HAMK Edu Stage & Lounge - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu Stage & Lounge
Hämeen ammattikorkeakoulu
smiling woman

HAMK Edu Stage & Lounge

HAMK EDU STAGE & LOUNGE esittää:

HAMKin kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Aika: ti 29.10.2019 klo 11.30-12.15
Paikka: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, Hämeenlinna (N-rakennus)
Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös verkossa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=TKplRHxDwLo

Hämeen ammattikorkeakoulu osallistuu kansainväliseen korkeakoulujen kestävän kehityksen Green metric -rankingiin. Rankingissa tarkastellaan korkeakoulun toimintoja, koulutusta, TKI-työtä ja fasiliteetteja: Miten kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät koulutus- ja opiskelijatoiminnassa? Miten kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat mukana tutkimus- ja hanketyössä ja miten hoidamme opiskeluympäristöjämme?

HAMKin Kestävän kehityksen opiskelijat Nelli Niemimaa ja Juuso Puurula ovat keränneet laajan tietovarannon ja sen perusteella hahmotelleet askelia kohti entistä kestävämpää HAMKia. Mitä se käytännössä merkitsee? Mitä se vaatii meiltä jokaiselta ja millä aikataululla voimme edetä?

Näistä ajankohtaisista kysymyksistä opiskelijat keskustelevat vararehtori Janne Salmisen ja kiinteistöjohtaja Tuomas Salosen kanssa. Tule kuuntelemaan ja kysymään, ottamaan kantaa ja ihmettelemään. Voit halutessasi kirjoittaa Padlet-alustalle kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä: https://bit.ly/345x0fI

Tervetuloa!

Tilaisuus on avoin kaikille. Voit seurata tilaisuutta paikanpäällä tai verkon välityksellä osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=TKplRHxDwLo

Menneet tilaisuudet:

Luovuuden edellytyksiä luomassa – yhteistä hyvää tutkimuksen näkökulmasta koulutuksen kehittämiseen

ti 5.3.2019 klo 9.00-10.00 HAMK Hämeenlinnan korkeakoulukeskus (N-talon aula), Vankanlähde 9 Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä asiantuntijapuheenvuorojen ja haastattelijan kysymysten ajan (noin 30-40 min): https://www.youtube.com/watch?v=bXsrM8E_ljg

Tervetuloa kuuntelemaan HAMK Edu –tutkimusyksikön asiantuntijoiden näkökulmia ja puheenvuoroja opettajuus- ja johtajuustutkimuksesta. Aiheina mm. opettajien kollektiivinen kyvykkyys muutoksessa sekä vastuullisen johtajuuden merkitys kestävän työelämän inhimillisen ulottuvuuden varmistamisessa.

HAMK Edu on soveltavan ja käytännönläheisen tutkimuksen yksikkö, joka tutkii ammatillista kehittymistä, työelämän murrosta ja tulevaisuuden osaamisia. Tilaisuudessa keskustelemme miten tutkimuksen avulla voimme paremmin ymmärtää koulutuksen muutosta ja huolehtia luovuudestamme muutoksessa.

Keskustelutilaisuuden alustajana ja haastattelijana toimii tutkimuspäällikkö, yliopettaja Essi Ryymin ja asiantuntijoina yliopettajat Irma Kunnari ja Leena Nikander.

Irma Kunnari on tutkinut viimeisen kymmenen vuoden aikana HAMKin opettajien kokemuksia uusien käytäntöjen rakentajina. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt positiivisen psykologian näkökulmasta käsitteisiin kuten kiinnostus, innostus, kollektiivinen kyvykkyys ja resilienssi. Niiden kautta oli pyrkimyksenä ymmärtää miten muutoksessa voi onnistua. Tutustu Irma Kunnarin väitöstutkimukseen: Teachers changing higher education – from coping with change to embracing change – http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4551-2

Leena Nikander on kahden vuosikymmenen ajan teorian ja käytännön kautta perehtynyt johtamisen ilmiöön. Erityisesti häntä kiinnostaa ihmisten johtaminen, leadership, jonka merkitys johtamisessa on kasvanut. Asiantuntijaorganisaatioissa työntekijän voimaannuttaminen parhaaseen mahdolliseen osaamisen hyödyntämiseen ja sitä kautta työn mielekkyyden kokemiseen nähdään tärkeänä tavoitteena organisaation onnistumisessa. Viimeisimmät julkaistut tutkimukset ovat syksyltä 2018 ja ne liittyvät osaamisen johtamiseen: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/osaamisen-johtaminen/ ja muutoksen johtamiseen https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/esimiehen-rooli/.

Tilaisuudet videoidaan ja tallenteet löytyvät myöhemmin tältä sivulta tilaisuuden jälkeen.

HAMK EDU Stage & Lounge 29.10.2019 tallenne

HAMK EDU Stage 5.3.2019 tallenne

Twitter

Luonnossa liikkumisella on mm. psyykkisiä ja fysiologisia vaikutuksia, jotka tekevät siitä mainion oppimisympäristön. Anita Eskola-Kronqvist kertoo Evon kampuksella järjestetystä koulutuspäivästä saatuja kokemuksia.#HAMKUnlimited https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/luonto-oppimisymparistona/

Aikuisten ura- ja opinto-ohjauspalvelujen vahvistamisesta löytyy toimivia monialaisia, verkostomaisesti tuotettuja malleja. Yhden toimijan malli ei tavoittane koko kohderyhmää. #opinovi #erkkeri #uraohjaus #opintoohjaus https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006415505.html?share=3c1751840161b351c6f29b003608c4e7

Lukion tilannetta opiskelijoiden, opettajien ja uuden lukiolain näkökulmasta käsittelevät kirjoituksessaan Päivi Lehtonen ja Joni Forsell https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/lukio-muutoksen-keskella-nakokulmia-opettajan-arkeen-ja-oppimisen-tukemiseen/

AMK:t ovat ajan hermoilla. Väylä- ja polkuopinnot, tilauskoulutus, avoimen väylät ja monet muut tavat vastaavat jo #jatkuvaoppiminen haasteisiin. Hyvä esimerkki on HAMK ammatillinen opettajankoulutus, joka löytyy naapuristani @HAMK_AOKK #koulutus @SAMOK_FIN @Arene_ry

Koulutusuudistusten tuomat muutokset tapahtuvat hitaasti, ja muutosten arviointi on mahdollista vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. @PulkkinenJonna'n mielenkiintoinen artikkeli #erityisopetus'uudistuksesta ja koulutuspoliittisista uudistuksista laajemmin #koulutuspolitiikka https://twitter.com/yplehti/status/1228196637098405889

Koulutusuudistusten tuomat muutokset tapahtuvat hitaasti, ja muutosten arviointi on mahdollista vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. @PulkkinenJonna'n mielenkiintoinen artikkeli #erityisopetus'uudistuksesta ja koulutuspoliittisista uudistuksista laajemmin #koulutuspolitiikka https://t.co/vxAMyRkAbw
Yhteiskuntapolitiikka@yplehti

Uuden YP:n aiheina mm. perheen perustamiseen liittyvät odotukset, lapsiin kohdistuneiden rikosten esilletulo, Suomen terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö sekä robottikeskustelun arvolataukset. https://www.yplehti.fi

Otsikko ja sisältö eivät kohtaa: #lukio’laisille suunnatut #korkeakoulu’opinnot ovat hieno mahdollisuus saada tuntumaa kolmannen asteen opintoihin, kun ne organisoidaan siten, etteivät ne ole ”ylimääräistä” työtä. #AMK #yliopisto https://yle.fi/uutiset/3-11219612?utm_source=twitter-share&utm_medium=social

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU