen esimerkkitehtäviä.

¹ Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Ennakkoaineisto

Hakijan ohje
Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2017
Nordic Council of Ministers, State of the Nordic Region 2018

Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

​Liiketalouden monimuotototeutuksen (verkkototeutus) valintakoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Liiketalouden koulutuksen kevään 2019 valtakunnallinen valintakoe järjestetään 22.5.2019 klo 12.00 - 14.00.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: ennakkoaineistoon pohjautuva kirjoitelma tai haastattelu (30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p). Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max 70 p).

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeen esimerkkitehtävät keväältä 2017.

Ennakkoaineisto

Hakijan ohje
Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2017
Nordic Council of Ministers, State of the Nordic Region 2018

Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Tietojenkäsittelyn päivätoteutuksen valintakoe

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoeyhteistyö kevään 2019 yhteishaussa.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valintakoe on kevään yhteishaussa 6.6.2019. klo 12.00 - 15.00. Valintakokeeseen sisäänkutsuminen aloitetaan klo 11.30., joten saavu tätä ennen ajoissa paikalle. Valintakoe järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksesssa (Visamäki). Käyntiosoite: Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (max 15 p) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (max 15 p). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle kirjallisella tehtävällä (max 10 p).

Tullakseen valituksi hakijan on saatava koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä. Motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta on hakijan saatava vähintään 4 pistettä.  Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeessa saa olla esillä vain kynä, kumi, terotin ja vesipullo. Taskulaskin ja/tai kännykkä on kielletty. Muista henkilötodistus!

¹ Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Ennakkoaineisto

Lukuohjeet hakijalle

Ohessa kevään 2019 tietojenkäsittelyn valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto: Aineisto Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037;
https://www.hamk.fi/suomen_sata_uutta_mahdollisuutta_2018/

Opiskele ennakkoaineistosta luvun 2 johdantoteksti + luvut 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10 perusteellisesti ennen koetta, sillä kokeessa materiaali ei ole enää käytettävissäsi. Valintakokeen aineisto-osan kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan ennakkoaineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

Voit tutustua etukäteen esimerkkitehtäviä sisältävään dokumenttiin.

Tietojenkäsittelyn monimuotototeutusten valintakoe

 • Tietojenkäsittelyn monimuotototeutus (verkko-opinnot)
 • Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus 75 op

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Osallistuessaan tähän valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen, joka pätee ainoastaan Hämeen ammattikorkeakoulussa toteutettavan monimuotototeutuksena järjestettävän tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijavalinnassa.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valintakoe on 27.5.2019 klo 12.00-15.00. Valintakokeessa mitataan loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (max 20 p) sekä uuden tiedon omaksumista (max 30 p). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (max 20 p).

Motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta on hakijan saatava vähintään 8 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava koko valintakokeesta vähintään 28 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU