Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa
-

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa (30 op)

Työskenteletkö metsäalalla? Haluatko ajankohtaista tietoa metsistä ja niiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä? Onko sinulla ajatus ehkä myöhemmin täydentää osaamistasi tutkinnolla? Nyt sinulla on siihen tilaisuus: HAMKissa alkaa maksuton Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -koulutus marraskuussa 2023.

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -koulutus (30 op) on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää ja päivittää ammatillista osaamistaan. Jos myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opinnot hyväksilukea metsätalousinsinöörien AMK-opintoihin Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opinnoissa on esimerkiksi metsäasiantuntijoille ja metsäkoneenkuljettajille soveltuvaa sisältöä.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan 1.11.2023 alkaen. Koulutukseen sisältyy kolme 10 op erillistä opintojaksoa. Opintojaksoihin (10 opintopistettä) voi ilmoittautua erikseen tai voit ilmoittautua koko opintokokonaisuuteen (30 op) kerralla.

Opintojakso 1: Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito (10 op) 1.11.23 – 31.1.2024, ilmoittautuminen päättynyt, opintojakso käynnistynyt

 • Ilmastokestävä metsätalous 5 op
 • Metsät ja hiilitase 5 op

Opintojakson infotilaisuus järjestetään 1.11.2023 klo 15-17 verkossa. Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoiset maastopäivät 21.11.  ja 12.12.2023 Evolla.

Ilmoittautuminen päättynyt!

Opintojakso 2: Metsien monimuotoisuuden edistäminen (10 op) 13.2-30.4.2024

 • Metsät muuttuvassa ilmastossa 5 op
 • Metsien monimuotoisuuden edistäminen 5 op

Opintojakson infotilaisuus järjestetään 13.2.2024 klo 15-17 verkossa. Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoinen maastopäivä 24.4.2024  Evolla.

Ilmoittautuminen 29.1. mennessä 

Opintojakso 3: Suometsien kestävä hoito (10 op) 23.4.-31.7.2024

 • Suometsänhoidon perusteet 6 op
 • Suometsien lannoitus 2 op
 • Keinoja suometsien hoitoon 2 op

Opintojakson infotilaisuus järjestetään 23.4.2024 klo 15-17 verkossa. Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoiset maastopäivät 25.4.2024  ja 26.6.2024.

Ilmoittautuminen 8.4. mennessä 

Aikataulu

Koulutukset toteutuvat ajalla 1.11.2023-31.7.2024. Toteutus on pääosin itsenäistä ja ohjattua verkko-opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Kaikkiin toteutuksiin sisältyy myös työelämälähtöistä opiskelua kuten käytännönläheisiä oppimis- ja kehittämistehtäviä, joita käytetään myös osaamisen toteamisessa. Verkkoluennot tallennetaan, ja tallenteet ovat opiskelijoiden käytettävissä koulutuksen aikana. Jokaiseen osioon sisältyy 1-3 maastopäivää, jotka opiskelija voi tarvittaessa korvata esimerkiksi suorittamalla erikseen sovittuja itsenäisiä oppimistehtäviä. Opintojaksojen sisältö, tarkempi aikataulu sekä ohjelma tarkennetaan ennen kunkin jakson alkua.

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Taloudelliset etuudet

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löydät osoitteesta www.aikuiskoulutustuki.fi 

Lisätiedot

asiakkuuspäällikkö Siri Pekuri, siri.pekuri@hamk.fi
koulutussuunnittelija Roosa Sulonen, roosa.sulonen@hamk.fi

Lisätiedot (koulutussisällöt) Antti Sipilä, antti.sipila@hamk.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Opintojakso 1: Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito (10 op)

Pääasiallinen kohderyhmä: metsäasiantuntijat

Aikataulu: Opintojakson infotilaisuus järjestetään 1.11.2023 klo 15-17 verkossa. Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoiset maastopäivät 21.11. ja 12.12.2023 Evolla.

Ilmastokestävä metsätalous 5 op

Osion suoritettuasi osaat soveltaa erilaisia vaihtoehtoja metsänuudistamiseen ja -kasvatukseen ja tunnet eri menetelmien tuotto- ja kustannusvaikutuksia. Osaat myös analysoida ja perustella ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsänhoitoon.

Tämä osio sisältää seuraavat teemat:

 • ilmastotoimien taloudelliset vaikutukset,
 • suositusten  mukainen harventaminen sekä metsien uudistus hakkuiden jälkeen,
 • sekataimikoiden ja sekametsien perustaminen,
 • jalostetun metsänviljelyaineiston käyttö.

Osiossa tutustutaan  ilmastokestävän metsätalouden perusteisiin ja esimerkiksi jalostetun metsänviljelyaineiston  käyttöön, jonka laatimisessa koulutuskokonaisuuden vastuukouluttaja Antti Sipilä (HAMK) on ollut mukana. Lisäksi opetellaan hyödyntämään Metsäkeskuksen avoimia metsä- ja  luontotietoaineistoja.

Metsät ja hiilitase 5 op

Osion suoritettuasi osaat soveltaa erilaisia metsänhoidon menetelmiä hiilitaseen säätelyssä.
Tämä osio sisältää seuraavat teemat:

 • metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen,
 • hiilensidonnan laskeminen ja ilmastotoimet käytännössä sekä metsien hiilivarastojen kasvattaminen.

Lisäksi opit muun muassa arvioimaan puuston ja maaperän hiilimäärää ja erilaisten metsänhoidon toimenpiteiden vaikutusta siihen. Opit myös hyödyntämään avoimia metsä- ja luontotietoaineistoja.

Opintojakso 2: Metsien monimuotoisuuden edistäminen (10 op)

Pääasiallinen kohderyhmä: metsäasiantuntijat

Aikataulu: Opintojakso järjestetään 13.2.-30.4.2024. Opintojakson infotilaisuus järjestetään 13.2.2023 klo 15-17 verkossa. Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoinen maastopäivä 24.4.2024 Evolla.

Metsät muuttuvassa ilmastossa 5 op

Osion suoritettuasi osaat varautua erilaisiin ilmastonmuutoksen vuoksi metsiin kohdistuviin uhkiin ja suunnitella sekä valita soveltuvia varautumis- ja sopeutumistoimenpiteitä ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Tämä osio sisältää seuraavat teemat:

 • metsänhoidon suositukset,
 • metsien sopeutuminen ilmastomuutokseen,
 • metsätuhojen hillintä ja ehkäisy sekä metsälannoitus.

Opinnoissa käydään läpi metsätuhojen syitä, lajistoa, torjuntaa ja varautumista. Lisäksi tutustut metsälannoituksen menetelmiin, ilmastokestävän metsätalouden perusteisiin ja esimerkiksi jalostetun metsänviljelyaineiston käyttöön. Opintojen aikana opit myös hyödyntämään Metsäkeskuksen avoimia metsä- ja luontotietoaineistoja.

Metsien monimuotoisuuden edistäminen 5 op

Osion suoritettuasi opit tunnistamaan erilaisia tapoja edistää metsien  monimuotoisuutta.

Tämä osio sisältää seuraavat teemat:

 • Metsien biologisen monimuotoisuuden edistäminen,
 • metsien rakenteen vaihtelun edistäminen,
 • lahopuun määrän kasvattaminen ja metsänhoidon  suositukset.

Opinnoissa tutustut metsien monimuotoisuuden edistämiseen esimerkiksi  vapaaehtoisen suojelun, sertifiointijärjestelmien ja talousmetsien luonnonhoidon sekä  arvokkaiden elinympäristöjen hoidon ja erilaisten tukivaihtoehtojen näkökulmasta. Lisäksi opit hyödyntämään avoimia metsä- ja luontotietoaineistoja.

Opintojakso 3: Suometsien kestävä hoito (10 op)

Pääasiallinen kohderyhmä: metsäasiantuntijat ja metsäkoneenkuljettajat.

Aikataulu: Opintojakso järjestetään 23.4.-31.7.2024. Opintojakson infotilaisuus järjestetään 23.4.2024 klo 15-17 verkossa. Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Opintojaksoon kuuluu vapaaehtoiset maastopäivät 25.4. ja 26.6.2024.

Suometsänhoidon perusteet 6 op

Osion suoritettuasi hallitset suometsänhoidon perusteet (ml. jatkuva kasvatus), osaat muun muassa valita hoitoratkaisuja kasvupaikka huomioiden, tarkastella kohteen vesitalouden tilaa, arvioida hakkuutavan vaikutusta pohjaveden tasoon sekä ravinnetalouden hoitoa. Opit myös ottamaan huomioon suometsän hoitohankkeiden suunnittelussa luonnonhoidon sekä puunkorjuun toteutuksen.

Tämä osio sisältää seuraavat teemat:

 • kokonaisvaltainen suometsänhoidon suunnittelu,
 • peitteinen  metsänkasvatus hakkuutapana rehevissä korvissa
 • ja kasvupaikkojen erilaiset käsittelytavat.

Opetusmateriaaleina hyödynnetään muun muassa Metsänhoidon suosituksia ja Tapion Suometsäosaaja-sivuston materiaaleja. Lisäksi opetellaan hyödyntämään avoimia metsä- ja luontotietoaineistoja.

Suometsien lannoitus 2 op

Osion suoritettuasi tunnet lannoituskohteiden valintaperusteet, kustannusarvioinnin perusteet ja lannoitusten toteutustavat.

Tämä osio sisältää teeman ”suometsien tuhkalannoitus”.   Opetusmateriaaleina hyödynnetään mm. Tuhkalannoitusopasta, Metsänhoidon suosituksia ja Tapion Suometsäosaaja-sivuston materiaaleja. Lisäksi opetellaan hyödyntämään avoimia metsä- ja luontotietoaineistoja.

Keinoja suometsien hoitoon 2 op

Osion suoritettuasi osaat tunnistaa ja arvioida kohteen hoito- ja  kunnostustarpeita ja valita oikeita menetelmiä suometsien hoitoon.  Tämä osio sisältää teeman ”ojien kunnostuksen tarveharkinta”.

Opetuksessa hyödynnetään erityisesti Evon opetusmetsää ja opetusmateriaaleina hyödynnetään soveltuvin osin HAMK Bio -tutkimusyksikössä toteutettujen  ojitukseen liittyneiden tutkimushankkeiden materiaaleja (hankkeet kuvattu liitteessä).

Opetusmateriaaleina käytetään myös Metsänhoidon suosituksia ja Tapion Suometsäosaaja- sivuston materiaaleja.
Opit myös hyödyntämään avoimia metsä- ja  luontotietoaineistoja.

Lisätiedot

asiakkuuspäällikkö Siri Pekuri, siri.pekuri@hamk.fi
koulutussuunnittelija Roosa Sulonen, roosa.sulonen@hamk.fi

Koulutussisältöjä koskevat tiedustelut

koulutuspäällikkö Antti Sipilä, antti.sipila@hamk.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen (2. opintojaksolle 29.1. mennessä ja 3. opintojaksolle 8.4. mennessä)