Vaihtoon valmistautuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vaihtoon valmistautuminen
opiskelijoita istumassa
opiskelijoita istumassa vierekkäin.

Vaihtoon valmistautuminen

Vaihtoon valmistautuminen

Käytännön asioihin kannattaa varata riittävästi aikaa. Tukea saat tarvittaessa oman koulutuksesi kv-suunnittelijalta.

 

Kun vaihtopaikka on varmistunut, voit sen jälkeen hoitaa käytännön järjestelyt, kuten lentolippujen varaamisen, viisumin/oleskeluluvan hankkimisen, asunnon hankkimisen jne.

Kannattaa myös selvittää, saatko kohdeyliopistosta tai -organisaatiosta apua asunnon hankinnassa ja muissa käytännön asioissa

Vakuutukset

HAMKin tapaturmavakuutuksesta

HAMKin tapaturmavakuutus on voimassa opiskelijavaihdossa sekä palkattomassa harjoitteluvaihdossa ja se koskee ainoastaan päivittäistä harjoittelu- /opiskeluaikaa sekä matkaa harjoittelupaikan/koulun ja paikallisen asunnon välillä. HAMKin tapaturmavakuutus ei kata vapaa-aikana sattuneita vahinkoja, matkasairautta, matkatavaroita eikä toiselle aiheutettuja henkilö- tai tavaravahinkoja. Tästä syystä jokaisen vaihtoon lähtijän on itse huolehdittava tarpeeksi kattavasta vakuutusturvasta seuraavien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoon ei saa lähteä ilman tarpeeksi kattavaa vakuutusturvaa.

KAIKKIEN OPISKELIJA- TAI HARJOITTELIJAVAIHTOON LÄHTEVIEN TULEE HANKKIA ITSE:

1. Matkavakuutus (travel insurance)
Sinulla tulee olla vaihdon aikana voimassa oma matkavakuutus, tarkista vakuutusturvasi omasta vakuutusyhtiöstäsi. Matkavakuutukseen ei yleensä kuulu normaalit sairaanhoitokulut, joten tarvitset erillisen sairaus- ja tapaturmavakuutuksen tai Eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

2. EUROOPPALAINEN SAIRAANHOITOKORTTI (European Health Insurance Card), jos lähdet EU- ja ETA maahan tai Sveitsiin.
Lisätietoja: Eurooppalainen sairaanhoitokortti 
Kukin maa antaa hoitoa oman järjestelmänsä mukaisesti. Joudut maksamaan samat potilasmaksut ja omavastuuosuudet kuin maassa vakinaisesti asuvat. Jos hakeudut sellaisen sairaalan tai lääkärin hoitoon, joka ei kuulu kyseisen maan korvausjärjestelmään, joudut maksamaan kustannukset itse.
TAI
Sairaus- ja tapaturmavakuutus (health insurance/sickness and accident insurance), jos lähdet EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.
Joskus vastaanottava maa tai oppilaitos suosittelee jotain tiettyä vakuutusta, mutta yleensä riittää, kun sinulla on tarpeeksi kattava vakuutus.
Muutama ETA-maiden ulkopuolinen maa on solminut sosiaaliturvasopimuksen Suomen kanssa, lisätietoja saat Kelalta sivulta: Sosiaaliturvasopimukset 
Jos vastaanottava korkeakoulu tai työnantaja pyytää HAMKin vakuutustodistusta (englanninkielistä selvitystä siitä, mitä HAMKin opiskelijoilleen ottama vakuutus kattaa), saat sen kv-toimistolta ( international@hamk.fi )

LISÄKSI KAIKKIEN PALKALLISEEN HARJOITTELIJAVAIHTOON LÄHTEVIEN TULEE SELVITTÄÄ:
1. Sisältyykö työnantajan vakuutukseen vastuuvakuutus (liability insurance)?
Mikäli työnantajasi ei sisällytä sinua vastuuvakuutukseensa, ei harjoittelu mitä todennäköisemmin voi toteutua, koska yksityishenkilönä vastuuvakuutuksen hankkiminen työskentelyn ajaksi on lähes mahdotonta.
2. Työskentelyajan vakuutukset
Palkallisessa harjoittelussa olet yleensä vakuutettuna työnantajan puolesta työskentelyaikoina, mutta eri maissa on erilaisia käytäntöjä, joten tarkista tämä huolellisesti. Huom! HAMKin tapaturmavakuutus ei ole voimassa palkallisessa harjoittelussa. Siis jos työnantajasi ei vakuuta sinua työskentelyaikana, tulee sinun hankkia itse sekä työajan että vapaa-ajan tapaturma- ja sairausvakuutukset.

HUOM: Vastavalmistuneiden harjoittelu
HAMKin vakuutukset eivät kata vastavalmistuneiden harjoittelujaksoa.

Vakuutukset ulkomailla – kuka on vastuussa?

 

Vaihto-opiskelu ja kaksoistutkinto

(2-12kk)

Työharjoittelu (palkaton) Työharjoittelu (palkallinen)
Tapaturmavakuutus (Accident insurance, koskee opiskelu-/harj.aikaa sekä matkaa koulun/työpaikan välillä) HAMK HAMK TYÖNANTAJA

Vastuuvakuutus 
(Liability insurance)

HAMK (ei USA tai Kanada) TYÖNANTAJA
Matkavakuutus
(Travel insurance)
OPISKELIJA OPISKELIJA OPISKELIJA
Sairausvakuutus
(Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai EU:n ulkopuolelle health insurance/ sickness and accident insurance)
OPISKELIJA OPISKELIJA OPISKELIJA

 

Vakuutussanasto

Matkavakuutus = Travel insurance. Matkavakuutus turvaa ja korvaa jos reissussa sattuu jotain. Tarkista ehdot omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Vastuuvakuutus = Liability insurance. Vastuuvakuutus on vakuutus, joka korvaa ulkopuolisille aiheuttamasi vahingon, josta sinä olet lain mukaan korjausvelvollinen.

Terveys

Ennen ulkomaille lähtöä on hyvä muistaa:
1. Tarkistaa kohdemaan vaatimat rokotukset ja hankkia ne hyvissä ajoin. Joissakin maissa rokotukset ovat pakollisia viisumia varten, mutta suositeltavat rokotukset kannattaa joka tapauksessa aina ottaa: ROKOTE.FI 
2. Tutustua Sairastaminen ulkomaanmatkalla EU-terveydenhoito.fi -nettisivuilla.
3. Käydä lääkärissä, erityisesti jos käytät säännöllistä lääkitystä.

Tutustu myös:
1. Matkailijan terveysopas

Oleskelulupa ja viisumi

EUROOPPAAN

Jos olet EU-maan kansalaisen ja lähdössä toiseen EU-maahan:
Vaihtoon lähtiessäsi sinun ei tarvitse hankkia oleskelulupaa tai viisumia etukäteen Suomesta. Jos ulkomailla oleskelusi kestää pitempään kuin 3 kk, joissain maissa sinun tulee rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Tämä tapahtuu yleensä paikallisen poliisiviranomaisen tai muun viranomaisen kanssa.
Tarkista kohdekorkeakoulusta tai harjoittelupaikasta, mitkä dokumentit ovat kohdemaassa tarpeen. Mukaan tarvitaan yleensä voimassa oleva passi, todistus opiskelupaikasta, vakuus varojen riittävyydestä (esim. opintotukipäätös, apurahapäätös), todistus sairausvakuutuksen voimassaolosta (Kelan E-lomake) ja passikuvia.

Jos olet muun kuin EU- tai ETA-maan kansalainen ja lähdössä EU-maahan:
Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, tarkista oleskelulupavaatimukset. Pääsääntöisesti kolmannen maan kansalaisen tulee aina hakea vaihtojaksoa varten erillinen oleskelulupa kohdemaan lähimmästä konsulaatista.

EUROOPAN ULKOPUOLELLE

Jos matkustat EU:n ulkopuolelle:
Tarkista viisumimääräykset. Lisätietoja viisumeista ja oleskeluluvista saat kohdemaan Suomen lähetystöstä.
Viisumi ja/tai oleskelulupa haetaan kohdemaan Suomen lähetystöstä ennen matkaan lähtöäsi ja sen hankkiminen kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

http://formin.finland.fi ->edustustot

Turvallisuus

Jos ole lähdössä riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi .

Tekemällä ilmoituksen ulkoministeriö voi tarvittaessa esim. kriisitilanteen sattuessa ottaa yhteyttä sinuun.

HAMKin kohteet

Linkit kohdekorkeakoulujen kotisivuille, perustiedot vaihtokohteista ja mahdolliset palautteet löytyvät SoleMOVEsta.

  • valitse alasvetolaatikosta Hämeen ammattikorkeakoulu
  • klikkaa sivun ylälaidasta Exchange destinations and feedback

OPH:n Maailmalle net

Opetushallituksen Maailmalle.netistä löydät puolueetonta tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdoista ulkomailla.