Erityisjärjestelyt yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi - Hämeen ammattikorkeakoulu

Erityisjärjestelyt yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

Erityisjärjestelyt yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

Opintojen aikaisia erityisjärjestelyjä tarvitaan silloin, kun opiskelijalla on oppimisen vaikeutta, vamma tai muu este. Tarve erityisjärjestelyille saattaa olla lyhytaikainen tai koko opintoajan kestävä. Tarve saattaa ilmetä yllättäen esim. tapaturman seurauksena. Erityisjärjestelyt myönnetään aina yksilöllisesti ja todennetun tarpeen mukaan.

HAMKin ohje

HAMKin saavutettavuutta tukevat työkalut

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU