HAMK Afrikassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Afrikassa
Map of Africa with partner countries highlighted
Afrikan kartta

HAMK Afrikassa

Mannerten välistä TKI-yhteistyötä

HAMK luo verkostoja ja osaamista yhdessä afrikkalaisten yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa kansainväliseen TKI-yhteistyöhön, joka auttaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kansainvälinen toiminta ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa globaalien haasteiden kohtaamisessa.

HAMKin Afrikka-yhteistyöhön kuuluu muun muassa koulutuksen kapasiteetin vahvistaminen, yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, kiertotalouden ratkaisujen soveltaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen niin koulutuksessa kuin työelämässä. Monipuolinen yhteistyö näkyy HAMKissa kaikilla eri tasoilla:

  • Tutkimusyhteistyöllä luodaan paikallisiin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vaurautta. Lisäksi tutkimuksen avulla edistetään kestävää kehitystä ja lievennetään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia. Yhteistä tutkimusta tehdään parhaillaan viidessä Afrikan maassa, 14 yliopiston kanssa.
  • Opiskelijat ovat korkeakoulujen välisen yhteistyön keskiössä. Sekä HAMKin että afrikkalaisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia monialaisiin, kansainvälisiin projekteihin ja vaihto-ohjelmiin. HAMKin opiskelijat ovat olleet mukana mm. kestävään kaakaonviljelyyn, nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon ja kestävään metsätalouteen liittyvissä projekteissa Ghanassa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimusyhteistyön ohessa on syntynyt myös useita opinnäytetöitä.
  • HAMKin henkilökunta pääsee myös kartuttamaan kansainvälistä kokemustaan niin vierailemalla yhteistyöyliopistoissa kuin toivottamalla afrikkalaiset opettajat tervetulleiksi HAMKiin.

HAMKin käynnissä olevat hankkeet Afrikassa

21st Forestry TVET-TZ

https://www.hamk.fi/projects/21st-forestry-tvet-tz/

21st Forestry TVET-TZ hanke edistää Tansanian metsäsektorin ekologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä koulutusyhteistyön ja koulutusvalmiuksien kehittämisen kautta. Pääpaino on kehittää metsäsektorin kiertotaloutta, ilmastokestävyyttä ja metsäresurssien kestävää käyttöä, sekä yrittäjyyttä, työllisyyttä ja taloudellista kasvua nykyaikaisen opetuksen avulla.

Hanke vahvistaa metsäalan teknisten ja ammatillisten oppilaitosten sekä neuvontapalveluiden valmiutta tarjota osallistavaa sekä työelämälähtöistä ja relevanttia opetusta ja koulutusta.

Kesto: 10/2022 – 9/2023
Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö ja Indufor Oy toimii alihankkijana ja palveluntilaajana. HAMK vastaa hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä paikallisten kumppaneidensa (Forest Industries Training Institute (FITI), Forest Training Institute, Forestry and Wood Industries Training Centre, Participatory Plantation Forestry Programme) kanssa.

AgriSCALE

www.agriscale.net

AgriSCALEn tavoitteena on uudistaa maatalousyrittäjyyden koulutusta Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa. Valmistuneet saavat työllistymistä tukevat taidot. Maatalousyrittäjyyden koulutuksen uudistaminen on merkittävässä roolissa sekä työpaikkojen ja vaurauden lisäämisessä että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Tutustu myös hankevideoon ja hanke-esitteeseen.

Kesto: 2020–2023

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

AGS co-creation and innovation programme

Hankkeen verkkosivut

HAMK vahvistaa yhteistyökumppaniensa kanssa Sambiassa yritysten, yliopistojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä innovaatioekosysteemien kehittämiseksi ja paikallisten pienyritysten tukemiseksi. Ohjelmassa keskitytään maatalousyrittäjyyden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden innovaatioihin.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: AGS Programme (Accelerated Growth for SMEs in Zambia)

Tutustu myös hankkeen esitteeseen.

Cocoa business development

Hankkeen verkkosivu

HAMK kehittää kaakaoliiketoimintaa ja kaakaonviljelyä kestävämmäksi yhteistyössä Kultasuklaan ja ghanalaisen University of Cape Coastin kanssa. Hankkeessa selvitetään opiskelijatöiden avulla esimerkiksi kaakaontuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä biokaasun ja biohiilen raaka-aineena.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Finnpartnership

Tutustu myös videoon.

FOREST21

www.forest21.org

FOREST21-hankkessa uudistetaan metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa työelämälähtöisemmäksi, ja ilmastoviisasta metsätaloutta korostetaan koulutuksen ja työelämän eri vaiheissa. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja yliopistojen johdon kanssa painottaen yrittäjyyskoulutusta ja ongelmalähtöistä oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmiä, joissa opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla työelämän todellisia ongelmia.

Kesto: 2021–2024

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

PBL-BioAfrica

www.pbl-bioafrica.net

PBL-BioAfricassa vahvistetaan biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa. Tuloksia sovelletaan myös laajemmin Afrikassa hankkeen loppuvaiheessa ja sen jälkeen.

Tutustu myös hankkeen esitteeseen (PDF).

Kesto: 2020–2024

Rahoitus: HEI ICI/MFA (the Ministry for Foreign Affairs of Finland)

RAJO

RAJO on ulkoministeriön rahoittama nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja edistää nuorten työllistymistä Somaliassa. HAMK vastaa hankkeessa ammatillisten opettajien pedagogisesta koulutuksesta ja on mukana kehittämässä ammatillisen koulutuksen sisältöjä sekä työssäoppimisen mallia. Hanke toteutetaan yhteistyössä hanketta koordinoivan Suomen Somalia-verkoston, suomalaisten jäsenjärjestöjen sekä paikallisten järjestö- ja koulutustoimijoiden kanssa.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Ulkoministeriö

Vesihyasintti

Water Hyacinth Project in Kenya – hankkeessa tarkastellaan vesihyasinttibiomassan erilaisia hallinta- ja hyödyntämisvaihtoehtoja ja niiden arvoketjuja. Vaihtoehtoisia arvoketjuja verrataan sekä taloudellisista, yhteiskunnallisista että ympäristöllisistä näkökohdista. Hankkeen pääpaino on suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niitä tukevien selvitys- ja tutkimustarpeiden määrittäminen liittyen vesihyasinttihaasteeseen. Näiden pohjalta hankkeen tavoitteena on rakentaa vesihyasinttiteeman ympärille jatkohanke yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten kumppanien – yritysten ja muiden toimijoiden – kanssa. 

Kesto: 2022–2023 

Rahoitus: Business Finland 

Zambia for agroforestry, biodiversity and climate (Z4ABC)

Hankkeen tavoitteena on osallistua ilmaston kannalta olennaisten, tuottavien ja kestävän maatalous-, metsä- ja elintarvikejärjestelmien muutoksen kehittämiseen Sambiassa kansallisten tavoitteiden (NDC) saavuttamiseksi.

Hankkeen kesto: 4 vuotta, 04/2022 – 03/2026

Rahoittaja: EU, GCCA+/DeSIRA

Lisätietoja hankkeesta

Kartta, jossa on nuolet opiskelijamäärillä Hämeenlinnasta neljään Afrikan maahan

Kolmen vuoden aikana 75 HAMKin opiskelijaa pääsee matkustamaan Afrikan maihin kansainvälisten opiskelijaprojektien parissa. Lisäksi yhteisiä projekteja Afrikan kumppaniyliopistojen kanssa toteutaan verkossa.

Lisää tietoa kursseista ja ilmoittautumisesta löydät HAMK in Africa -sivulta (englanniksi). Myös koulutuspäälliköt ja opinto-ohjaajat kertovat mielellään tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Blogi

Three young Africans studying together

Instagram

Kenya team quickly found a common language. They had the first team meeting on Monday where they discussed vaccination plan, location of university and dormitory in Kenya, and responsibilities for the next 4 months.
Team members found what unites them: the desire to improve sustainability and cultural exchange.

#hamk#hamkuas#hamkinafrica#studentchallenge#projects
...

Team South Africa here! 🌞🌍

We are all very excited about the upcoming project. Our field trip will be in April, so we started planning our vaccinations and researching the country. We have our first team meeting tomorrow. 🥳

In the picture: Romi (our mentor), Sabrina, Maija, Iida, Silja, Niko, Jari

#hamkinafrica #hamkuas #forest21 #teamwork #studentproject
...

Time to travel, work and learn together! Team Zambia is well prepared for our upcoming student project.

Passport and international certification of vaccination ready for takeoff, the background is going to change soon! 🌞

#hamkinafrica #hamkuas #agriscale #pblbioafrica #studentchallenge
...

Last week the Uganda team met for the first time, and we are all anxious to get our hands on organic fertilazers. Follow our way to Africa on Instagram #hamk_in_africa, and see how we will succeed on PBL (problem based learning)

#hamk#hamkuas#hamkinafrica#agriscale#studentproject#PBL#creatingsustainablesolutions
...

Let the team work begin! Welcome... very happy to have all the students in the first 2023 student project here today.

#hamkinafrica #work#projects #hamkuas #studentprojects #pblbioafrica #pbl #agriscale #forest21 #forest21
🎉🎉🎉
...

We begin the year with a testimony from Florence, a student from Mulungushi University, Zambia. 🔥

Listen as she shares her experience with learning through problem based learning methodology.😊

Watch out for more stories like this 💯

#pbl #hamkinafrica #student #mulungushiuniversity #learningbydoing
...

Thanks for sticking around #2022. 💃into 2023 💪
#hamkinafrica #projects #forest21 #pblbioafrica #agriscale
...

Greetings👋 from RUFORUM AGM happening in Harare!

We are in last month of the year and a lot has happened in all projects under HAMK in Africa.

Before the Christmas break, I am here in Zimbabwe to represent our PBL- BioAfrica project where high profile people and experts are meeting for the annual general meeting of RUFORUM, the largest network of universities in Africa with 149 African Universities in 38 African Countries.

3/4 very interesting sessions have already been organized where EGU and HAMK ( PBL project members) presented on different topics from entrepreneurship, cooperation and partnership with the aim of increasing impact of our work as educators.

Project Coordinator, Dr Eija Laitinen, HAMK

#hamkinafrica #EGU #partnership #collaboration #ruforumagm2022 #hamkbiotalous #pblbioafrica
...

✔️2022 student challenges are slowly wrapping up.😎

#hamkstudent and missed the opportunity this year? Enrollment is open for 2023 projects. Apply fast!

Students to share stories from the experience .💯

Enjoy this blog piece under the #forest21 project when students traveled to South in October.😍

https://blog.hamk.fi/hamk-in-africa/the-land-where-mountains-meet-the-sea/

#hamkinafrica #students #sustainability #hamkbiotalous #climatechange #forest21
...

🗓 Creating timetables can be hard at times, and time after returning from South Africa has been really busy for us.
But now let's work the report! 💪📚

#hamkinafrica #pbl #forest21
...

After returning to Finland we have continued analyzing the data and making the conclusion of all the
data we had gained back in the field trip. We are now finalizing our report and preparing the final
presentation. 🤓📚📖

#hamkinafrica #teamwork #collaboration #creatingsustainablesolutions #problembasedlearning
...

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU