HAMK Afrikassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Afrikassa
Afrikan kartta
Afrikan kartta

HAMK Afrikassa

Mannerten välistä TKI-yhteistyötä

HAMK luo verkostoja ja osaamista yhdessä afrikkalaisten yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa kansainväliseen TKI-yhteistyöhön, joka auttaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kansainvälinen toiminta ja tiedon jakaminen ovat avainasemassa globaalien haasteiden kohtaamisessa.

HAMKin Afrikka-yhteistyöhön kuuluu muun muassa koulutuksen kapasiteetin vahvistaminen, yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, kiertotalouden ratkaisujen soveltaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen niin koulutuksessa kuin työelämässä. Monipuolinen yhteistyö näkyy HAMKissa kaikilla eri tasoilla:

 • Tutkimusyhteistyön kautta luodaan paikallisiin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vaurautta. Lisäksi tutkimuksen avulla edistetään kestävää kehitystä ja lievennetään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia.
 • Opiskelijat ovat korkeakoulujen välisen yhteistyön keskiössä. Sekä HAMKin että afrikkalaisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia monialaisiin, kansainvälisiin projekteihin ja vaihto-ohjelmiin.
 • HAMKin henkilökunta pääsee myös kartuttamaan kansainvälistä kokemustaan niin vierailemalla yhteistyöyliopistoissa kuin toivottamalla afrikkalaiset opettajat tervetulleiksi HAMKiin.

HAMKin käynnissä olevat hankkeet Afrikassa

AgriSCALE

www.agriscale.net

AgriSCALEn tavoitteena on uudistaa maatalousyrittäjyyden koulutusta Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa. Valmistuneet saavat työllistymistä tukevat taidot. Maatalousyrittäjyyden koulutuksen uudistaminen on merkittävässä roolissa sekä työpaikkojen ja vaurauden lisäämisessä että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Tutustu myös hanke-esitteeseen.

Kesto: 2020–2023

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

Cocoa business development

Hankkeen verkkosivu

HAMK kehittää kaakaoliiketoimintaa ja kaakaonviljelyä kestävämmäksi yhteistyössä Kultasuklaan ja ghanalaisen University of Cape Coastin kanssa. Hankkeessa selvitetään opiskelijatöiden avulla esimerkiksi kaakaontuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä biokaasun ja biohiilen raaka-aineena.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Finnpartnership

FOREST21

www.forest21.org

FOREST21-hankkessa uudistetaan metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa työelämälähtöisemmäksi, ja ilmastoviisasta metsätaloutta korostetaan koulutuksen ja työelämän eri vaiheissa. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja yliopistojen johdon kanssa painottaen yrittäjyyskoulutusta ja ongelmalähtöistä oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmiä, joissa opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla työelämän todellisia ongelmia.

Kesto: 2021–2024

Rahoitus: Erasmus+/EACEA

PBL-BioAfrica

www.pbl-bioafrica.net

PBL-BioAfricassa vahvistetaan biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa. Tuloksia sovelletaan myös laajemmin Afrikassa hankkeen loppuvaiheessa ja sen jälkeen.

Tutustu myös PBL-BioAfrica brochure (PDF).

Kesto: 2020–2024

Rahoitus: HEI ICI/MFA (the Ministry for Foreign Affairs of Finland)

RAJO

RAJO on ulkoministeriön rahoittama nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke, jonka tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja edistää nuorten työllistymistä Somaliassa. HAMK vastaa hankkeessa ammatillisten opettajien pedagogisesta koulutuksesta ja on mukana kehittämässä ammatillisen koulutuksen sisältöjä sekä työssäoppimisen mallia. Hanke toteutetaan yhteistyössä hanketta koordinoivan Suomen Somalia-verkoston, suomalaisten jäsenjärjestöjen sekä paikallisten järjestö- ja koulutustoimijoiden kanssa.

Kesto: 2021–2022

Rahoitus: Ulkoministeriö

Kartta, jossa on nuolet opiskelijamäärillä Hämeenlinnasta neljään Afrikan maahan

Kolmen vuoden aikana 75 HAMKin opiskelijaa pääsee matkustamaan Afrikan maihin kansainvälisten opiskelijaprojektien parissa. Lisäksi yhteisiä projekteja Afrikan kumppaniyliopistojen kanssa toteutaan verkossa.

Lisää tietoa kursseista ja ilmoittautumisesta löydät HAMK in Africa -sivulta (englanniksi).

Three young Africans studying together
 • Views on sustainable bioeconomyLUE LISÄÄ

  Self-involvement and shared responsibility for actions towards sustainable bioeconomy repeats in our views. The points of view might be different from other, but goals are the same; actions should be […]

 • Experiencing PBLLUE LISÄÄ

  In the Sustainable Bioeconomy module, we have been able to experiment with PBL (Problem-based Learning) together with Zambian students. Our group’s project is about sustainable solid waste […]

 • Change through collaborationLUE LISÄÄ

  HAMK is organising an Arctic Choco Conference on Wednesday 13 October as part of the Chocolate Week celebrated in all Hämeenlinna. It is October 2021, but 2020 refuses to be forgotten for the […]

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU