Täydennyskoulutusopiskelija kategorian arkisto

Saattohoitokoulutus 2023 4 op

Saattohoitokoulutus 2023 Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuolevan hoitamisen ammatillista tietotaitoa ja saattohoidon osaamista hoitotyössä sekä rakentaa valmiuksia kuolevan potilaan ja hänen perheensä kohtaamiseen ja tukemiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa saattohoitoon osallistuvan henkilökohtaisia taitoja ja omaa ammatti-identiteettiä sekäcontinue reading

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöisiä ohjaustaitoja sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnoncontinue reading

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteencontinue reading

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja.continue reading
Aikuisia tietokoneen äärellä

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, OKM

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, OKM Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessacontinue reading
People with notepad

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Kaipaatko päivitettyä tietoa, taitoa ja välineitä erityisen tuen opetus- ja ohjaustehtäviin? Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksessa kehität ja syvennät ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Tavoitteena on laaja-alainen ammatillisen koulutuksen vaativan erityisencontinue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU