ServiceDesk IT - Hämeen ammattikorkeakoulu
ServiceDesk IT
opiskelijoita luokassa
-

ServiceDesk IT

ServiceDesk IT - palvelu

ServiceDesk-tikettijärjestelmän kautta on mahdollista tavoittaa opiskelijapalvelut (ml. opiskelun hallintoasiat), kirjastopalvelut, it-palvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, viestintäpalvelut, tki-palvelut ja yleishallintoon liittyvät palvelut. Tikettijärjestelmä toimii kaikkien edellä lueteltujen palveluiden yhteydenottokanavana.

ServiceDesk IT on it-palveluiden palvelukanava, joka on tarkoitettu sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käyttöön. ServiceDesk IT:stä saa apua it-palveluiden ja tietotekniikkalaitteiden ongelmatilanteisiin sekä neuvoja it-palveluiden käyttöön. ServiceDesk IT:n päivystäjät joko itse auttavat asiakkaita tai ohjaavat tiketit eteenpäin kyseisen it-palvelun vastuuhenkilöille.

IT-palveluiden ServiceDesk IT opastaa perusohjelmistojen ja tietojärjestelmien käytössä. Ammattiaineiden ohjelmistojen käytön opastuksesta vastaavat ko. aineiden opettajat. Opiskelijoiden omien tietokoneiden käytön neuvonnan ja ongelmien selvittelyn pitää aina liittyä opiskelussa käytettäviin oppilaitoksen it-palveluihin tai ohjelmistoihin. Viime kädessä opiskelijat vastaavat itse omien tietokoneidensa toiminnasta.

ServiceDesk IT-palveluun voi ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla:

  • Soittamalla puhelinpäivystyksen numeroon 03 646 3000, joka palvelee työpäivinä klo 8:15 – 15
  • Tekemällä tiketin (kategoria IT-palvelut / IT Services) web-palvelussa https://servicedesk.hamk.fi
  • Lähettämällä tiketin tiedot (kuvaava otsikko ja tarkka kuvaus asiasta)  sähköpostilla osoitteeseen it@hamk.fi
  • Käymällä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen IT Servicedesk-palvelupisteessä (C-talon 1. kerros), joka palvelee työpäivinä klo 10 – 14

Kaikki saapuneet tiketit tallentuvat ServiceDesk-järjestelmään. Asiakkaat saavat tiketin käsittelyn eri vaiheista (avaus, käsittelijän kommentti tai kysymys, valmistuminen) sähköposti-ilmoituksia. Asiakkaiden kannattaa aina kuvata mahdollisimman tarkasti asiansa ja ongelmansa (ml. virheilmoitus) sekä vastata nopeasti tiketin käsittelijän kysymyksiin. Tämä nopeuttaa tiketin käsittelyä.