HAMK Afrikassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Afrikassa
Afrikan kartta
Afrikan kartta

HAMK Afrikassa

Mannerten välistä TKI-yhteistyötä

HAMK luo verkostoja ja osaamista yhdessä afrikkalaisten yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa kansainväliseen TKI-yhteistyöhön, joka auttaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kansainvälinen toiminta ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa globaalien haasteiden kohtaamisessa.

HAMKin Afrikka-yhteistyöhön kuuluu muun muassa koulutuksen kapasiteetin vahvistaminen, yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, kiertotalouden ratkaisujen soveltaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen niin koulutuksessa kuin työelämässä. Monipuolinen yhteistyö näkyy HAMKissa kaikilla eri tasoilla:

  • Tutkimusyhteistyön kautta luodaan paikallisiin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vaurautta. Lisäksi tutkimuksen avulla edistetään kestävää kehitystä ja lievennetään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia.
  • Opiskelijat ovat korkeakoulujen välisen yhteistyön keskiössä. Sekä HAMKin että afrikkalaisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia monialaisiin, kansainvälisiin projekteihin ja vaihto-ohjelmiin.
  • HAMKin henkilökunta pääsee myös kartuttamaan kansainvälistä kokemustaan niin vierailemalla yhteistyöyliopistoissa kuin toivottamalla afrikkalaiset opettajat tervetulleiksi HAMKiin.

HAMKin käynnissä olevat hankkeet Afrikassa

AgriSCALE

AgriSCALE-hankkeen tavoitteena on uudistaa Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa sijaitsevien yhteistyökorkeakoulujen maatalousyrittäjyyden opetussuunnitelmia siten, että valmistuneet saavat työllistymistä tukevat yrittäjyysvalmiudet. Maatalousyrittäjyyden koulutuksen uudistaminen on merkittävässä roolissa sekä työpaikkojen ja vaurauden lisäämisessä että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Kesto: 2020–2023

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

Biochar Africa

Biochar Africa on tutkimus- ja innovaatiohanke biohiililiiketoiminnan kehittämiseksi Keniassa, Namibiassa ja Sambiassa. HAMK Bio -tutkimusyksikkö toteuttaa hankkeen yhteistyössä suomalaisyritysten ja afrikkalaisten kumppaneiden kanssa. Biohiili on turvallinen tapa sitoa hiiltä hyvinkin pysyvästi ja siten tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta.

Kesto: 2020–2021

Rahoitus: Business Finland

PBL-BioAfrica

PBL-BioAfrica on ulkoministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön kanssa.

Kesto: 2020–2024

Rahoitus: HEI ICI/MFA (the Ministry for Foreign Affairs of Finland)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU