Täydennyskoulutusta etsivä kategorian arkisto

Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe

Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Koulutuksen ja kokeen jälkeen voit hakea eläinkuljettajan pätevyystodistusta aluehallintovirastosta.   KENELLE SUUNNATTU? Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajille ja hoitajille. TIEDOT KOULUTUKSESTA KOULUTUKSEN NIMI Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe KESTO continue reading
Nainen pyörätuolissa pöydän ääressä

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, 30 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja jacontinue reading
koulutusviennin erikoistumiskoulutus ihmisia poydan aaressa katsovat kameraan

Koulutusvienti

Koulutusvienti Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen, suunnitella ja tuotteistaa palveluita, toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla, tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää tiimimäiseti oman organisaation koulutusvientiosaamista. KENELLE SUUNNATTU? Koulutusviennissäcontinue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU