Kansainvälistymisen palvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kansainvälistymisen palvelut
ihmisiä nurmikolla
Ihmisiä nurmikolla

Kansainvälistymisen palvelut

Kansainvälistä kilpailukykyä ja osaajia

HAMK tarjoaa laajaa kansainvälistä osaamista, jonka voit valjastaa yrityksesi kehittämisen tueksi, resurssiksi tai palvelemaan työntekijöidesi osaamisen kehittämistä.

Kestävää kansainvälisyyttä -kampanja

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Team Finland Häme -verkoston toimijat käynnistivät hiljattain Kestävää kansainvälisyyttä -kampanjan, jolla halutaan kasvattaa alueemme yritysten ja organisaatioiden kansainvälistä tekijäpääomaa sekä auttaa HAMKin ulkomailta tulleita tutkinto-opiskelijoita saamaan työkokemusta ja referenssejä.me olemme mukana kestävää kansainvälisyyttää kampanjassa kuva.

Lähde mukaan tukemaan opiskelijoiden urakehitystä ja rakenna samalla kestävästi organisaatiosi kansainvälistä potentiaalia ja kompetenssia. Tutustu alla oleviin yhteistyömuotoihimme ja ota yhteyttä!

Kaikki HAMKin opiskelijat kerryttävät kansainvälistä osaamista opintojensa aikana. Lisäksi HAMKissa opiskelee n. 850 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, edustaen 74 eri kansalaisuutta. Yrityksille tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntää HAMKin kansainvälisten opiskelijoiden ammatillista osaamista sekä kieli- ja kulttuuriosaamista yrityksesi kansainvälistymisen eri vaiheissa ja kansainvälisessä toiminnassa.

Kansainväliset opiskelijamme voivat auttaa yrityksen kansainvälistymisessä tai sen kehittämisessä eri tavoin:

 • Ota opiskelija harjoitteluun –  lisäresurssia yritykseen
 • Tarjoa opinnäytetyöaihetta – tutki tai kehitä yritystoimintaa tai kartoita uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Rekrytoi – kesätyöntekijä, osa-aikatyöntekijä tai työntekijä
 • Tarjoa projektia – alakohtaiset opiskelijaprojektit yrityksesi tarpeeseen.  Suosittuja projekteja ovat mm. Market Entry -kartoitukset

Hyödynnä myös meidän asiantutijapalvelujamme:

 • Paranna henkilöstön kansainvälistä kompetenssia räätöidyn ja avoimen koulutustarjonnan kautta
 • Valjasta tutkimusyksiköidemme osaaminen ja projektit tuottamaan lisäarvoa yrityksellesi

HAMK on mukana valtakunnallisessa Talent Boost -toiminnassa. Talent Boost on kansallinen Työ- ja elinkeinoministeriön toimenpideohjelma, jolla edistetään kansainvälisten osaajien houkuttelua, maahanmuuttoa ja Suomeen juurtumista. Toimenpideohjelmassa on mukana paljon paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita sekä palveluja. Talent Boost asiantuntija, auttaa kaikissa kansaivälisiin palveluihin liittyvissä kysymyksissä ja palvelukartoituksissa. Tarjoamme mm.

Tandem- tai ryhmäharjoittelu

Tandemharjoittelussa kansainvälinen ja suomalainen opiskelija lähtevät yhdessä harjoitteluun, samaan yritykseen. Tandemharjoittelun kautta on mahdollista kokeilla matalammalla kynnyksellä monikulttuurista yhteistyötä, työyhteisön monikulttuurisiavalmiuksia ja kasvattaa monipuolisempaa työntekijäpotentiaalia yritykseen.

Ryhmäharjoittelussa voit hyödyntää kansainvälisiä opiskelijoita eri aloilta. Ryhmäharjoittelu on hyvä vaihtoehto jos yritys tarvitsee esim. monialaiseen projektiin monialaisen tiimin.

Kiinnostaako? Me etsimme teille sopivan parin tai ryhmän!

Mentorointi

Kiinnostaisiko kansainvälisten opiskelijoiden mentorointi? Ota yhteyttä, tehdään juuri sinulle sopiva toteutus.

Yritysvierailut

Haluatko järjestää yritysvierailun kansainvälisille opiskelijoillemme tai tulla vierailemaan koulutuksessa?

Job shadowing

Tutustu kansaiväliseen opiskelijaan ja ota hänet seuraamaan työtäsi. Tarjoa tärkeää kokemusta opiskelijalle, nostata yrityksen imagoa ja madalla kynnystä potentiaaliselle työntekijälle.

International Friend -ohjelma

Ryhdy ystäväksi itse tai perheesi kanssa kansainväliselle opiskelijalle. Ohjelma käynnistyy syksyisin. Tutustu ohjelmaan tästä

Hämeen ammattikorkeakoulun kansainväliset osaajat palveluksessanne – tutustu osaamiseen!

Smart Organic Farming (Mustiala)

Ammattilaisia joilla on osaamista kestävästä kasvi- ja eläintuotannosta, maatalousteknologioista sekä digitalisaatiosta, luomutuotannon metodeista, biotaloudesta ja kiertotaloudesta.

Koulutuksen ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskellaan mm. kestävää kasvituotantoa, kotieläintaloutta sekä maatalouden tutkimusta. Tämän jälkeen opiskelijat suorittavat kasvukauden aikana vähintään 50 päivän maatilaharjoittelun. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu asiantuntijaharjoittelujakso sekä vapaaehtoinen alan syventävä harjoittelu:

Maatilaharjoittelu (1.opintovuoden jälkeen)

Maaseutuyrityksessä suoritettava harjoittelu, jossa on tarkoitus oppia maaseutuyrityksen/maatilan töitä ja saa ymmärrystä toiminnasta. Harjoittelussa päästään soveltamaan opiskeltuja asioita käytännössä ja oppimaan lisää alalla tarvittavia taitoja. Maatilaharjoittelu sisältää maataloustuotannon käytännön töitä sisältäen mm. peltotyötä, eläinten hoitoa ja erilaisia huolto – ja kunnossapitotyötä.

50 päivää tai 400 h (8h/pvä, 15opintopistettä)

Asiantuntijaharjoittelu (2. tai 3. opintovuoden jälkeen)

Harjoitellaan agrologin asiantuntijatehtäviä, soveltamalla ja syventämällä ammattitaitoa sekä tietoja käytännön työympäristössä. Näitä voivat mm. olla erilaiset työnjohto ja suunnittelutehtävät. Opiskelija asettaa harjoittelujaksolle ammatillisia kehittymistavoitteita yhdessä työnantajan ja oppilaitoksen kanssa. Asiantuntijaharjoittelu on osa ammatillista profiloitumista.

50 päivää tai 400 h

Lisäksi vapaaehtoinen: Alan syventäväharjoittelu

(profiloiviin opintoihin liittyvä, voi tehdä maatilaharjoittelun tai asiantuntijaharjoittelun jatkoksi)

Syventävä harjoittelu maaseutuyrityksessä lisää käytännön työtehtäviin, töiden suunnitteluun ja tuotannon kehittämiseen liittyvää osaamista. Harjoittelussa kehitetään esimiestaitoja ja ymmärrystä yrityksen jatkuvan kehittämisen tärkeydestä.

50 päivää tai 400 h

 

Lisätietoa koulutuksesta 

Computer Applications (HML)

Ohjelmoinnin ammattilaisia, jota osaavat eri ohjelmointi tekniikoita ja kieliä. Opinnoissa käydään läpi  käyttöliittymäsuunnittelua, käyttöjärjestelmiä, web-kehittämistä, tietokantoja, pilvitoimintoja, ohjelmistorobotiikkaa sekä liiketoimintaa ja innovointia.

Lisätietoa koulutuksesta

International Business (Valkeakoski)

Ammattilaisia jotka osaavat toimia monipuolisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa ja globaaleissa liiketoimintaympäristöissä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin, erilaisten projektien ja kulttuurien välisen viestinnän parissa. Tarjoavat myös yrityksille Market Entry – markkina-aluekartoituksia.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksen palveluesitteitä:

Market Entry kartoitukset

International Business opiskelijaprojektit

Smart and Sustainable Design (HML)

Ammattilaisia jotka pystyvät yhdistämään perinteisiä ja moderneja tekniikoita, ymmärtämään kestävää ja älykästä suunnittelua sekä toimimaan kestävien arvojen ja kiertotalousajattelun mukaisesti niin yrittäjinä kuin teollisessa toimintaympäristössä.

Lisätietoja koulutuksesta

Construction Engineering (HML)

Rakennesuunnitteluun ja teräsrakentamisen ammattilaisia, joiden opintoihin sisältyy: mekaniikkaa, matematiikkaa, tekniset piirustukset, CAD, rakenteiden ymmärrys ja 3D-visualisointi. Opintojen aikana on mahdollista saavuttaa A-luokan rakenneinsinöörin pätevyys.

Lisätietoja koulutuksesta

Electrical and Automation Engineering (Valkeakoski)

Automaation ja sähkösuunnittelun ammattilaisia, jotka pystyvät hyödyntämään monipuolisesti uusia teknologioita kuten simulointi, virtualisointi, robotiikka ja IoT-tekniikkaa sekä koneoppimista erilaisissa käytännön sovelluksissa.

Lisätietoja koulutuksesta

Information and Communication Technology, Bioeconomy (Forssa)

Ammattilaisia joilla on kyky kehittää räätälöityjä teknologiapohjaisia ​​ratkaisuja biotalouden hyödyntämiseen eri tuotanto- ja jalostusympäristöissä. Tietämystä on karttunut tietokoneohjelmoinnista ja ohjelmistokehittämisestä, web-ratkaisuista, IoT, M2M, virtuaalinen ja lisätty todellisuus, internet palvelut, teolliset internetratkaisut, mallinnus ja mallisimulaatiot, 3D-tulostus, data-analytiikka sekä tietoverkot.

Lisätietoja koulutuksesta

Mechanical Engineering and Production Technology (Riihimäki)

Ammattilaisia jotka hallitsevat perinteisen mekaniikan ja koneenrakennuksen, robotiikan ja  tietokoneavusteisen tuotesuunnittelun sekä testauksen ja 3D-skannauksen.

Lisätietoja koulutuksesta

Valtakunnalliset ja paikalliset palvelut yrityksille Talent Boost verkostossa:

PAIKALLISET PALVELUT JA VERKOSTOTUKI YRITYKSILLE

Kanta-Hämeessä yrityksien kasvun ja kansainvälistymisen tukena toimii Team Finland Häme verkosto. Verkosto koostuu eri alojen asiantuntijoista, julkisista tahoista ja oppilaitoksista, tarjoten monipuolisesti palveluja ja tapahtumia yrityksille. Tutustu tarjontaan täällä

Team Finland Häme verkosto

TYÖNANTAJANEUVONTAPALVELU

Onko organisaatiosi kiinnostunut kansainvälisestä rekrytoinnista ja mietit  päästä prosesseissa alkuun ja mistä tarvittava tieto löytyy? Unohda tiedonmetsästys!

Kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvontapalvelu tarjoaa valtakunnallisesti työnantajille tietoa, tukea ja ohjausta kansainvälisten osaajien rekrytointiin, palkkaus- ja lupaprosesseihin sekä Suomeen asettautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Neuvonta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse maanantaista perjantaihin klo 9–12.00. Palvelu on maksuton (pelkkä pvm/mpm).

Soita 0295 016 770 tai lähetä viestiä osoitteeseen tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi Neuvojat tekevät parhaansa vastatakseen kaikkiin kysymyksiisi tai löytääkseen tarvitsemasi tiedon.

TYÖPAIKKASUOMI -KOULUTUKSET JA KIELIBUUSTI

TYÖPAIKKASUOMI

Arveluttaako ulkomaalaistaustaisen suomen kielen taito? Työpaikkasuomen tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin. Koulutus on maksullista, mutta työ- ja elinkeinohallinnon tukemaa ja täten edullista työnantajalle. Koulutus räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta. Valtakunnallisesti on tarjolla paljon eri koulutuksen toteuttajia ja palvelussa pystyy helposti laskemaan suoraan koulutuksen hinnan, lue lisää täältä

Kanta-Hämeen alueella Tavastia Koulutus Oy järjestää paljon työpaikkasuomikoulutusta. Tutustu tarkemmin ja laske tarjous täältä

Katso esimerkkivideo

KIELIBUUSTI

Kielibuustisivusto tarjoaa eri kohderyhmille paljon hyvää kielimateriaalia

WORK IN FINLAND -SIVUSTO

Sivustolle on kerätty kattavasti tietoa palveluista mm. rahoituksesta, rekrytoinneista ja työnantajien Migri-palveluista sekä esim. Imago -valmennuksesta, tutustu kattaukseen täällä

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEMME HYVÄKSI HAVAITTUJA PALVELUJA

Finland Works opas kansainvälisen rekrytoinnin opas

Tukea monikulttuuriseen ohjauksen materiaaleihin

Työnantajan monimuotoisuus opas

Kauppakamarit tarjoavat tukea ja palveluja kansainvälistymiseen

Hämeen liitton kansainväliset palvelut

ProAgrian kansainväliset verkostot

Talent Boost –indeksimittari. Mittarilla voit kartoittaa organisaatiosi valmiuksia kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen.

Seuraa Business Finland uutisia ja tapahtumia

 • Tiina Björkskog
 • Asiantuntija, Talent Boost
 • Puh. +358 40 7690 900
 • Haluatko apua kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalin hyödyntämiseen ja eri mahdollisuuksien kartoittamiseen? Ota yhteyttä!
 • Build up your career in Finland!
 • HAMK Talent Boost tiimi tarjoaa myös tukea ja mentorointia opiskelijolle.

Tutustu opiskelijoidemme kokemuksiin ja tarinoihin:

Asiakaskommentit:

“Interns from HAMK’s International Business Programme have provided us with valuable research, social media and events organisation support which has allowed us to boost our engagement with our international audience. Our intention is to keep this great collaboration going for years to come.”

Raisa McNab, CEO, Association of Translation Companies, United Kingdom (PARKKI Business Park Hämeenlinna)

“Meidän pitää pystyä kansakuntanakin löytämään tapoja laajentaa nuorten osaajiemme joukkoa luomalla reittejä ulkomaalaisille opiskelijoille ensin saada korkeatasoista koulutusta ja sitten sijoittua suomalaiseen työelämään. Erityisesti IT-puolen tehtävissä alustat, applikaatiot ja koodausmuodot ovat käytännössä globaaleja, joten näimme oman projektimme yhteydessä hyvän mahdollisuuden tarttua HAMKin tarjoamaan erinomaiseen osaamispooliin avoimin mielin, emmekä ole joutuneet pettymään nyt projektin päästyä kansainvälisin voimin hyvään käyntiin. Suosittelemme lämpimästi kokeilemaan”

Ville Laakso, hallituksen puheenjohtaja, Papermark Oy

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä kansainväliseltä linjalta palkattuihin henkilöihin. Heidän asenne sekä aktiivisuus on kyllä omaa luokkaansa. Lisäksi Etteplanin sisäiseen työympäristöön näen kyllä isona vahvuutena kansainvälisten henkilöiden tuoman diversiteetin, joka tuo hienosti energiaa kaikkeen tekemiseen”

Kaj Palmroth, Area Manager, Etteplan Oyj