HAMK Afrikassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Afrikassa
Map of Africa with partner countries highlighted
Afrikan kartta

HAMK Afrikassa

Mannerten välistä TKI-yhteistyötä

HAMK luo verkostoja ja osaamista yhdessä afrikkalaisten yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa kansainväliseen TKI-yhteistyöhön, joka auttaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kansainvälinen toiminta ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa globaalien haasteiden kohtaamisessa.

HAMKin Afrikka-yhteistyöhön kuuluu muun muassa koulutuksen kapasiteetin vahvistaminen, yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, kiertotalouden ratkaisujen soveltaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen niin koulutuksessa kuin työelämässä. Monipuolinen yhteistyö näkyy HAMKissa kaikilla eri tasoilla:

  • Tutkimusyhteistyöllä luodaan paikallisiin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vaurautta. Lisäksi tutkimuksen avulla edistetään kestävää kehitystä ja lievennetään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia. Yhteistä tutkimusta tehdään parhaillaan viidessä Afrikan maassa, 14 yliopiston kanssa.
  • Opiskelijat ovat korkeakoulujen välisen yhteistyön keskiössä. Sekä HAMKin että afrikkalaisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia monialaisiin, kansainvälisiin projekteihin ja vaihto-ohjelmiin. HAMKin opiskelijat ovat olleet mukana mm. kestävään kaakaonviljelyyn, nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon ja kestävään metsätalouteen liittyvissä projekteissa Ghanassa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimusyhteistyön ohessa on syntynyt myös useita opinnäytetöitä.
  • HAMKin henkilökunta pääsee myös kartuttamaan kansainvälistä kokemustaan niin vierailemalla yhteistyöyliopistoissa kuin toivottamalla afrikkalaiset opettajat tervetulleiksi HAMKiin.

HAMKin käynnissä olevat hankkeet Afrikassa

AgriSCALE

www.agriscale.net

AgriSCALEn tavoitteena on uudistaa maatalousyrittäjyyden koulutusta Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa. Valmistuneet saavat työllistymistä tukevat taidot. Maatalousyrittäjyyden koulutuksen uudistaminen on merkittävässä roolissa sekä työpaikkojen ja vaurauden lisäämisessä että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Tutustu myös hankevideoon ja hanke-esitteeseen.

Kesto: 2020–2023

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

AGS co-creation and innovation programme

Hankkeen verkkosivut

HAMK vahvistaa yhteistyökumppaniensa kanssa Sambiassa yritysten, yliopistojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä innovaatioekosysteemien kehittämiseksi ja paikallisten pienyritysten tukemiseksi. Ohjelmassa keskitytään maatalousyrittäjyyden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden innovaatioihin.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: AGS Programme (Accelerated Growth for SMEs in Zambia)

Tutustu myös hankkeen esitteeseen.

Cocoa business development

Hankkeen verkkosivu

HAMK kehittää kaakaoliiketoimintaa ja kaakaonviljelyä kestävämmäksi yhteistyössä Kultasuklaan ja ghanalaisen University of Cape Coastin kanssa. Hankkeessa selvitetään opiskelijatöiden avulla esimerkiksi kaakaontuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä biokaasun ja biohiilen raaka-aineena.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Finnpartnership

Tutustu myös videoon.

FOREST21

www.forest21.org

FOREST21-hankkessa uudistetaan metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa työelämälähtöisemmäksi, ja ilmastoviisasta metsätaloutta korostetaan koulutuksen ja työelämän eri vaiheissa. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja yliopistojen johdon kanssa painottaen yrittäjyyskoulutusta ja ongelmalähtöistä oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmiä, joissa opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla työelämän todellisia ongelmia.

Kesto: 2021–2024

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

PBL-BioAfrica

www.pbl-bioafrica.net

PBL-BioAfricassa vahvistetaan biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa. Tuloksia sovelletaan myös laajemmin Afrikassa hankkeen loppuvaiheessa ja sen jälkeen.

Tutustu myös hankkeen esitteeseen (PDF).

Kesto: 2020–2024

Rahoitus: HEI ICI/MFA (the Ministry for Foreign Affairs of Finland)

RAJO

RAJO on ulkoministeriön rahoittama nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja edistää nuorten työllistymistä Somaliassa. HAMK vastaa hankkeessa ammatillisten opettajien pedagogisesta koulutuksesta ja on mukana kehittämässä ammatillisen koulutuksen sisältöjä sekä työssäoppimisen mallia. Hanke toteutetaan yhteistyössä hanketta koordinoivan Suomen Somalia-verkoston, suomalaisten jäsenjärjestöjen sekä paikallisten järjestö- ja koulutustoimijoiden kanssa.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Ulkoministeriö

Vesihyasintti

Kenian vesihyasintti-hankkeessa tarkastellaan vesihyasintin eri hyötykäyttötapoja ja niiden arvoketjuja. Vaihtoehtoisia arvoketjuja tutkitaan ja verrataan eri näkökulmista: taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä. Pilotointivaiheen toimenpiteitä ovat biomassan korjuu, kuivaus ja jalostus sekä tuotteiden käyttö. Yhtenä tutkimuksen painopisteenä tarkastellaan biokaasun ja biohiilen tuotantoa sekä mädätteestä ja biohiilestä tuotettujen lannoitteiden sekä pyrolyysitisleiden käyttöä.  

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikkö ja se toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten yritysten, Egertonin yliopiston, ADRA Finlandin ja Community Initiative for Developmentin (COMID) kanssa Keniassa. 

 

Kesto: 2022–2023 

Rahoitus: Business Finland 

Kartta, jossa on nuolet opiskelijamäärillä Hämeenlinnasta neljään Afrikan maahan

Kolmen vuoden aikana 75 HAMKin opiskelijaa pääsee matkustamaan Afrikan maihin kansainvälisten opiskelijaprojektien parissa. Lisäksi yhteisiä projekteja Afrikan kumppaniyliopistojen kanssa toteutaan verkossa.

Lisää tietoa kursseista ja ilmoittautumisesta löydät HAMK in Africa -sivulta (englanniksi). Myös koulutuspäälliköt ja opinto-ohjaajat kertovat mielellään tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Blogi

Three young Africans studying together

Instagram

STUDENT POST: Team South Africa 🇿🇦🇫🇮

Our team, Team South Africa, is looking for climate-smart forestry solutions and long-term carbon sinks for carbon markets in South Africa. Beside getting to know the local culture and work environment, we need to be aware of the future climate change impacts in the project environment to be able to make long lasting and sustainable business models.

During this project, we have learned that the solutions that work to slow down climate change and storage carbon in Finland are not very easy to directly copy and implement to South Africa. Our team has spent many hours doing background research and interviewing specialists.

It’s been a very interesting spring with this topic. Our report for the project is slowly coming together, but the work is not nearly finished. This project will go on the next semester with a new team who will continue towards the final goal 😊

Mirva / Team South Africa
...

STUDENT POST
🇿🇦 Team South Africa / Katarina

Did you know that in South Africa, only 0.5% of the total area is covered by natural forests? We have prepared for you a few facts focused on our sector that we are working on during this project called Hamk in South Africa.
An infinite number of facts and information are interesting in this industry, and we have also selected some of them for you:

💡 most of the dense vegetation grows along the southern and eastern coasts and on the southern and south-eastern slopes of the inland mountains

💡 the forestry sector employs around 165 900 workers and of which it provides 62 700 direct jobs and 30 000 indirect jobs

💡 the forestry research infrastructure in South Africa is world-class

💡 there are a number of research projects aimed at the sustainable management of forest resources

Also among the main institutes that serve the research needs of industry are:

🏫 Institute of Commercial Forestry Research in Pietermaritzburg
🏫 Forestry and Agriculture Biotechnology Institute
🏫 Council for Scientific and Industrial Research in PretoriaKatarína / Team South Africa#southafrica #teamwork #greencarbon #co2 #hamkinafrica #forestry #interestingfacts
...

STUDENT POST, Team Zambia:
Before travelling to Zambia we had two virtual 3-day workshops with student teams and Zambian companies. We got a lot of things done virtually but nothing to compare to 3rd workshop where we were able to work F2F. Finally we met our Zambian student colleagues and they all were super nice! It's all about the people!

HAMK student Minnamari interviewed Daisy, Niza and Rodgers from UNZA and asked what they think about workshops and working with HAMK students. Turn the sound on!

#hamkinafrica #universityofzambia #mulungushiuniversity #ags #industrycollaboration #workshop
...

STUDENT POST. TEAM KENYA. Greetings from Kenya. #Kenya #Njoro #pbl #AgriScale #EgertonUniversity ...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU