Opetus- ja kasvatusala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opetus- ja kasvatusala
ihmiset ja portaikko
mies ja nainen kävelevät aulassa

Opetus- ja kasvatusala

Opetusalan koulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet

Oletko opetusalalla tai työskenteletkö koulutuksen parissa? Vai tähtäätkö tulevaisuudessa opettajaksi? Tarjoamme monipuolista täydennyskoulutusta opetusalan ja koulutuksen ammattilaisille.

Hämeen kesäyliopiston kautta voit opiskella myös kasvatustieteellisiä opintoja, kuten kasvatustiede, erityispedagogiikka ja draamakasvatus. Tammikuusta 2021 lähtien tarjoamme ensimmäistä kertaa avoimen amk:n kautta opintojaksoja, joita voit hyväksilukea tai joista voit saada hakupisteitä HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Liikenneopettajakoulutukset järjestää Hämeen ammatti-instituutti, löydät sen täältä

Muista myös tilauskoulutukset, joissa sisältö rakennetaan organisaationne tarpeita vastaavaksi.

Avoimet yliopisto-opinnot – Hämeen kesäyliopisto

Koulutuskokonaisuudet

Koulutus Ajankohta Ilmoittaudu viimeistään
Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op, TY 07.01.2020 - 31.05.2021 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, TAU, KESÄ 2020 05.06. - 31.12.2020 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, TY 15.09.2020 - 31.07.2021 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, JY, ryhmänohjausmalli, 2020-2021, HÄMEENLINNA 23.09.2020 - 31.07.2021 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op, JY 09.10.2020 - 31.07.2021 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op HY 28.01. - 31.12.2021 14.01.2021

Yksittäiset koulutukset

Koulutus Ajankohta Ilmoittaudu viimeistään
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op (KTL_3320), TY 21.10. - 04.12.2020 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
KTL_3070 Kasvatuksen historia 3 op (ao), TY 10.12.2020 - 08.01.2021 26.11.2020
Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op (KASA0008), TY 14.12.2020 - 13.01.2021 30.11.2020
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op (KASA3169), TY 20.01. - 25.02.2021 06.01.2021
AYEDUK301 Johdatus kasvatustieteisiin (P1), 5 op, HY 28.01. - 20.02.2021 14.01.2021
Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op (KTL_0087), TY 11.03. - 14.04.2021 25.02.2021
AYEDUK001 Kohti tutkivaa työtapaa (P5), 5 op, HY 27.03. - 24.04.2021 14.03.2021
AYEDUK304 Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa (P4), 5 op, HY 21.05. - 28.05.2021 09.05.2021
AYEDUK303 Oppimisen ja opetuksen perusteet (P3), 5 op, HY 31.08. - 07.09.2021 25.02.2021
AYEDUK302 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (P2), 5 op, HY 05.10. - 14.10.2021 21.09.2021

Yksittäiset koulutukset

Koulutus Ajankohta Ilmoittaudu viimeistään
Matikkaluotsi 2020-21 01.10.2020 - 08.04.2021 Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Paukepiirikoulutus (15 op) 29.01. - 20.06.2021 17.01.2021
Myönteisen kautta - keinoja haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa 04.02. - 11.02.2021 24.01.2021
Positiivisen pedagogiikan opintokokonaisuus 10.02. - 07.04.2021 28.01.2021
Koulukiusaamisen juridiikkaa – rehtorin ja opettajan vastuu 18.02.2021 03.02.2021
Matalan kynnyksen draamamenetelmiä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille 20.03.2021 07.03.2021
Naamionäyttelemisellä rohkeutta ilmaisuun (johdantokurssi) 08.05.2021 25.04.2021
Naamionäyttelemisen jatkokurssi 11.06. - 12.06.2021 30.05.2021
Entäpä jos huonoa matikkapäätä ei olisikaan! 1. luokan matematiikka Varga-Neményi -menetelmällä 14.06. - 18.06.2021 31.05.2021
Entäpä jos huonoa matikkapäätä ei olisikaan! 2. luokan matematiikka Varga-Neményi -menetelmällä 14.06. - 18.06.2021 31.05.2021
Sanataideohjaajakoulutus 25 op 25.09.2021 - 15.05.2022 06.09.2021

Täydennyskoulutukset

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Digitukea areenalla (verkkototeutus): Avaimia uraohjaukseen 2 opLUE LISÄÄ

  Avaimia uraohjaukseen 2 op koulutus on osa Digitukea areenalla -erityistä osaamista -hanketta. Uudistunut uraohjaus edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä.

 • Erkkaa kaikille: Erityisen johtamisen päivä 9.3.2021LUE LISÄÄ

  Kanta-Hämeen erityisen johtamisen päivän 9.3.2021 (klo 9-15) keskeisiä pohdittavia kysymyksiä ovat: - Mitä on erityinen johtaminen? - Miten tuemme inkluusioperiaatteen toteutumista oppilaitoksissamme? - Miten esimiestoiminta parhaiten vahvistaa tavoitteiden toteutumista?   Tavoitteena on yhteisöllisen osallistumisen ja vertaiskehittämisen keinoin löytää ja jakaa ratkaisuja erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen rakenteisiin ja prosesseihin, saavutettavaan ja asiakaslähtöiseen ammatilliseen koulutukseen sekä laadukkaaseen toteuttamiseen.

 • Erkkaa kaikille: Opettajan taito - oppimisen tuki 3 op > varattavissaLUE LISÄÄ

  Tämä koulutus on varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitikselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Erkkaa kaikille: Uudistava ammatillinen erityisopettajuus 3 opLUE LISÄÄ

  Tulossa täydennykoulutustarjontaan syyslukukaudelle 2021: Suunnitteilla on tarjota tämä koulutus kaikille avoimena alueellisena toteutusryhmänä Hämeenlinnassa.

 • Gamification: Pelillistäminen ja pelipedagogiikka 4 opLUE LISÄÄ

  Gamification - Pelillistämällä perehtymään –hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää opettajien pelipedagogisia taitoja niin suunnittelussa, tuottamisessa kuin toteuttamisessakin. Koulutukset kehittävät myös opettajien digitaalisia taitoja: he oppivat tuottamaan multimodaalisia opetusmateriaaleja osana pelillisiä opetustoteutuksia. Hankkeessa toteutetaan kaksi koulutusta: Pelillistäminen ja pelipedagogiikka 4 op sekä Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 5 op. Tämä esite koskee 4 op koulutusta.

 • Gamification: Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 5 opLUE LISÄÄ

  Gamification - Pelillistämällä perehtymään –hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää opettajien pelipedagogisia taitoja niin suunnittelussa, tuottamisessa kuin toteuttamisessakin. Koulutukset kehittävät myös opettajien digitaalisia taitoja: he oppivat tuottamaan multimodaalisia opetusmateriaaleja osana pelillisiä opetustoteutuksia. Hankkeessa toteutetaan kaksi koulutusta: Pelillistäminen ja pelipedagogiikka 4 op sekä Pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteutus 5 op. Tämä esite koskee 5 op koulutusta.

 • Jatkuvaa oppimista osaamismerkein (verkkototeutus): Kohti digitaalisia osaamismerkkejä 1 opLUE LISÄÄ

  Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä? Tule mukaan innostumaan osaamismerkeistä! Kohti digitaalisia osaamismerkkejä (1 op) on yksi kolmesta Jatkuvaa oppimista osaamismerkein - JOO -hankkeen koulutuksista. Hankkeen muut koulutukset ovat Profiloi osaamistasi osaamismerkein (6 op) ja Osaamismerkein ohjattua oppimista (5 op).

 • Jatkuvaa oppimista osaamismerkein: Osaamismerkein ohjattua oppimista 5 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja myös HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä. AIKATAULU: Lisätietoa tulossa. Avointa toteutusta suunnitellaan syyslukukaudelle 2021.Koulutus on vielä varattavista oppilaitokseen tai verkotolle.

 • Jatkuvaa oppimista osaamismerkein: Profiloi osaamistasi osaamismerkein 6 opLUE LISÄÄ

  Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja myös HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä? AIKATAULU: Lisätietoa tulossa. Avointa toteutusta suunnitellaan kevätlukukaudelle 2021.Tämän toteutus on vielä varattavissa oppilaitikselle tai verkostolle.

 • KOTU 2021 - Kone ja tuotantotekniikan ammattiosaamisen seminaari 1. - 2.6.2021LUE LISÄÄ

  KOTU 2020 - Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaamisen seminaari

 • Kestävän elämäntavan opinpolku 2: Kestävä elämäntapa oppilaitoksen arjessa 2 opLUE LISÄÄ

  Miten nuorille varmistetaan opinpolku, jossa - ilmastotoiveikkuus voittaa ahdistuksen - kestävä kehitys huomioidaan kokonaisvaltaisesti oppimisympäristössä - kestävästä elämäntavasta muodostuu luonteva osa ammatti-identiteettiä? Tule mukaan rakentamaan kestävämpää polkua tulevaisuuteen!

 • Kestävän elämäntavan opinpolku 3: Kestävä elämäntapa työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 2 opLUE LISÄÄ

  Miten nuorille varmistetaan opinpolku, jossa - ilmastotoiveikkuus voittaa ahdistuksen - kestävä kehitys huomioidaan kokonaisvaltaisesti oppimisympäristössä - kestävästä elämäntavasta muodostuu luonteva osa ammatti-identiteettiä? Tule mukaan rakentamaan kestävämpää polkua tulevaisuuteen!

 • Kestävän elämäntavan opinpolku 4: Kestävän elämäntavan opinpolun virtaavuus 2 opLUE LISÄÄ

  Miten nuorille varmistetaan opinpolku, jossa - ilmastotoiveikkuus voittaa ahdistuksen - kestävä kehitys huomioidaan kokonaisvaltaisesti oppimisympäristössä - kestävästä elämäntavasta muodostuu luonteva osa ammatti-identiteettiä? Tule mukaan rakentamaan kestävämpää polkua tulevaisuuteen! AJANKOHTA: Tämä koulutus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2021. Aikataulu tarkennetaan mahdollisimman pian.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0: Erityisen tuen avulla oppimaan 4 opLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaajien osaamista. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0: Erityisen tuen avulla oppimaan 4 op > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaajien osaamista. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0: Kielen päällä - ammattiaineisiin integroitu kielen opetus 4 opLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaajien osaamista. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita.

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0: Kielen päällä - ammattiaineisiin integroitu kielen opetus 4 op > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaajien osaamista. Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta sekä osallistamaan opiskelijoita.

 • Kohti kestävää pedagogiikkaa 7 op (tot. 1) > avoin/varattavissaLUE LISÄÄ

  Maailman onnellisimmassa maassa on havaittavissa myös polarisaatiota ja arvojen rapautumista. Myös nuorten ahdistuneisuus ja irrallisuuden kokemukset ovat lisääntyneet. Kestävä pedagogiikka luo perustan merkitykselliselle oppimiselle. Se vahvistaa nuorten tulevaisuustoivoa ja osallisuutta tukien samalla myös opettajan omaa hyvinvointia ja jaksamista.

 • Muutoksen myötäisesti (vapaa siv.työ): Digiverkot vesille - koetaan verkkoja, tutkitaan tablettia 4 op > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Muutoksen myötäisesti - vapaan sivistystyön osaamista rakentamassa -hanketta. Hankkeen lähtökohtana on nykyinen ja tulevaisuuden tilanne, jossa vapaan sivistystyön opintojen rooli jatkuvan oppimisen maailmassa tulee edelleen vahvistumaan. Opettajan kannalta avainasioita ovat osaamisen tunnistaminen, erilaisten oppijoiden tukeminen sekä digitaalisuuden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Tule mukaan kehittämään osaamistasi tämän kehityksen suunnassa!

 • Muutoksen myötäisesti (vapaa siv.työ): Osuvalla tuella oppimaan 4 op > avoin/varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Muutoksen myötäisesti - vapaan sivistystyön osaamista rakentamassa -hanketta. Hankkeen lähtökohtana on nykyinen ja tulevaisuuden tilanne, jossa vapaan sivistystyön opintojen rooli jatkuvan oppimisen maailmassa tulee edelleen vahvistumaan. Opettajan kannalta avainasioita ovat osaamisen tunnistaminen, erilaisten oppijoiden tukeminen sekä digitaalisuuden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Tule mukaan kehittämään osaamistasi tämän kehityksen suunnassa!

 • Muutoksen myötäisesti (vapaa siv.työ): Tiedä ja toteuta - osaaminen näkyväksi 4 op > avoin/varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutus on osa Muutoksen myötäisesti - vapaan sivistystyön osaamista rakentamassa -hanketta. Hankkeen lähtökohtana on nykyinen ja tulevaisuuden tilanne, jossa vapaan sivistystyön opintojen rooli jatkuvan oppimisen maailmassa tulee edelleen vahvistumaan. Opettajan kannalta avainasioita ovat osaamisen tunnistaminen, erilaisten oppijoiden tukeminen sekä digitaalisuuden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Tule mukaan kehittämään osaamistasi tämän kehityksen suunnassa!

 • Opet koodaa - Ohjelmoinnin perusteet 3 opLUE LISÄÄ

  Koodaus on jo täällä, joko osaat? Tule hakemaan ideoita ja osaamista ohjelmoinnin toteuttamiseen.

 • Opet koodaa - Visuaalinen ohjelmointi 3 opLUE LISÄÄ

  Koodaus on jo täällä, joko osaat? Tule hakemaan ideoita ja osaamista ohjelmoinnin toteuttamiseen.

 • POMOKO II - Tiedolla johtaminen 2 opLUE LISÄÄ

  Oppilaitoksen johtaminen perustuu osaamisen ja tiedolla johtamisen tukemaan strategiseen johtamiseen, jolloin johtamisen teot tarkentuvat ja osuvat oikeisiin kohtiin. Koulutusosion tavoitteena on, että osallistuja perehtyy tiedolla johtamiseen ja ymmärtää sen merkityksen toiminnan tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Osallistuja hyödyntää tiedolla johtamista oman organisaationsa kehittämisessä ja johtamisessa. Koulutus on osa ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyössä toteuttamaa POMOKO 2 -hanketta.

 • POMOKO II - Työelämäverkostojen ja tiimien johtaminen 2 opLUE LISÄÄ

  Koulutusosiossa perehdytään oppilaitosten ja työelämän uudenlaisten yhteistyömuotojen ja -mallien johtamiseen ammatillisen koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Keskeinen opettamisen muoto on ohjaaminen ja oppiminen työpaikoilla sekä tämän prosessin johtaminen. Valmentavalla johtamisella voidaan tukea itseohjautuvuutta ja myös sen karikoiden välttämistä. Koulutus on osa ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyössä toteuttamaa POMOKO 2 -hanketta.

 • Rohkeasti uudistamaan > varattavissaLUE LISÄÄ

  Koulutukset ovat varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena useammalle oppilaitokselle suunnattuna toteutusryhmänä. Otathan yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

 • Seksuaalisuus haltuun - Seksuaalikasvatusta lapsuudesta nuoruuteen 9 opLUE LISÄÄ
 • Tekstiili- ja muotiala (verkkototeutus) Kohti digitaalisia osaamismerkkejä 3 opLUE LISÄÄ

  Kohti digitaalisia osaamismerkkejä 3 op Tule tutustumaan digitaalisiin osaamismerkkeihin! Millaisia mahdollisuuksia osaamismerkit antavat niin oman osaamisen näkyväksi tekemiseen kuin tekstiili- ja muotialan opiskelijoiden hyödyksi? Osaamismerkkien suosio kasvaa, joten nyt on oikea hetki tutustua aiheeseen. Koulutuksessa saat mainion mahdollisuuden pohtia yhdessä osaamismerkkejä tekstiili- ja muotialan näkökulmasta.

 • Turvallisuus kuuluu kaikille: Monikulttuurisuus oppilaitoksissa - turvallisuusnäkökulma 2 opLUE LISÄÄ

  Globalisoituvassa maailmassa myös oppilaitokset ja erilaiset oppimisympäristöt muuttuvat entistä monikulttuurisempaan suuntaan ja se asettaa haasteita oppilaitoksen toimintaan, monestakin näkökulmasta. On osattava tunnistaa ennalta eri kulttuurien ja uskontojen välisiä jännitteitä, on osattava toimia oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten parissa sekä osattava suunnitella oppimiskokonaisuuksia monikulttuurisuusaspekti huomioiden.

 • Turvallisuus kuuluu kaikille: Oppilaitoksen kyberturvallisuus 2 opLUE LISÄÄ

  Digitalisoituva maailma asettaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia oppilaitoksissakin. Opintokokonaisuudessa perehdytään digitalisaation tuomiin kyberturvallisuusnäkökulmiin, muun muassa tiedon lähettämisen, tallettamisen ja eheyden säilyttämisen aspekteista.  Koulutuksessa perehdytään muun muassa yhteiskäytössä olevien ICT -laitteiden tietoturvahaasteisiin, turvalliseen tiedon siirtoon oppilaitoksissa sekä erilaisiin salaustekniikoihin. Lisäksi kurkistetaan älypuhelimien tietoturvaan ja virusten torjuntaan.

 • YTYÄ: YTO - Yhteistä ymmärrystä rakentamassa 3 op > varattuLUE LISÄÄ

  Vahvistetaan ja tuetaan yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista ja tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät. Lisäksi tavoitteena on laatia koulutuksenjärjestäjäkohtainen yhteisten tutkinnon osien strategia ja kehittää arviointikokonaisuutta yhteistyössä verkostojen kanssa.

 • YTYÄ: YTO - pedagogisia ratkaisuja kehittämässä 3 op > varattuLUE LISÄÄ

  Koulutuksella vahvistetaan ja tuetaan yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä.

 • YTYÄ: YTO ja moninaiset opiskelijat 3 op > varattuLUE LISÄÄ

  YTO ja moninaiset opiskelijat 3 op kokonaisuus on osa YTYÄ - Yhteisiä tutkinon osia yhdessä kehittäen -hanketta. Hankkeella vahvistetaan ja tuetaan yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä.

Yhteystiedot

Juuri nyt

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU