Ohjeet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohjeet
iloisia opiskelijoita
-

Ohjeet

IT-palveluiden ohjeita

HAMKin tietohallinto tarjoaa opiskelun tueksi useita tietojärjestelmiä, joista yleiskuvaukset ovat näillä julkisilla sivuilla. Varsinaiset it-ohjeet näkyvät kirjautuneille käyttäjille: henkilökunnan it-ohjeet (ks. IT ohjeistaa), opiskelijoiden it-ohjeet ja it-ohjeartikkelit.  Opetuksen digityökaluista löydät julkisia ohjeita sivustolta  digipedaohjeet.hamk.fi.

 

HAMKin it-palveluiden luettelo on julkisilla sivuilla. Monet ohjeet ovat  kirjautumisen takana. Ohje kirjautumiseen.

Tuki ja opastus

Käyttöluvat

Laitteet ja tilat

Ohjelmistot

Opiskelu, opetus ja tutkimus

 • HAMK Blogi -HAMKIn opiskelijoiden ja henkilöstön tarjoamaa tietoa opiskeluun tai työskentelyyn liittyvistä asioista.
 • HAMK julkiset sivut -opiskeluprosessiin liittyvät toimintatavat ja ohjeet: Palvelun avulla opiskelija voi tutustua HAMKin opiskeluprosessiin ja siihen liittyviin toimintatapoihin ja ohjeisiin, jatko-opintomahdollisuuksiin sekä Alumnitoimintaan. Lisäksi hän voi tutustua korkeakoulun tarjoamiin työelämäpalveluihin ja tutkimustoimintaan.
 • Verkko-oppimisympäristö Moodle, https://learn.hamk.fi (HAMKin digipedaohje)
 • Verkko-opiskelu palvelut Zoom ja Teams
 • Videoiden tallennus ja jakelu (HAMK Kaltura, Youtube)
  • Kaltura on videoiden jakeluun ja yksinkertaiseen tuottamiseen tarkoitettu palvelu. HAMKissa palvelua suositellaan käytettäväksi esim. opetus/opiskelu- ja ohjevideoiden julkaisupaikaksi. Ohje
  • Youtube mahdollistaa videoiden katselun ja jakamisen. Se toimii hyvin mobiilisti ja sitä on mahdollista käyttää myös HAMKin käyttäjätunnuksella. YouTubea hyödynnetään HAMKissa erityisesti markkinoinnin näkökulmasta.
 • EXAM opiskelijan sähköinen tenttipalvelu (HAMKin digipedaohjeet): Opettaja voi tarjota joustavan vaihtoehdon tentin suorittamiseen EXAM-järjestelmän avulla, myös tenttivierailuna toisen korkeakoulun EXAM-tenttitiloissa. EXAM-tenteissä on käytössä  video- ja äänivalvonta.
 • Virtuaalinen tietokoneluokka (vCommander) -Tietoteknisen opetuksen/opiskelun mahdollisuus etänä.
 • Opiskelijan virtuaalityöasema (VDI) -HAMKissa käytettävissä olevien sovellusten etäkäyttö ja/tai oman koneen hyödyntäminen opiskelussa. Ohje
 • Webropol verkkokyselyt mahdollistaa verkkopohjaisten kyselyiden tekemisen ja raportoinnin. Ohje
 • Pakki opiskelijan oma työpöytä: Palvelun avulla opiskelija voi tarkastella lukujärjestyksiä, tarkastella ja muokata henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa, lisätä kommentteja omalle HOPSille, viestiä ohjaajan ja opettajien kanssa HOPSiin liittyvistä asioista, lisätä valinnaisia opintoja HOPSille, ilmoittautua opinnoille, tarkastella arviointeja, varata ohjausajan opintojen ohjaajalle, suunnitella omien opintojen ajallista etenemistä ja niiden kuormittavuutta.
 • SoleMOVE on kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä, jolla hallinnoidaan mm. opiskelijavaihdon (saapuvat ja lähtevät) hakuprosesseja.
 • Lukkarikone-palvelussa opiskelija voi hakea ​lukujärjestyksiä opiskelijaryhmän perusteella, ​toteutuksia toteutuksen nimen tai opettajan perusteella ja järjestelmään kirjautunut opiskelija​ voi palvelun kautta synkronoida lukujärjestyksensä HAMKin Outlook Online -kalenteriinsa.

 

Yhteistyö ja viestintä

 • Sähköposti ja kalenteri
 • Tuudo mobiilisovellus auttaa opiskelijaa monessa opiskeluun liittyvässä asiassa
 • Viva Engage (ent. Yammer) HAMKin virallinen tiedotuskanava: yksityinen sosiaalinen verkko- ja keskusteluympäristö, jonka keskustelut ovat suojattuja ja näkyvät vain HAMKin ja HAMIn opiskelijoille ja henkilökunnalle. Palvelussa opiskelija voi tutustua opiskelijoille tarkoitettuihin virallisiin tiedotuksiin ja keskustella ryhmissä, joihin hän on liittynyt jäseneksi.
 • Verkkotapaamiset: Teams ja Zoom
 • Tiedostojen tallennus ja jakaminen  – Verkkolevyt ja pilvitallennustilat (OneDrive) ja suurten tiedostojen lähettäminen

Microsoft Office 365

 • Outlook sähköposti ja kalenteri
 • OneDrive pilvitallennustila
 • Word online
 • Excel online
 • PowerPoint online
 • OneNote online muistiot
 • SharePoint työtilat
 • Teams
 • Sway, esitykset
 • Forms
 • Viva Engage, HAMKin virallinen tiedotuskanava

Verkot ja yhteydet

 • Langattomat verkot – Oman tietokoneen tai mobiililaitteen yhdistäminen langattomiin verkkoihin, eduroam-verkko
 • Tietoaineistojen etäkäyttö

Opiskelun työvälineet

​​​​​​​​​​​Opiskelun työvälineet​​​

​​Opiskelun tueksi olemme koonneet muutamia käytännön asioita ja neuvoja, jotka auttavat selviämään opinnoista paremmin. Pääsääntöisesti opettaja kuitenkin ohjaa etäopiskeluun ko. opintojaksolla. Mikäli ohjeita puuttuu ja haluat ne lisättäväksi tähän listaan, tai sinulla on tietoteknisiä ongelmia​ laita pyyntö ServiceDeskiin​ it-palveluihin (it@hamk.fi).

Tarvittavat laitteet ja asetukset

 • Eri koulutuksilla on erilaiset vaatimukset tietokoneiden hankinnalle. Mikäli toteutus on kokonaan verkossa, on mahdollisuus käyttää pöytäkonetta, mutta muuten tarvitset kannettavan tietokoneen. Koulutuksien vaatimukset kannettaville ja lisälaitteille on julkisilla sivuilla ja aiheeseen liittyviä ohjeita löytyy yleensä hakusanalla BYOD.
 • Useimmat HAMKin sovellukset toimivat selaimella kirjautumisen jälkeen. Asenna koneellesi myös toinen selain. Suosittelemme käyttämään chrome-selainta, vaikka sekään ei ihan aina toimi kaikkien sovelluksien kanssa optimaalisesti.
 • Verkkotapaamisessa ota huomioon, että testaat ääniasetukset​ ennen istunnon alkamista.
 • ​Varmista (myös mobiililiittymäsi) riittävä verkkoyhteys etäopintojen suorittamiseen.
 • Jos sinulla ei ole kotona (kiinteää tai langatonta) yhteyttä, muodosta yhteys tietokoneelle puhelimen (hotspot) kautta. Jaa ensin yhteys puhelimesta (anna sille nimi ja salasana) ja muodosta sen jälkeen tietokoneellasi yhteysjakamaasi verkkoon. (antamaasi nimeä ja salasanaa käyttäen).

Ohjelmat​​

 • Lataa itsellesi chrome selain ja asenna se. Määrittele se oletusselaimeksi, jotta käytät sitä ensisijaisesti.
 • Mieti omat tavoitteet suhteessa opintojakson tavoitteisiin sekä ajanhallintaan.​ Pakissa​ näet tavoitteet ja voit ilmoittautua opintoihin. Moodlessa näet opettajan suunnitteleman kokonaisuuden. Tutustu materiaaleihin, linkkeihin ja tehtäviin sekä tee itsellesi suunnitelma sen pohjalta. Suora linkki Moodleen on https://learn.hamk.fi​
 • Verkkotapaamiset tukevat oppimista ja niissä on helppo kysyä muiden mielipidettä. Ole aktiivinen ja tutustu Teamsin sekä Zoomin​ työkalujen eri mahdollisuuksiin (Chat, ääni, tiedostojen jakaminen ym.).  Opiskelijat voivat keskenään käyttää näitä ryhmätöihin. Opiskelijoiden käytössä Zoom-tapaamisissa on käyttö rajoitettu 40 minuuttiin.
 • Etäluennot voivat olla Teamsissä tai Zoomissa. Ne voidaan myös nauhoittaa, jolloin ne ovat katseltavissa videoina, jotka opettaja usein linkittää suoraan Moodleen.
 • Jos opettaja ei ehdi viedä tallennetta Moodleen, voit löytää sen kirjautumalla Kalturaan​.
 • Ryhmätyöskentelyyn sopii Teams sen eri välineitä yhdistämällä. Verkkotapaamisten lisäksi mm. tiedostoja voi yhteiskirjoittaa online tilassa.
 • Tehtävien palautukset tehdään Moodleen. Opettajan voi määritellä palautukset esim. linkkeinä M365:n OneDrive-palvelusta​ tai tiedostoina. Pidä itselläsi kopio palautuksesta.
 • O365-palvelut​ ovat käytettävissäsi aina kirjautumisen jälkeen vasemman yläkulman vohveli-valikosta. (Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Stream yms.​)​
 • Voit muuttaa tiedoston pdf:ksi tulostamalla sen pdf-tulostimeen (esim. Microsoft Print to PDF).
 • Voit tehdä videoita kalturasta löytyvällä Capture ohjelmalla. Ensimmäisellä käyttökerralla lataa sen koneelle ja toisella kerralla avautuu. Kaltura Capturella​ videon lataaminen on palvelimelle helppoa.
 • Asenna omalle koneellesi tarvittavat ohjelmat. Opiskelijat  saavat asentaa kotikoneelleen monia opetuksessa käytettäviä ohjelmia, katso täältä lisätietoja.
  • Joidenkin ohjelmien yhteydessä voi oletusasetuksilla vahingossa asentaa virustorjuntaohjelmia. Jos näitä on monta koneella ne scannaavat toisiaan ja kone hidastuu. Ole siis tarkka mitä rasteja hyväksyt.
  • Opettele myös poistamaan​ “turhia” ohjelmia koneeltasi.
 • Omalle koneelle voi asentaa myös ammattialaohjelmia, jos niiden lisenssit sallivat asennuksen.  Taulukossa ​on kerrottu, mitkä ohjelmat saa asentaa ja mistä ohjelman voi itselleen ladata. ​Opettaja on laittanut asennettavista ohjelmista tiedon pakkiin ja se pitää asentaa ennen ensimmäistä tuntia, jotta asennukseen ei mene tunnilta aikaa.
 • Ohjelmia voidaan käyttää myös etäkoneella VDI-palvelun avulla. Opettaja ilmoittaa, mitkä ohjelmat on käytettävissä VDI-palvelun kautta ja kenellä on oikeus niitä käyttää.

Aineistot​

 • Käytä hyödyksesi kirjaston etäpalveluita ja etsi verkkoaineistoja Finnasta​.
 • Opettajan Moodleen linkittämien aineistojen lisäksi voit etsiä Google Scholar​ palvelusta artikkeleja.
 • YouTube ja internet aineistojen kanssa kannattaa muistaa lähdekritiikki.
 • Opetellaan yhdessä hyviä etäkäytäntöjä ja pidetään yhteyttä toisiimme mahdollisuuksien mukaan. kts. Syväoppimisen periaatteet.
 • HAMKin it-palveluihin ​ohjeita ja linkkejä löydät julkisilta sivuilta
 • Tietoteknisissä ongelmatilanteissa auttaa HAMKin ServiceDesk, tarkemmat tiedot palveluajoista julkisilta sivuilta.​

UKK​​

​Opiskelijoiden Zoom-istunto katkeaa, miksi näin? Opiskelija-tunnuksilla aloitetussa Zoom-kokouksessa on 40 minuutin aikaraja järjestelmä valmistajan puolelta.​​​

Ääni pätkii etäopinnoissa, vaikka aikaisemmin on kuulunut hyvin, missä vika? Vika voi olla äänilaitteessa tai äänen säädössä, mutta verkkoyhteydet ovat suurelta osin käytössä ja tämä saattaa aiheuttaa äänen pätkimistä. Tutustu ääniasetuksiin.​

 

HAMKin palvelut alla luettelona, katso henkilöstöintrasta tarkemmat ohjeet (vaatii kirjautumisen hamkin tunnuksilla).

Tuki ja opastus

 • IT-tukipalvelut – ServiceDesk, IT-lähituki ja IT-päivystys (vain henkilökunnalle)

Käyttöluvat

Laitteet ja tilat

Ohjelmistot

 • Ohjelmistot – lisenssityypit, tietosuoja, perusohjelmistot, ammattiaineohjelmistot, ohjelmia kotikäyttöön

Opiskelu, opetus ja tutkimus

Yhteistyö ja viestintä

Hallinto ja johtaminen

Verkot ja yhteydet

 • Langattomat verkot – henkilökunnan ja opiskelijoiden wlan-verkot, asuntolaverkot
 • Tietoaineistojen etäkäyttö

Palvelinympäristöt

Halutessasi lisätietoa  alla mainituista asioista, tee asiasta tiketti ServiceDesk järjestelmään.

 • Palvelinalustat
 • Sovelluspalvelimet

Linkit eri palveluiden yhteydessä ovat tarkoitettu yhteyshenkilölle, joka selvittää vierailijoille eri tapauksissa erilaiset käyttöoikeudet ja tarpeet.

Tuki ja opastus

Yhteyshenkilöt ovat avainasemassa eri palvelujen mahdollistamisessa vierailijoille. Heidän avun lisäksi on HAMKissa seuraavat palvelut vierailijoille:

 • Servicedesk IT – puhelinpalvelu ja tikettijärjestelmä
 • IT-lähituen tavoittaa ServiceDesk IT:n kautta

Käyttöluvat

Yhteyshenkilöt tilaavat vierailijoille HAMKin vierailija tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan HAMKin tietokoneille tarvittaessa. Oman laitteen käyttäminen on kuitenkin toivottavaa.

Laitteet ja tilat

HAMKin tiloihin voi pääsääntöisesti tuoda oman tietokoneen ja näyttää sillä oman esityksensä. Esitystä varten tarvitaan HDMI-liitäntä, jolla tietokone kytketään dataprojektoriin. Vierailijalla tulisi olla itsellään muuta liitäntää varten adapteri. Kysy yhteyshenkilöltäsi lisätietoja tiloista ja niiden av-tekniikasta. Esityksiä on mahdollista välittää verkkoon (streamaus) ja nauhoittaa, jos se on tarpeen.

Ohjelmistot

Ohjelmistojen käyttöä rajoittaa HAMKin opetukselliset lisenssit, joten vierailijoiden tulee varmistaa ohjelmistojen käyttö omaan tarpeeseensa. Pyydä yhteyshenkilöltäsi lisätietoja ohjelmistoista, joita HAMKssa on käytössä. Kaikissa tietokoneissa on Microsoft Office-sovellukset ja yleisimmät web-selaimet (mm. Microsoft Edge, Chrome ja Firefox) sekä pdf-lukuohjelma (Adobe Reader).

Yhteistyö ja viestintä

Hamkin henkilöstö voi jakaa yhteiskäyttöön työtiloja eduunista, Teamsistä tai omasta OneDrivesta. Lisäksi yhteistyötä voimme edistää seuraavilla välineillä:

Verkot ja yhteydet

Tiloissamme on käytössä vierailija verkko HAMKvisitor. Tunnuksen löydät opetustilojen seinältä. Lisäksi käytössä on korkeakoulujen eduroam-verkko.

 

Ohjeita opettajille: digipedaohjeet.hamk.fi

IT-palvelut opiskelijoille

Löydät kaikki IT-palvelut ja linkitykset niiden ohjeisiin helposti yhdestä paikasta www.hamk.fi/it-palvelut. Voit hakea palveluita hakusanalla, merkitä palveluita omiksi suosikeiksi, jolloin voit palata niihin seuraavalla kerralla tai selata automaattisesti päivittyvää haetuimpien palveluiden listaa.