Kehitä liiketoimintaasi korkeakouluopiskelijoiden avulla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kehitä liiketoimintaasi korkeakouluopiskelijoiden avulla
Opiskelijoita luokassa tietokoneilla kuuntelemassa opetusta
Opiskelijoita luokassa tietokoneilla kuuntelemassa opetusta.

Kehitä liiketoimintaasi korkeakouluopiskelijoiden avulla

ICT Projekti: kaksi kuukautta ohjattua opiskelijatyötä valitusta aiheesta

ICT Projektissa HAMKin opiskelijat tekevät projektin yritysten toimeksiantona. Projektin aiheena voi olla esimerkiksi mobiilisovellus, verkkosivu, käyttöliittymä, selvitystyö, uuden teknologiaratkaisun testaus, POC (Proof of Concept), prosessin automatisointi, testaus ja raportointi tai digitaalisen saavutettavuuden arviointi. Projektin aikana HAMKin opiskelijat työskentelevät täysipäiväisesti saavuttaakseen tuloksia yritykselle yhdessä yrityksen kanssa.

ICT Projektin tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät itsenäisesti soveltamaan ja kehittämään oppimiansa asioita käytännössä oman alansa tehtävissä.

Projektien aiheet sovitaan yhdessä yrityksen, opiskelijoiden ja HAMKin kanssa. Voit keskustella mahdollisista aiheista HAMKin opettajien kanssa, ja päättää yhdessä, täyttääkö aihe projektin vaatimukset.

ICT Projektin toteutuksessa käytetään Scrum-menetelmää, ja HAMK valvoo projektin etenemistä

Projekti kestää noin kahdeksan viikkoa, jonka aikana opiskelijat työskentelevät täysiaikaisesti. Projektinhallinnassa käytetään pääsääntöisesti Scrum-viitekehystä. Projekti toteutetaan 2023–2024 lukuvuoden aikana 23.10.2023–14.12.2023.

Osallistujat ovat kolmannen vuoden tietojenkäsittelyn opiskelijoita, joille tämä on erinomainen tilaisuus harjoitella oikeita työelämän projekteja.

Opiskelijat työskentelevät tiimeissä, jotka koostuvat 3–4 opiskelijasta. Työskentelykieli on englanti.

Yrityksen rooli

Toivomme, että liityt joukkoomme avoimin mielin ja valmiina antamaan opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja harjoitella oikeissa projekteissa. Vastineeksi saat mahdollisuuden luoda pitkäaikaisen yhteistyön HAMKin kanssa, tunnistaa tulevaisuuden lahjakkuuksia ja helpottaa mahdollisia rekrytointiprosesseja – ja olla yhtä oppimiskokemusta rikkaampi!

Roolisi projektissa on

  • esitellä projektin aihe opiskelijoille
  • osallistua projektitapaamisiin (opiskelijatiimi tapaa yrityksen edustajat vähintään 3 kertaa projektin aikana)
  • jakaa opiskelijoille tietoa
  • lopuksi antaa opiskelijoille palautetta

Yhteistyön jatkaminen opinnäytetyön tai harjoittelun merkeissä

Projekti päättyy ICT Projekti -moduulin päättyessä. Yrityksillä on kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia kehittää projektia edelleen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Yritys voi esimerkiksi palkata opiskelijat tekemään opinnäytetyön, tarjota harjoittelupaikkaa tai jopa palkata opiskelijat töihin.